English
A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Príslovia 28
1
Zlý uteká, aj keď ho nik nenaháňa, spravodlivý sa cíti bezpečne ako mladý lev.
2
Pre hriechy zeme vlády sa menia často, ale pod rozumným človekom sa dlho žije v pokoji.
3
Tyran, čo utláča biedny ľud, je sťa prudký lejak ničiaci úrodu.
4
Kto zákon nezachováva, tlieska zlodejovi, kto zákon zachováva, hnevá sa na neho.
5
Zlí vôbec nechápu právo. Tí, čo hľadajú Jahveho, chápu všetko.
6
Lepší je chudobný človek, čo statočne žije, ako boháč, čo kráča po krivých chodníkoch.
7
Kto zachová zákon, je rozumný syn, kto sa stýka so zhýralcami, je hanbou svojho otca.
8
Kto úžernými úrokmi zväčšuje svoj majetok, zhromažďuje pre toho, čo ním obšťastní chudobných.
9
Kto si zapcháva uši, aby nepočul zákon, modlitba toho je odporná.
10
Kto čestných ľudí zvádza na zlú cestu, padne do jamy, ktorú vykopal. Statoční ľudia dosiahnu šťastie, ale zlí nedôjdu ďaleko.
11
Bohatý si namýšľa, že je múdry, ale múdry chudobný ho prehliadne.
12
Keď sa spravodliví dostanú k moci, je veľké plesanie. Keď sa zlí povznesú, gniavia ľud.
13
Kto svoje chyby maskuje, nebude mať úspech, kto ich uzná a vzdá sa ich, dosiahne milosť.
14
Šťastný človek, ktorý má vždy citlivé srdce! Kto si zatvrdzuje srdce, padne do nešťastia.
15
Ako revúci lev a vyhladnutý medveď, taký je zlý človek, čo vládne bezradnému ľudu.
16
Vládca chudobný na rozum je bohatý na vydieračstvo. Kto nenávidí hrabivosť, bude dlho žiť.
17
Človek stíhaný pre vraždu aj do studne skočí, aby ho nechytili.
18
Kto sa správa čestne, bude bez úhony, ale zločinec padne tak či tak.
19
Kto svoje pole statočne obrába, bude mať chleba nadostač, kto sa zháňa za preludmi, nasýti sa chudoby.
20
Statočný človek bude zahrnutý požehnaním. Kto sa náhli zbohatnúť, nebude bez trestu.
21
Zlé je nadržiavať osobám, ale človek to urobí pre kúsok chleba.
22
Za bohatstvom sa zháňa krátkozraký človek, nevidí, že bieda príde naň.
23
Kto druhého napomenie, nájde napokon obľubu viac ako lichotník.
24
Kto kradne otcovi a matke a vraví: "To nie je hriech," je zbojníkovým spoločníkom.
25
Chamtivec začína hádky. Kto sa spolieha na Jahveho, bude mať úspech.
26
Kto sa spolieha len na vlastný rozum, je hlúpy. Kto sa riadi zásadami múdrosti, bude bez úhony.
27
Kto dáva chudobným, nebude núdzu trieť, kto si oči zatvára pred nimi, toho budú preklínať.
28
Keď povstávajú bezbožní, každý sa skrýva, ale keď hynú, spravodliví sa rozmáhajú.