A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Príslovia 24

1
Nezáviď zlým ľuďom! Netúž po ich spoločnosti!
2
Lebo rozmýšľajú len o násilí a rozprávajú iba o zločinoch.
3
Múdrosť stavia dom, rozvaha robí ho bezpečným.
4
Poznaním sa napĺňajú sýpky, všetkým drahocenným a žiaducim majetkom.
5
Múdrosť je nad silu, učenosť nad mocné svaly,
6
lebo aj vojna sa vyhráva múdrym velením a víťazstvo je ovocím veľkého počtu radcov.
7
Pre hlúpeho múdrosť je privysoká, preto na verejnej porade ústa neotvorí.
8
Kto stále uvažuje, ako robiť zlé, volá sa zarytý intrigán.
9
Hlupák sníva len o hriechu. Posmievač sa ľuďom hnusí.
10
Ak tvoja sila zlyhá v zlý deň, budeš so svojou silou bezmocný!
11
Keď vidíš, ako vlečú človeka na smrť, pribehni mu na pomoc! Zachráň tých, ktorým hrozí poprava!
12
Vari povieš: "Veď toho človeka nepoznám." Nevieš, že ho pozná ten, čo určil zákony ľuďom, že je so všetkým oboznámený ten, čo sa stará o tvoj život? On odplatí každému podľa jeho skutkov.
13
Syn môj, jedz med, lebo je chutný, plást medu chutí sladko tvojmu podnebiu,
14
vedz, že taká je múdrosť pre tvoju dušu! Ak ju nájdeš, máš budúcnosť a životná niť ti náhle nebude preťatá.
15
Nestriehni ako zlodej na byt spravodlivého! Nepustoš jeho príbytok!
16
Lebo spravodlivý vstane znova, hoci padol sedemkrát, ale zlí sa rútia do nešťastia.
17
Ak padne tvoj nepriateľ, neteš sa! Nech ti srdce neplesá, že sa potkol,
18
aby Jahve vidiac to nebol nespokojný a neobrátil svoj hnev z neho na teba!
19
Nerozčuľuj sa nad hriešnikmi! Nezáviď bezbožným!
20
Lebo zlý nemá budúcnosť, životná lampa bezbožného zhasne.
21
Synu, boj sa Jahveho i tých, čo vládnu! Daj si pokoj s vrtkavými ľuďmi,
22
lebo privedú záhubu náhle a ktovie, aké nešťastie môžu spôsobiť!
23
Ďalšie výroky mudrcov: Nie je dobré niekomu nadŕžať na súde.
24
Sudcu, čo vyhlási vinného za nevinného, ľud bude preklínať, národy mu budú zlorečiť.
25
Ale tí, čo vinných trescú, budú sa dobre mať, na tých zíde požehnanie.
26
Priama odpoveď je taká milá ako priateľský bozk.
27
Najprv si zariaď veci verejné a porob prácu na poli, potom choď a založ si rodinu!
28
Nesvedč ľahkomyseľne proti svojmu blížnemu, ani neklam svojimi ústami.
29
Nevrav: "Ako on urobil mne, tak spravím ja jemu, navrátim mu podľa jeho skutkov."
30
Šiel som popri leňochovom poli, popri vinici hlúpeho človeka.
31
A tu všetko bolo zarastené žihľavou, povrch pokrytý bodľačím, kamenný múr zrúcaný.
32
Keď som to videl, zamyslel som sa a po úvahe vzal som si toto ponaučenie:
33
"Veru, ešte si trošičku pospať, trochu podriemať, natiahnuť sa a založiť si ruky.
34
Sťa tulák k tebe bieda prikvitne a núdza ako žobráčka."
Príslovia 24:1
Príslovia 24:2
Príslovia 24:3
Príslovia 24:4
Príslovia 24:5
Príslovia 24:6
Príslovia 24:7
Príslovia 24:8
Príslovia 24:9
Príslovia 24:10
Príslovia 24:11
Príslovia 24:12
Príslovia 24:13
Príslovia 24:14
Príslovia 24:15
Príslovia 24:16
Príslovia 24:17
Príslovia 24:18
Príslovia 24:19
Príslovia 24:20
Príslovia 24:21
Príslovia 24:22
Príslovia 24:23
Príslovia 24:24
Príslovia 24:25
Príslovia 24:26
Príslovia 24:27
Príslovia 24:28
Príslovia 24:29
Príslovia 24:30
Príslovia 24:31
Príslovia 24:32
Príslovia 24:33
Príslovia 24:34
Príslovia 1 / Prí 1
Príslovia 2 / Prí 2
Príslovia 3 / Prí 3
Príslovia 4 / Prí 4
Príslovia 5 / Prí 5
Príslovia 6 / Prí 6
Príslovia 7 / Prí 7
Príslovia 8 / Prí 8
Príslovia 9 / Prí 9
Príslovia 10 / Prí 10
Príslovia 11 / Prí 11
Príslovia 12 / Prí 12
Príslovia 13 / Prí 13
Príslovia 14 / Prí 14
Príslovia 15 / Prí 15
Príslovia 16 / Prí 16
Príslovia 17 / Prí 17
Príslovia 18 / Prí 18
Príslovia 19 / Prí 19
Príslovia 20 / Prí 20
Príslovia 21 / Prí 21
Príslovia 22 / Prí 22
Príslovia 23 / Prí 23
Príslovia 24 / Prí 24
Príslovia 25 / Prí 25
Príslovia 26 / Prí 26
Príslovia 27 / Prí 27
Príslovia 28 / Prí 28
Príslovia 29 / Prí 29
Príslovia 30 / Prí 30
Príslovia 31 / Prí 31