English
A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Príslovia 4
1
Dietky, čujte otcovo poučenie! Pozor dajte, ako si získať múdrosť!
2
Lebo ja vám podávam učenie dobré, neopúšťajte moje napomenutie!
3
Aj ja som bol synom svojho otca, miláčikom svojej matky.
4
A on ma vyučoval týmito slovami: "Zadrž si v srdci moje slová! Zachovaj moje príkazy a budeš žiť!
5
Zadováž si múdrosť, získaj si učenosť! Nezabúdaj na ňu a neodchýľ sa od slov mojich úst.
6
Neopusť ju, ona ťa ochráni. Ľúb ju, ona ťa ustráži.
7
Múdrosť je najdôležitejšia vec v živote, preto si zadováž múdrosť, za cenu všetkého, čo len máš, získaj si učenosť!
8
Miluj ju, ona ťa povýši! Oslávi ťa, ak sa k nej privinieš.
9
Na hlavu ti vloží pôvabný diadém, obdarí ťa korunou slávy."
10
Počúvaj, synu, prijmi moje slová a rozmnožia sa ti roky života.
11
Ukážem ti cestu múdrosti, povediem ťa čestnými chodníkmi.
12
Ak sa dáš na cestu, nešmykneš sa, ak sa do behu dáš, nepotkneš sa.
13
Chyť sa disciplíny, nespúšťaj sa jej! Drž sa jej, lebo ti je životom.
14
Nechoď po stopách zlých ľudí, nedaj sa na cestu zločincov.
15
Nevstúp na ňu! Vyhni sa jej! Odvráť sa! Prejdi mimo!
16
Lebo oni nezaspia, kým nespravia niečo zlé, nemôžu spať, ak niekoho nezrazili.
17
Kŕmia sa chlebom získaným zločinmi, opíjajú sa vínom násilne vzatým.
18
Život spravodlivých je sťa svetlo zornice, ktorého svit rastie a mení sa v biely deň.
19
Život zlých je ako nočná tma, nevedia, na čom sa potknú.
20
Syn môj, všímaj si moje slová! Pozorne počúvaj všetky moje reči!
21
Nech ti nezídu z mysle! Uchovaj ich v hĺbke srdca!
22
Lebo sú životom pre toho, kto ich nachádza, a zdravím pre celé telo.
23
Nadovšetko daj pozor na svoju myseľ, lebo z nej prýštia žriedla života.
24
Odlož nemravné reči! Nehovor falošné slová!
25
Pozeraj ľuďom rovno do tváre! Dívaj sa priamo pred seba!
26
Rozmysli si dobre, po ktorej ceste máš ísť, tak si budeš vždy čestne počínať.
27
Neodboč ani vpravo, ani vľavo! Zlu sa vyhýbaj!