English
A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Príslovia 6
1
Synu, ak si sa zaručil za svojho blížneho, ak si povedal: "Platí!" v prospech iného,
2
ak si sa zaviazal čestným slovom, ak si viazaný svojimi vlastnými rečami,
3
urob takto, syn môj, aby si sa vymanil, lebo si sa vydal do moci človeka: choď, bež naliehať na toho človeka,
4
nedožič si pokoja, nedopraj si spánku!
5
Vysloboď sa ako gazela zo siete, ako vtáča z osídla!
6
Leňoch, choď sa pozrieť na mravca! Pozoruj jeho správanie a staň sa múdrym!
7
Nik mu nevládne, nemá dozorcu ani predsedu,
8
a predsa cez leto pripraví si zásoby, nahromadí si pokrm cez žatvu.
9
A ty, leňoch, dokedy zostaneš ležať? Kedy sa preberieš zo svojho spánku?
10
Ešte trošku si pospať, trochu podriemať? Natiahnuť sa na lôžku?
11
Sťa tulák k tebe bieda prikvitne a núdza ako žobrák!
12
Ničomník! Zlostník! Chodí s úškľabkom na perách.
13
Úlisne zazerá. Nohy nedbalo za sebou vláči. Ukazuje prstami.
14
Srdce skazené! Ustavične snuje len zlo, spory vyvoláva.
15
Preto odrazu príde naň záhuba, jeho pád bude náhly a pomoci mu nebude.
16
Je šesť vecí, ktoré Jahve nenávidí, sedem, čo sa mu protivia:
17
povýšenecký pohľad, lživý jazyk, ruky, čo prelievajú nevinnú krv;
18
myseľ, čo snuje zločinné plány; nohy, ktoré sa ponáhľajú robiť zlo;
19
falošný svedok, ktorý hovorí kopu lží, rozsievač nezhôd pomedzi bratmi.
20
Synu, zachovávaj prikázania svojho otca! Nezavrhuj ponaučenie svojej matky!
21
Vždy ich nos vo svojom srdci! Zaves si ich na hrdlo!
22
Povedú ťa pri každom podnikaní, na odpočinku budú ťa strážiť, pri precitnutí budú ťa baviť.
23
Lebo príkaz je lampou, poučenie svetlom, karhanie a disciplína ukazujú cestu života.
24
Zachránia ťa pred cudzoložnicou, pred sladkým jazykom cudzej ženy.
25
Nezatúž po jej kráse! Nedaj sa chytiť jej mnohosľubnými pohľadmi!
26
Lebo prostitútke stačí peceň chleba, u cudzoložnice však ide o tvoj drahocenný život.
27
Či možno oheň v lone skrývať, a nepripáliť si šaty?
28
Či možno chodiť po žeravom uhlí, a nepopáliť si nohy?
29
Tak je to s človekom, čo behá za ženou blížneho. Ktokoľvek sa tej dotkne, nezostane bez následkov.
30
Nezavrhnú zlodeja, čo kradne,aby si naplnil žalúdok, keď má hlad.
31
No keď ho pristihnú, nahradí sedemkrát. Doplatí všetkým, čo má celá jeho domácnosť.
32
Ale cudzoložník je blázon — bez rozumu! Zneuctí tú ženu a seba zničí.
33
Nemá z toho nič, iba bitku a potupu. Jeho hanba sa nikdy nezotrie.
34
Lebo žiarlivosť zažíha zúrivosť v mužovom srdci, nikoho neušetrí deň pomsty.
35
Na žiadnu náhradu neberie ohľad, nič ho neukojí, keby si ho aj darmi zasypal.