A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Príslovia 8

1
Čuj, ako múdrosť vyvoláva a učenosť kričí mocným hlasom!
2
Stojí na temene vrchov, na hradskej ceste, na križovatkách.
3
Pri bránach mesta, pri vchodoch do miest, pri otvorenej bráne vyhlasuje:
4
"Ľudia, to volám vás. Každého človeka oslovujem.
5
Prostí ľudia, naučte sa, ako si počínať! Hlupáci, pochopte, čo je to múdrosť!
6
Čujte! Lebo budem hovoriť jasne, poviem vám otvorenú reč.
7
Len pravdu hlásajú moje ústa a moje pery nenávidia bezbožné reči.
8
Pravdivé je všetko, čo vravím, ani jedno slovo nie je pokrútené alebo podvodné.
9
Všetko je jasné tomu, kto vie chápať, zrozumiteľné človekovi, čo vie rozmýšľať.
10
Zadováž si moje školenie, a nie striebro; radšej vedu, ako čisté zlato!
11
Lebo múdrosť je cennejšia než perly, nevyrovnajú sa jej nijaké skvosty!
12
Ja som Múdrosť. Ja dávam bystrý dômysel, ukazujem cestu k učenosti a k vede.
13
(Bázeň pred Jahvem je nenávisťou voči zlu.) Pýchu, bezočivosť, zlé mravy a prázdne reči, to všetko nenávidím.
14
Odo mňa pochádza dobrá rada. Moja je učenosť.
15
Za mojej pomoci kraľujú králi a vlády vynášajú spravodlivé zákony.
16
Za mojej pomoci vlády vládnu, odo mňa dostávajú ministri svoju veľkosť.
17
Tých, čo ma milujú, aj ja milujem, nájdu ma tí, čo ma horlivo hľadajú.
18
V mojich rukách sú bohatstvá a sláva, veľká zámožnosť i odmena za čnostný život.
19
Môj výnos je lepší než zlato, než rýdze zlato, môj zisk väčší než čisté striebro.
20
Kráčam cestou čnosti, chodníkmi práva;
21
bohatstvom obdarúvam tých, čo ma milujú, napĺňam ich pokladnice.
22
Jahve ma stvoril na začiatku svojej stvoriteľskej činnosti, prv než najdávnejšie zo svojich diel.
23
Založená som od večnosti, od počiatku, dávno pred začiatkom zeme.
24
Keď ešte neboli oceány, narodila som sa, keď ešte neboli prýštiace žriedla,
25
prv, než boli hory zasadené na svoje miesta. Pred vrchmi som sa zrodila,
26
prv, než stvoril nivy i jazerá a všetky základné prvky sveta.
27
Bola som tam, keď upevňoval oblohu, keď obkľúčil obzorom nesmierny oceán,
28
keď zhusťoval mraky vo výškach, keď ustaľoval žriedla v oceánoch,
29
keď vymedzoval hranice moriam, aby sa vody nepreliali ponad ich brehy; keď kládol základy zeme.
30
Po jeho boku som stávala deň čo deň ako staviteľ, jeho miláčik a jeho potecha. Stále som sa pohrávala v jeho prítomnosti.
31
Pohrávala som sa po jeho zemi, keď ju už dokončil, no najradšej sa bavím v spoločnosti ľudí.
32
A teraz, moji synovia, vypočujte ma! Šťastný človek, čo žije podľa mojich zásad!
33
Čujte ponaučenie a staňte sa múdrymi! Nepohŕdajte ním!
34
Šťastný, kto ma počúva, kto bdie deň čo deň pri mojich dverách, nespustí oči z mojich brán!
35
Lebo kto mňa nájde, nájde život a dosiahne priazeň u Jahveho.
36
Ale kto uráža mňa, zraňuje moju dušu. Tí, čo nenávidia mňa, milujú smrť.
Príslovia 8:1
Príslovia 8:2
Príslovia 8:3
Príslovia 8:4
Príslovia 8:5
Príslovia 8:6
Príslovia 8:7
Príslovia 8:8
Príslovia 8:9
Príslovia 8:10
Príslovia 8:11
Príslovia 8:12
Príslovia 8:13
Príslovia 8:14
Príslovia 8:15
Príslovia 8:16
Príslovia 8:17
Príslovia 8:18
Príslovia 8:19
Príslovia 8:20
Príslovia 8:21
Príslovia 8:22
Príslovia 8:23
Príslovia 8:24
Príslovia 8:25
Príslovia 8:26
Príslovia 8:27
Príslovia 8:28
Príslovia 8:29
Príslovia 8:30
Príslovia 8:31
Príslovia 8:32
Príslovia 8:33
Príslovia 8:34
Príslovia 8:35
Príslovia 8:36
Príslovia 1 / Prí 1
Príslovia 2 / Prí 2
Príslovia 3 / Prí 3
Príslovia 4 / Prí 4
Príslovia 5 / Prí 5
Príslovia 6 / Prí 6
Príslovia 7 / Prí 7
Príslovia 8 / Prí 8
Príslovia 9 / Prí 9
Príslovia 10 / Prí 10
Príslovia 11 / Prí 11
Príslovia 12 / Prí 12
Príslovia 13 / Prí 13
Príslovia 14 / Prí 14
Príslovia 15 / Prí 15
Príslovia 16 / Prí 16
Príslovia 17 / Prí 17
Príslovia 18 / Prí 18
Príslovia 19 / Prí 19
Príslovia 20 / Prí 20
Príslovia 21 / Prí 21
Príslovia 22 / Prí 22
Príslovia 23 / Prí 23
Príslovia 24 / Prí 24
Príslovia 25 / Prí 25
Príslovia 26 / Prí 26
Príslovia 27 / Prí 27
Príslovia 28 / Prí 28
Príslovia 29 / Prí 29
Príslovia 30 / Prí 30
Príslovia 31 / Prí 31