A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Príslovia 4

1
Dietky, čujte otcovo poučenie! Pozor dajte, ako si získať múdrosť!
2
Lebo ja vám podávam učenie dobré, neopúšťajte moje napomenutie!
3
Aj ja som bol synom svojho otca, miláčikom svojej matky.
4
A on ma vyučoval týmito slovami: "Zadrž si v srdci moje slová! Zachovaj moje príkazy a budeš žiť!
5
Zadováž si múdrosť, získaj si učenosť! Nezabúdaj na ňu a neodchýľ sa od slov mojich úst.
6
Neopusť ju, ona ťa ochráni. Ľúb ju, ona ťa ustráži.
7
Múdrosť je najdôležitejšia vec v živote, preto si zadováž múdrosť, za cenu všetkého, čo len máš, získaj si učenosť!
8
Miluj ju, ona ťa povýši! Oslávi ťa, ak sa k nej privinieš.
9
Na hlavu ti vloží pôvabný diadém, obdarí ťa korunou slávy."
10
Počúvaj, synu, prijmi moje slová a rozmnožia sa ti roky života.
11
Ukážem ti cestu múdrosti, povediem ťa čestnými chodníkmi.
12
Ak sa dáš na cestu, nešmykneš sa, ak sa do behu dáš, nepotkneš sa.
13
Chyť sa disciplíny, nespúšťaj sa jej! Drž sa jej, lebo ti je životom.
14
Nechoď po stopách zlých ľudí, nedaj sa na cestu zločincov.
15
Nevstúp na ňu! Vyhni sa jej! Odvráť sa! Prejdi mimo!
16
Lebo oni nezaspia, kým nespravia niečo zlé, nemôžu spať, ak niekoho nezrazili.
17
Kŕmia sa chlebom získaným zločinmi, opíjajú sa vínom násilne vzatým.
18
Život spravodlivých je sťa svetlo zornice, ktorého svit rastie a mení sa v biely deň.
19
Život zlých je ako nočná tma, nevedia, na čom sa potknú.
20
Syn môj, všímaj si moje slová! Pozorne počúvaj všetky moje reči!
21
Nech ti nezídu z mysle! Uchovaj ich v hĺbke srdca!
22
Lebo sú životom pre toho, kto ich nachádza, a zdravím pre celé telo.
23
Nadovšetko daj pozor na svoju myseľ, lebo z nej prýštia žriedla života.
24
Odlož nemravné reči! Nehovor falošné slová!
25
Pozeraj ľuďom rovno do tváre! Dívaj sa priamo pred seba!
26
Rozmysli si dobre, po ktorej ceste máš ísť, tak si budeš vždy čestne počínať.
27
Neodboč ani vpravo, ani vľavo! Zlu sa vyhýbaj!
Príslovia 4:1
Príslovia 4:2
Príslovia 4:3
Príslovia 4:4
Príslovia 4:5
Príslovia 4:6
Príslovia 4:7
Príslovia 4:8
Príslovia 4:9
Príslovia 4:10
Príslovia 4:11
Príslovia 4:12
Príslovia 4:13
Príslovia 4:14
Príslovia 4:15
Príslovia 4:16
Príslovia 4:17
Príslovia 4:18
Príslovia 4:19
Príslovia 4:20
Príslovia 4:21
Príslovia 4:22
Príslovia 4:23
Príslovia 4:24
Príslovia 4:25
Príslovia 4:26
Príslovia 4:27
Príslovia 1 / Prí 1
Príslovia 2 / Prí 2
Príslovia 3 / Prí 3
Príslovia 4 / Prí 4
Príslovia 5 / Prí 5
Príslovia 6 / Prí 6
Príslovia 7 / Prí 7
Príslovia 8 / Prí 8
Príslovia 9 / Prí 9
Príslovia 10 / Prí 10
Príslovia 11 / Prí 11
Príslovia 12 / Prí 12
Príslovia 13 / Prí 13
Príslovia 14 / Prí 14
Príslovia 15 / Prí 15
Príslovia 16 / Prí 16
Príslovia 17 / Prí 17
Príslovia 18 / Prí 18
Príslovia 19 / Prí 19
Príslovia 20 / Prí 20
Príslovia 21 / Prí 21
Príslovia 22 / Prí 22
Príslovia 23 / Prí 23
Príslovia 24 / Prí 24
Príslovia 25 / Prí 25
Príslovia 26 / Prí 26
Príslovia 27 / Prí 27
Príslovia 28 / Prí 28
Príslovia 29 / Prí 29
Príslovia 30 / Prí 30
Príslovia 31 / Prí 31