A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Príslovia 28

1
Zlý uteká, aj keď ho nik nenaháňa, spravodlivý sa cíti bezpečne ako mladý lev.
2
Pre hriechy zeme vlády sa menia často, ale pod rozumným človekom sa dlho žije v pokoji.
3
Tyran, čo utláča biedny ľud, je sťa prudký lejak ničiaci úrodu.
4
Kto zákon nezachováva, tlieska zlodejovi, kto zákon zachováva, hnevá sa na neho.
5
Zlí vôbec nechápu právo. Tí, čo hľadajú Jahveho, chápu všetko.
6
Lepší je chudobný človek, čo statočne žije, ako boháč, čo kráča po krivých chodníkoch.
7
Kto zachová zákon, je rozumný syn, kto sa stýka so zhýralcami, je hanbou svojho otca.
8
Kto úžernými úrokmi zväčšuje svoj majetok, zhromažďuje pre toho, čo ním obšťastní chudobných.
9
Kto si zapcháva uši, aby nepočul zákon, modlitba toho je odporná.
10
Kto čestných ľudí zvádza na zlú cestu, padne do jamy, ktorú vykopal. Statoční ľudia dosiahnu šťastie, ale zlí nedôjdu ďaleko.
11
Bohatý si namýšľa, že je múdry, ale múdry chudobný ho prehliadne.
12
Keď sa spravodliví dostanú k moci, je veľké plesanie. Keď sa zlí povznesú, gniavia ľud.
13
Kto svoje chyby maskuje, nebude mať úspech, kto ich uzná a vzdá sa ich, dosiahne milosť.
14
Šťastný človek, ktorý má vždy citlivé srdce! Kto si zatvrdzuje srdce, padne do nešťastia.
15
Ako revúci lev a vyhladnutý medveď, taký je zlý človek, čo vládne bezradnému ľudu.
16
Vládca chudobný na rozum je bohatý na vydieračstvo. Kto nenávidí hrabivosť, bude dlho žiť.
17
Človek stíhaný pre vraždu aj do studne skočí, aby ho nechytili.
18
Kto sa správa čestne, bude bez úhony, ale zločinec padne tak či tak.
19
Kto svoje pole statočne obrába, bude mať chleba nadostač, kto sa zháňa za preludmi, nasýti sa chudoby.
20
Statočný človek bude zahrnutý požehnaním. Kto sa náhli zbohatnúť, nebude bez trestu.
21
Zlé je nadržiavať osobám, ale človek to urobí pre kúsok chleba.
22
Za bohatstvom sa zháňa krátkozraký človek, nevidí, že bieda príde naň.
23
Kto druhého napomenie, nájde napokon obľubu viac ako lichotník.
24
Kto kradne otcovi a matke a vraví: "To nie je hriech," je zbojníkovým spoločníkom.
25
Chamtivec začína hádky. Kto sa spolieha na Jahveho, bude mať úspech.
26
Kto sa spolieha len na vlastný rozum, je hlúpy. Kto sa riadi zásadami múdrosti, bude bez úhony.
27
Kto dáva chudobným, nebude núdzu trieť, kto si oči zatvára pred nimi, toho budú preklínať.
28
Keď povstávajú bezbožní, každý sa skrýva, ale keď hynú, spravodliví sa rozmáhajú.
Príslovia 28:1
Príslovia 28:2
Príslovia 28:3
Príslovia 28:4
Príslovia 28:5
Príslovia 28:6
Príslovia 28:7
Príslovia 28:8
Príslovia 28:9
Príslovia 28:10
Príslovia 28:11
Príslovia 28:12
Príslovia 28:13
Príslovia 28:14
Príslovia 28:15
Príslovia 28:16
Príslovia 28:17
Príslovia 28:18
Príslovia 28:19
Príslovia 28:20
Príslovia 28:21
Príslovia 28:22
Príslovia 28:23
Príslovia 28:24
Príslovia 28:25
Príslovia 28:26
Príslovia 28:27
Príslovia 28:28
Príslovia 1 / Prí 1
Príslovia 2 / Prí 2
Príslovia 3 / Prí 3
Príslovia 4 / Prí 4
Príslovia 5 / Prí 5
Príslovia 6 / Prí 6
Príslovia 7 / Prí 7
Príslovia 8 / Prí 8
Príslovia 9 / Prí 9
Príslovia 10 / Prí 10
Príslovia 11 / Prí 11
Príslovia 12 / Prí 12
Príslovia 13 / Prí 13
Príslovia 14 / Prí 14
Príslovia 15 / Prí 15
Príslovia 16 / Prí 16
Príslovia 17 / Prí 17
Príslovia 18 / Prí 18
Príslovia 19 / Prí 19
Príslovia 20 / Prí 20
Príslovia 21 / Prí 21
Príslovia 22 / Prí 22
Príslovia 23 / Prí 23
Príslovia 24 / Prí 24
Príslovia 25 / Prí 25
Príslovia 26 / Prí 26
Príslovia 27 / Prí 27
Príslovia 28 / Prí 28
Príslovia 29 / Prí 29
Príslovia 30 / Prí 30
Príslovia 31 / Prí 31