English
A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Príslovia 30
1
Slová Agura, syna Jakeho z Massy. Toto sú slová toho človeka pre Iteela, pre Iteela a pre Ukala: Bože, unavený som. Som unavený a vysilený.
2
Ja som človek najhlúpejší, bez ľudského rozumu.
3
Múdrosti som sa nenaučil a od Najsvätejšieho som nedostal vedomosti.
4
Kto vystúpil do neba a potom odtiaľ zostúpil? Kto zachytil vietor do svojej hrsti? Kto do svojho plášťa zviazal vody? Kto ustanovil svetu hranice? Ako sa volá? Ako sa volá jeho syn? Vieš to?
5
Každé Božie slovo je vyskúšané, je štítom pre toho, čo sa skrýva u neho.
6
K jeho slovám nepridávaj nič, aby ťa netrestal a nemal za falšovateľa.
7
Úpenlivo ťa prosím o dve veci, Bože môj, neodopri mi ich, pokým nezomriem:
8
Vzdiaľ odo mňa lož a klam! Nedaj mi ani chudobu, ani bohatstvo! Daj mi len moju skyvu chleba.
9
Ak budem mať priveľa, zapriem ťa a poviem: "Kto je Jahve?" Ak upadnem do chudoby, budem kradnúť a tupiť meno svojho Boha.
10
Nehanob otroka u jeho pána, lebo ťa bude preklínať a ty na to doplatíš.
11
Je pokolenie, čo preklína svojho otca a svoju matku nežehná;
12
pokolenie, čo si myslí, že je čisté, ale zo svojho brudu nie je umyté.
13
Pokolenie, čo hľadí povýšenecky, čo sa pohŕdavo obzerá!
14
Pokolenie, čo má meče namiesto zubov a v čeľustiach zasadené nože, slabých vyžiera z krajiny a biednych z vlastných domov.
15
Pijavica má dve dcéry: "Daj!" vraví jedna; "Dávaj!" kričí druhá. Sú tri veci, čo sa nedajú zasýtiť a štyri, čo nikdy nepovedia: "Dosť!"
16
Podsvetie, neplodné lono, vyprahnutá zem bez vody, oheň, čo nikdy nepovie: "Dosť!"
17
Oko, čo si robí z otca posmešky a pohŕda matkinou starobou, vykľujú potočné havrany alebo zhltnú mladé orly.
18
Sú tri veci, mne nedostupné, a štyri, ktoré nechápem:
19
cestu orla po nebi, cestu hada po skale, cestu lode po šírom mori a cestu muža u mladej ženy.
20
Takéto sú spôsoby cudzoložnej ženy: naje sa rozkoše, potom si utrie ústa a povie: "Nič zlé som nespravila."
21
Pod troma vecami sa trasie zem a štyri sú, čo nemôže uniesť:
22
otroka, čo sa stal kráľom, sprostáka, čo sa jedlom prepcháva,
23
nenávidenú ženu, čo sa vydáva, slúžku, čo vytlačila svoju paniu.
24
Sú štyri drobné tvory na zemi, no nad mudrcov múdrejšie:
25
mravce, slabučký rod, ale v lete si pripravia zásobu potravín;
26
damani, rod bez sily, a do brehov si vŕtajú byt,
27
kobylky, čo kráľa nemajú, ale všetky tiahnu v najlepšom poriadku;
28
jašterička, ktorú rukou možno chytiť, a predsa býva v kráľovských palácoch.
29
Traja majú pekný krok, štyria majú peknú chôdzu:
30
lev, najmocnejší zo zvierat, čo neustúpi pred ničím;
31
kohút, ktorý sa chvastavo prechádza pomedzi sliepky; baran, keď si vedie stádo; kráľ napokon, keď kráča na čele vojska.
32
Ak si bol taký hlúpy, že si sa rozčúlil a až potom si rozmýšľal, daj si ruku na ústa;
33
lebo keď stĺkaš mlieko, dostaneš maslo, keď si potlčieš nos, tečie ti krv a keď narazíš na rozhnevaného, rozvíriš spor.