A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Príslovia 25

1
Ďalšie Šalamúnove porekadlá, ktoré prepísali ľudia Ezechiáša, judského kráľa.
2
Božia sláva je v tom, čo je skryté, kráľovská sláva je to skryté skúmať.
3
Ako nebo pre svoju výšku a zem pre svoju hĺbku, tak i srdce kráľov nemožno preskúmať.
4
Odstráň trosku zo striebra, budeš mať čistý kov pre zlatníka.
5
Odstráň zlého z blízkosti kráľa a jeho trón sa upevní na spravodlivosti.
6
Pred kráľom sa nevystatuj! Nesadaj si na miesto veľkých!
7
Lebo je lepšie, ak ti povedia: "Postúp vyššie," než ak ťa potlačia nižšie, aby si dal miesto dôstojnejšiemu.
8
Nenáhli sa rozprávať každému, čo si videl, lebo to môže skončiť trpkými výčitkami od tvojho priateľa.
9
Prejednaj svoj spor so svojím blížnym, ale nevyjavuj tajnosti druhého,
10
lebo ti to vyčíta, keď o tom počuje, a tvoju nešetrnosť už napraviť nemožno.
11
Zlaté jabĺčka, vsadené do strieborných ružíc, také sú slová povedané v pravý čas.
12
Zlatá náušnica alebo šperk z čistého zlata, také je múdre pokarhanie pozornému uchu.
13
Snehový chlad v najväčšej žatve, taký je verný posol tomu, čo ho posiela, osvieži dušu svojho pána.
14
Mraky a víchor, ale bez dažďa, taký je človek, čo robí kráľovské sľuby, ale ich nesplní.
15
Trpezlivosťou dá sa sudca obmäkčiť, jemný jazyk láme kosti.
16
Našiel si med? Jedz z neho do vôle, ale pozor, aby si sa neprejedol, vyvrátiš ho!
17
Preto zriedka chodievaj do domu blížneho, aby si sa mu neprejedol a nezanevrel na teba.
18
Kyjak, šabľa a ostrý šíp, taký je človek, čo falošne svedčí proti blížnemu.
19
Skazený zub, vytknutá noha je opora v zradcovi v hodine nešťastia,
20
takisto ako vyzliecť si plášť v mrazivom čase. Liať ocot na ranu je vyspevovať veselé piesne strápenému srdcu.
21
Ak je tvoj nepriateľ hladný, daj mu jesť, ak je smädný, daj mu piť!
22
Tým nasypeš žeravého uhlia na jeho hlavu a Jahve ti to odplatí.
23
Severný vietor plodí dážď, nahnevaný jazyk utŕhačné slová.
24
Lepšie bývať v kútiku v podstreší, ako s hašterivou ženou v jednej domácnosti.
25
Ako čerstvá voda smädnému hrdlu, taká je dobrá zvesť z ďalekého kraja.
26
Porušená studňa, zamútený prameň: taký je spravodlivý, čo sa pred bezbožným chveje.
27
Nie je dobré priveľa medu jesť, ani hľadať príliš veľkú slávu.
28
Ako otvorené mesto bez ochrany hradieb, taký je človek, čo sa ovládať nevie.
Príslovia 25:1
Príslovia 25:2
Príslovia 25:3
Príslovia 25:4
Príslovia 25:5
Príslovia 25:6
Príslovia 25:7
Príslovia 25:8
Príslovia 25:9
Príslovia 25:10
Príslovia 25:11
Príslovia 25:12
Príslovia 25:13
Príslovia 25:14
Príslovia 25:15
Príslovia 25:16
Príslovia 25:17
Príslovia 25:18
Príslovia 25:19
Príslovia 25:20
Príslovia 25:21
Príslovia 25:22
Príslovia 25:23
Príslovia 25:24
Príslovia 25:25
Príslovia 25:26
Príslovia 25:27
Príslovia 25:28
Príslovia 1 / Prí 1
Príslovia 2 / Prí 2
Príslovia 3 / Prí 3
Príslovia 4 / Prí 4
Príslovia 5 / Prí 5
Príslovia 6 / Prí 6
Príslovia 7 / Prí 7
Príslovia 8 / Prí 8
Príslovia 9 / Prí 9
Príslovia 10 / Prí 10
Príslovia 11 / Prí 11
Príslovia 12 / Prí 12
Príslovia 13 / Prí 13
Príslovia 14 / Prí 14
Príslovia 15 / Prí 15
Príslovia 16 / Prí 16
Príslovia 17 / Prí 17
Príslovia 18 / Prí 18
Príslovia 19 / Prí 19
Príslovia 20 / Prí 20
Príslovia 21 / Prí 21
Príslovia 22 / Prí 22
Príslovia 23 / Prí 23
Príslovia 24 / Prí 24
Príslovia 25 / Prí 25
Príslovia 26 / Prí 26
Príslovia 27 / Prí 27
Príslovia 28 / Prí 28
Príslovia 29 / Prí 29
Príslovia 30 / Prí 30
Príslovia 31 / Prí 31