A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Príslovia 51
Syn môj, venuj pozornosť mojej múdrosti, vypočuj si moju radu!
2
Tak si zachováš rozumnosť a tvoje pery budú rozprávať veci učené. Nevenuj pozornosť nemravnej žene,
3
lebo z pier ľahkej ženy kvapká med a jej slová sú hladšie než olej,
4
ale nakoniec sú horké ako palina, ostré ako dvojsečný meč.
5
Jej nohy kĺžu sa k smrti, jej kroky dosahujú záhrobie.
6
Vôbec nekráča cestami života, nič jej nezáleží, že blúdi sem a tam.
7
A teraz, syn môj, počuj ma! Neodvracaj pozornosť od mojich slov!
8
Choď svojou cestou, ďaleko od nej! Nepribližuj sa k dverám jej domu!
9
Aby tvoja mladá sviežosť nebola iným napospas, tvoje kroky korisťou nemilosrdného človeka.
10
Aby tvoj majetok nesýtil cudzincov, aby plody tvojej práce neprešli k neznámym.
11
Aby si nakoniec, keď sila tvojho mäsa a tela bude zničená,
12
nemusel žialiť a kričať: "Beda! Nenávidel som sebadisciplínu, moje srdce pohrdlo karhaním,
13
nepočúval som hlas svojich učiteľov, nevšímal som si tých, čo ma chovali,
14
a tak som získal zlé meno a potupenie v zhromaždení obce!"
15
Pi vodu z vlastnej studne, vodu prýštiacu z tvojej studienky!
16
Mali by sa tvoje pramene rozlievať a tvoje potôčky ulicami tiecť?
17
Nech patria iba tebe samému, a nie zároveň cudziemu človeku!
18
Nech je požehnaný tvoj prameň, žena tvojej mladosti, u nej nachádzaj radosť,
19
u milej laňky, pôvabnej gazely! Nech sa s tebou baví, buď vždy do nej zaľúbený. Nech ťa jej láska opája v každý čas.
20
Syn môj, prečo by si sa dával zviesť cudzoložnici a objímal ľahkú ženu?
21
Lebo Jahveho zrak pozoruje život človeka a dozerá na všetko jeho počínanie.
22
Zlý sa zamotá do vlastných zločinov, chytí sa do pút vlastného hriechu.
23
Zomrie, lebo sa nevie ovládať, zablúdi pre svoju nadmernú hlúposť.