A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Príslovia 26

1
Ako sneh v lete a dážď za žatvy, také nemiestne je oslavovať hlupáka.
2
Vrabec unikne, lastovička uletí, tak aj bezdôvodná kliatba minie svoj cieľ.
3
Na koňa bič, na osla uzdu. Na chrbát hlúpeho palicu!
4
Neodpovedaj hlúpemu hlúpo, aby si sa aj ty nestal jemu podobným.
5
Odpovedz hlúpemu, ako si zaslúži jeho hlúposť, aby si nenamýšľal, že je múdry.
6
Nohy si odtína a násilie pije, kto posiela sprostáka s odkazom.
7
Príslovie v ústach hlupáka zakáša ako nohy krivého človeka.
8
Priväzuje kameň ku praku, kto strojí oslavy hlúpemu.
9
Tŕňovým konárom, ktorým máva ruka opilcova, je príslovie v ústach sprostáka.
10
Ako strelec, ktorý strieľa na okoloidúcich, je ten, čo si najíma hlúpeho alebo opilca.
11
Ako sa vracia pes k tomu, čo vyvrátil, tak sa hlúpy vracia ku svojej hlúposti.
12
Vidíš človeka, čo sa má za veľmi múdreho? Aj od hlupáka možno viac čakať ako od neho!
13
Leňoch vraví: "Lev je na ceste. Lev je na námestí."
14
Na pántoch sa obracajú dvere a leňoch na svojej posteli.
15
Leňoch siahne rukou do misy, ale unavuje ho podniesť ju k ústam.
16
Leňoch si myslí, že je múdrejší než sedem osôb, ktoré odpovedajú múdro.
17
Ako človek, čo chytá za uši bežiaceho psa je ten, čo sa mieša do cudzieho sporu.
18
Ako blázon, čo strieľa naslepo smrtiace strely a šípy,
19
taký je človek, ktorý klame svojho druha a potom povie: "To bol len žart."
20
Bez dreva vyhasne oheň. Bez udavača spor sa utíši.
21
Ako mechy rozduchujú pahrebu a drevo živí oheň, tak aj svárlivý človek rozdúchava spory.
22
Slová udavača sú lahôdky, čo sa kĺžu do najhlbších útrob.
23
Strieborný náter na hlinenom črepe sú sladké pery kryjúce skazené srdce.
24
Nepriateľ môže zavádzať svojimi slovami, ale v jeho vnútri číha zrada.
25
Ak volí schytralý tón, nedôveruj mu, lebo v mysli mu väzí sedem ohavností;
26
nenávisť môže kryť pretvárkou, ale na zhromaždení jeho zloba vyjde najavo.
27
Kto druhému jamu kope, sám do nej padá. Kto na iného váľa balvan, sám skončí pod ním.
28
Luhársky jazyk robí vinným nevinného. Líškavé ústa skrývajú žihadlo.
Príslovia 26:1
Príslovia 26:2
Príslovia 26:3
Príslovia 26:4
Príslovia 26:5
Príslovia 26:6
Príslovia 26:7
Príslovia 26:8
Príslovia 26:9
Príslovia 26:10
Príslovia 26:11
Príslovia 26:12
Príslovia 26:13
Príslovia 26:14
Príslovia 26:15
Príslovia 26:16
Príslovia 26:17
Príslovia 26:18
Príslovia 26:19
Príslovia 26:20
Príslovia 26:21
Príslovia 26:22
Príslovia 26:23
Príslovia 26:24
Príslovia 26:25
Príslovia 26:26
Príslovia 26:27
Príslovia 26:28
Príslovia 1 / Prí 1
Príslovia 2 / Prí 2
Príslovia 3 / Prí 3
Príslovia 4 / Prí 4
Príslovia 5 / Prí 5
Príslovia 6 / Prí 6
Príslovia 7 / Prí 7
Príslovia 8 / Prí 8
Príslovia 9 / Prí 9
Príslovia 10 / Prí 10
Príslovia 11 / Prí 11
Príslovia 12 / Prí 12
Príslovia 13 / Prí 13
Príslovia 14 / Prí 14
Príslovia 15 / Prí 15
Príslovia 16 / Prí 16
Príslovia 17 / Prí 17
Príslovia 18 / Prí 18
Príslovia 19 / Prí 19
Príslovia 20 / Prí 20
Príslovia 21 / Prí 21
Príslovia 22 / Prí 22
Príslovia 23 / Prí 23
Príslovia 24 / Prí 24
Príslovia 25 / Prí 25
Príslovia 26 / Prí 26
Príslovia 27 / Prí 27
Príslovia 28 / Prí 28
Príslovia 29 / Prí 29
Príslovia 30 / Prí 30
Príslovia 31 / Prí 31