A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Príslovia 31

1
Slová Lemuela, kráľa Massy. Rady, ktoré mu dala jeho matka.
2
Čo, syn môj, čože ti povedať, čože riecť tebe, ktorého som v lone nosila, ktorého som si vymodlila?
3
Nedávaj svoju mužnú silu ženám a svoj život tým, čo hubia kráľov!
4
Ó, Lemuel, nesluší kráľom, nesluší kráľom píjať veľa vína, ani kniežatám ľúbiť tuhé nápoje.
5
Ak budú piť, zabudnú na zákony a na dobré mravy a prekrútia právo úbohých!
6
Tuhý nápoj daj hynúcemu, víno srdcu plnému žiaľu:
7
Nech sa napije! Nech zabudne na svoje trápenie! Nech si nespomenie na svoju bolesť!
8
V prospech nemého otvor ústa, za práva všetkých opustených.
9
Otvor ústa, vyslov spravodlivé rozsudky! Nešťastným a biednym dopomôž k právu!
10
Kto nájde súcu ženu? Jej cena je nad perly.
11
Manžel má k nej plnú dôveru, lebo zisk mu nebude chýbať.
12
Prináša mu šťastie a nikdy nešťastie po všetky dni svojho života.
13
Obstaráva si vlnu i ľan a rada ich spracúva svojimi rukami.
14
Ako loď naložená tovarom donáša domov potravu zďaleka.
15
Vstáva ešte za noci, rozdeľuje stravu svojej čeľadi a rozkazy dievkam.
16
Po dobrej úvahe zakúpi pole, zo svojho zárobku vysadí vinicu.
17
Rúče si koná svoje povinnosti, rezko sa chápe práce.
18
S radosťou sleduje, že sa jej všetko darí. Ani v noci si nezhasína lampu.
19
Praslicu drží v rukách, prstami vrtí vreteno.
20
Štedrá je k chudobnému, núdznemu prajná.
21
Nebojí sa o svoju domácnosť, keď napadne sneh, lebo celá jej rodina má po dvoje šiat.
22
Sama si robí prikrývky a šaty z ľanu a purpuru.
23
Jej muž je vážený v mestskej rade, zasadá medzi staršími krajiny.
24
Plátno tká na predaj, kupcom dodáva opasky.
25
Sila a dôstojnosť zdobia jej postavu. S úsmevom víta budúci deň.
26
Otvára svoje ústa múdro, na jej jazyku je nábožná náuka.
27
Dozerá na všetku činnosť svojej čeľade, nejedáva chlieb zaháľačov.
28
Jej synovia ju svorne vyhlasujú za šťastnú a jej manžel ju takto zahŕňa chválou:
29
"Veľa žien dokázalo svoju schopnosť, ale ty ich prevyšuješ všetky!"
30
Pôvab je klamlivý, krása nestála, chválu si zasluhuje žena, čo sa bojí Jahveho.
31
Vychvaľujte ju za výsledky jej práce a v národe dajte jej poctu za všetky jej diela!
Príslovia 31:1
Príslovia 31:2
Príslovia 31:3
Príslovia 31:4
Príslovia 31:5
Príslovia 31:6
Príslovia 31:7
Príslovia 31:8
Príslovia 31:9
Príslovia 31:10
Príslovia 31:11
Príslovia 31:12
Príslovia 31:13
Príslovia 31:14
Príslovia 31:15
Príslovia 31:16
Príslovia 31:17
Príslovia 31:18
Príslovia 31:19
Príslovia 31:20
Príslovia 31:21
Príslovia 31:22
Príslovia 31:23
Príslovia 31:24
Príslovia 31:25
Príslovia 31:26
Príslovia 31:27
Príslovia 31:28
Príslovia 31:29
Príslovia 31:30
Príslovia 31:31
Príslovia 1 / Prí 1
Príslovia 2 / Prí 2
Príslovia 3 / Prí 3
Príslovia 4 / Prí 4
Príslovia 5 / Prí 5
Príslovia 6 / Prí 6
Príslovia 7 / Prí 7
Príslovia 8 / Prí 8
Príslovia 9 / Prí 9
Príslovia 10 / Prí 10
Príslovia 11 / Prí 11
Príslovia 12 / Prí 12
Príslovia 13 / Prí 13
Príslovia 14 / Prí 14
Príslovia 15 / Prí 15
Príslovia 16 / Prí 16
Príslovia 17 / Prí 17
Príslovia 18 / Prí 18
Príslovia 19 / Prí 19
Príslovia 20 / Prí 20
Príslovia 21 / Prí 21
Príslovia 22 / Prí 22
Príslovia 23 / Prí 23
Príslovia 24 / Prí 24
Príslovia 25 / Prí 25
Príslovia 26 / Prí 26
Príslovia 27 / Prí 27
Príslovia 28 / Prí 28
Príslovia 29 / Prí 29
Príslovia 30 / Prí 30
Príslovia 31 / Prí 31