English
A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Príslovia 3
1
Syn môj, nezabúdaj moju náuku, zachovávaj moje prikázania vo svojom srdci!
2
Lebo ti prinesú dlhý život, šťastné roky a úspech v práci.
3
Nech ťa nikdy neopúšťa láska a vernosť! Priviaž si ich na hrdlo! Napíš ich sťa titul na svoje srdce!
4
Tak si svojím rozumným správaním získaš obľubu u Boha i u ľudí.
5
Celým srdcom sa spoľahni na Jahveho! Nespoliehaj sa na svoj vlastný um!
6
Pri každom kroku mysli na neho, nuž on ti bude rovnať chodníky.
7
Nezakladaj si na svojej múdrosti. Boj sa Jahveho a zlu sa vyhýbaj!
8
To bude liekom pre tvoje telo a osviežením pre tvoje údy.
9
Ucti si Jahveho zo svojho majetku, prvými plodmi z celej svojej úrody.
10
Potom tvoje stodoly budú oplývať obilím a tvoje kade pretekať novým vínom.
11
Syn môj, nepohŕdaj Jahveho trestami! Nemaj mu za zlé, keď ťa pokarhá,
12
lebo koho Jahve ľúbi, toho aj napráva, ako každý otec najmilšieho syna.
13
Šťastný človek, čo našiel múdrosť, človek, ktorý učenosť získal,
14
lebo múdrosť vynáša viac ako striebro, väčšie zisky dáva ako čisté zlato.
15
Je drahocennejšia než perly, nevyrovnajú sa jej všetky tvoje šperky.
16
Dlhý život drží v pravici, v ľavej ruke zasa bohatstvo a česť.
17
Jej cesty sú cesty blaha, všetky jej chodníky vyústia v šťastí.
18
Je oporou života tým, čo sa jej chytia. Šťastný, kto si ju uchopí!
19
Jahve múdrosťou založil zem, umom upevnil oblohu.
20
Jeho rozum vyhĺbil priepasti a z oblakov dal kropiť rosu.
21
Syn môj, nech ti to neschodí z umu! Zachovaj si rozumnosť a rozvahu!
22
Budú ti čarovným talizmanom visiacim na hrdle a ozdobou na prsiach.
23
Pôjdeš bezpečne po svojej ceste, noha sa ti nepotkne,
24
keď si ľahneš, ľahneš si bez strachu. Keď zaspíš, budeš mať sladké sny.
25
Neboj sa, keď sa hlupáci plašia, ani keď na zlých dopadá skaza.
26
Sám Jahve bude po tvojom boku a pred osídlom ti uchráni kroky.
27
Neodopri dobrý skutok, keď ťa oň prosia, ak je v tvojej moci urobiť ho.
28
Nehovor blížnemu: "Odíď teraz a vráť sa neskôr, zajtra ti to dám," ak mu to môžeš dať hneď.
29
Nekuj zlo proti blížnemu, proti nič netušiacemu susedovi!
30
Nehádaj sa bez príčiny s človekom, ak ti on nespravil nič zlé!
31
Násilníkovi nezáviď! Nenapodobňuj nikdy jeho správanie,
32
lebo zvrhlíci protivia sa Jahvemu, ktorý z čestných ľudí robí si priateľov.
33
Na dome zlého je Jahveho kliatba, on však žehná príbytok dobrého.
34
Posmievačom sa posmieva, pokorným dáva svoju priazeň.
35
Sláva je údelom múdrych, hlúpym sa dostane posmechu.