A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Príslovia 29

1
Kto sa pod výčitkami zatvrdí, bude náhle a nenávratne zlomený.
2
Keď vládnu spravodliví, ľud sa raduje, keď vládnu zlí, ľud vzdychá.
3
Kto miluje múdrosť, teší svojho otca, kto behá za prostitútkami, mrhá svojím majetkom.
4
Spravodlivosťou kráľ privádza blahobyt do krajiny, kým vydierač ju vedie do skazy.
5
Človek, čo blížnemu lichotí, hádže mu sieť pod nohy.
6
Osídlo číha na kroky zlého, lež spravodlivý plesá a raduje sa.
7
Spravodlivý sa ujme záležitostí biedneho, zlý nemá pre ne porozumenie.
8
Nespratníci rozbúria mesto, múdri však utišujú hnev.
9
Keď múdry s hlúpym vedie spor, dostane nadávky alebo výsmech, ale nie nápravu.
10
Krvilační ľudia nenávidia statočného človeka, ale čestní ľudia si vážia jeho život.
11
Hlúpy vylieva svoj hnev bezuzdne, no múdry čaká, kým sa vyzúri.
12
Ak vládca počúva na lživé správy, všetci jeho sluhovia stanú sa zlými.
13
Chudobný i utláčateľ v jednom sa stretajú: obaja dostali svetlo očí od Jahveho.
14
Ak sa kráľ stará o práva chudobného ľudu, upevňuje svoj trón natrvalo.
15
Palička a karhanie dodávajú múdrosť; dieťa ponechané na seba je hanbou pre matku.
16
Keď vládnu bezbožní, rozmáha sa zločin, ale spravodliví sa dožijú ich pádu.
17
Naprávaj si syna, ušetrí ťa mnohých starostí a bude tvojej duši na radosť.
18
Ak chýba videnie, ľud žije bezuzdne, šťastný, kto zachováva zákon.
19
Otroka nenapravíš slovami; hoci ťa rozumie, neslúchne ťa.
20
Vidíš človeka prudkého v reči? Aj od hlupáka možno viac čakať ako od neho.
21
Ak sa maznajú s otrokom od mlada, napokon stane sa nevďačníkom.
22
Hnevlivý človek začína zvady. Prchký človek popácha veľa chýb.
23
Pýcha zapríčiní človeku poníženie, ale kto je ponížený duchom, dosiahne poctu.
24
Kto sa delí so zlodejom, škodí sebe samému, aj keď mu dajú zložiť prísahu, on nič neprizná.
25
Báť sa človeka je padnúť do osídla, dôverovať Jahvemu je zábezpekou.
26
Mnohí sa zháňajú za priazňou vedúcich, no práva každého sú od Jahveho.
27
Spravodlivý neznáša zlého človeka, ani zlý toho, čo sa statočne správa.
Príslovia 29:1
Príslovia 29:2
Príslovia 29:3
Príslovia 29:4
Príslovia 29:5
Príslovia 29:6
Príslovia 29:7
Príslovia 29:8
Príslovia 29:9
Príslovia 29:10
Príslovia 29:11
Príslovia 29:12
Príslovia 29:13
Príslovia 29:14
Príslovia 29:15
Príslovia 29:16
Príslovia 29:17
Príslovia 29:18
Príslovia 29:19
Príslovia 29:20
Príslovia 29:21
Príslovia 29:22
Príslovia 29:23
Príslovia 29:24
Príslovia 29:25
Príslovia 29:26
Príslovia 29:27
Príslovia 1 / Prí 1
Príslovia 2 / Prí 2
Príslovia 3 / Prí 3
Príslovia 4 / Prí 4
Príslovia 5 / Prí 5
Príslovia 6 / Prí 6
Príslovia 7 / Prí 7
Príslovia 8 / Prí 8
Príslovia 9 / Prí 9
Príslovia 10 / Prí 10
Príslovia 11 / Prí 11
Príslovia 12 / Prí 12
Príslovia 13 / Prí 13
Príslovia 14 / Prí 14
Príslovia 15 / Prí 15
Príslovia 16 / Prí 16
Príslovia 17 / Prí 17
Príslovia 18 / Prí 18
Príslovia 19 / Prí 19
Príslovia 20 / Prí 20
Príslovia 21 / Prí 21
Príslovia 22 / Prí 22
Príslovia 23 / Prí 23
Príslovia 24 / Prí 24
Príslovia 25 / Prí 25
Príslovia 26 / Prí 26
Príslovia 27 / Prí 27
Príslovia 28 / Prí 28
Príslovia 29 / Prí 29
Príslovia 30 / Prí 30
Príslovia 31 / Prí 31