A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Príslovia 5

1
Syn môj, venuj pozornosť mojej múdrosti, vypočuj si moju radu!
2
Tak si zachováš rozumnosť a tvoje pery budú rozprávať veci učené. Nevenuj pozornosť nemravnej žene,
3
lebo z pier ľahkej ženy kvapká med a jej slová sú hladšie než olej,
4
ale nakoniec sú horké ako palina, ostré ako dvojsečný meč.
5
Jej nohy kĺžu sa k smrti, jej kroky dosahujú záhrobie.
6
Vôbec nekráča cestami života, nič jej nezáleží, že blúdi sem a tam.
7
A teraz, syn môj, počuj ma! Neodvracaj pozornosť od mojich slov!
8
Choď svojou cestou, ďaleko od nej! Nepribližuj sa k dverám jej domu!
9
Aby tvoja mladá sviežosť nebola iným napospas, tvoje kroky korisťou nemilosrdného človeka.
10
Aby tvoj majetok nesýtil cudzincov, aby plody tvojej práce neprešli k neznámym.
11
Aby si nakoniec, keď sila tvojho mäsa a tela bude zničená,
12
nemusel žialiť a kričať: "Beda! Nenávidel som sebadisciplínu, moje srdce pohrdlo karhaním,
13
nepočúval som hlas svojich učiteľov, nevšímal som si tých, čo ma chovali,
14
a tak som získal zlé meno a potupenie v zhromaždení obce!"
15
Pi vodu z vlastnej studne, vodu prýštiacu z tvojej studienky!
16
Mali by sa tvoje pramene rozlievať a tvoje potôčky ulicami tiecť?
17
Nech patria iba tebe samému, a nie zároveň cudziemu človeku!
18
Nech je požehnaný tvoj prameň, žena tvojej mladosti, u nej nachádzaj radosť,
19
u milej laňky, pôvabnej gazely! Nech sa s tebou baví, buď vždy do nej zaľúbený. Nech ťa jej láska opája v každý čas.
20
Syn môj, prečo by si sa dával zviesť cudzoložnici a objímal ľahkú ženu?
21
Lebo Jahveho zrak pozoruje život človeka a dozerá na všetko jeho počínanie.
22
Zlý sa zamotá do vlastných zločinov, chytí sa do pút vlastného hriechu.
23
Zomrie, lebo sa nevie ovládať, zablúdi pre svoju nadmernú hlúposť.
Príslovia 5:1
Príslovia 5:2
Príslovia 5:3
Príslovia 5:4
Príslovia 5:5
Príslovia 5:6
Príslovia 5:7
Príslovia 5:8
Príslovia 5:9
Príslovia 5:10
Príslovia 5:11
Príslovia 5:12
Príslovia 5:13
Príslovia 5:14
Príslovia 5:15
Príslovia 5:16
Príslovia 5:17
Príslovia 5:18
Príslovia 5:19
Príslovia 5:20
Príslovia 5:21
Príslovia 5:22
Príslovia 5:23
Príslovia 1 / Prí 1
Príslovia 2 / Prí 2
Príslovia 3 / Prí 3
Príslovia 4 / Prí 4
Príslovia 5 / Prí 5
Príslovia 6 / Prí 6
Príslovia 7 / Prí 7
Príslovia 8 / Prí 8
Príslovia 9 / Prí 9
Príslovia 10 / Prí 10
Príslovia 11 / Prí 11
Príslovia 12 / Prí 12
Príslovia 13 / Prí 13
Príslovia 14 / Prí 14
Príslovia 15 / Prí 15
Príslovia 16 / Prí 16
Príslovia 17 / Prí 17
Príslovia 18 / Prí 18
Príslovia 19 / Prí 19
Príslovia 20 / Prí 20
Príslovia 21 / Prí 21
Príslovia 22 / Prí 22
Príslovia 23 / Prí 23
Príslovia 24 / Prí 24
Príslovia 25 / Prí 25
Príslovia 26 / Prí 26
Príslovia 27 / Prí 27
Príslovia 28 / Prí 28
Príslovia 29 / Prí 29
Príslovia 30 / Prí 30
Príslovia 31 / Prí 31