English
A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Príslovia 24
1
Nezáviď zlým ľuďom! Netúž po ich spoločnosti!
2
Lebo rozmýšľajú len o násilí a rozprávajú iba o zločinoch.
3
Múdrosť stavia dom, rozvaha robí ho bezpečným.
4
Poznaním sa napĺňajú sýpky, všetkým drahocenným a žiaducim majetkom.
5
Múdrosť je nad silu, učenosť nad mocné svaly,
6
lebo aj vojna sa vyhráva múdrym velením a víťazstvo je ovocím veľkého počtu radcov.
7
Pre hlúpeho múdrosť je privysoká, preto na verejnej porade ústa neotvorí.
8
Kto stále uvažuje, ako robiť zlé, volá sa zarytý intrigán.
9
Hlupák sníva len o hriechu. Posmievač sa ľuďom hnusí.
10
Ak tvoja sila zlyhá v zlý deň, budeš so svojou silou bezmocný!
11
Keď vidíš, ako vlečú človeka na smrť, pribehni mu na pomoc! Zachráň tých, ktorým hrozí poprava!
12
Vari povieš: "Veď toho človeka nepoznám." Nevieš, že ho pozná ten, čo určil zákony ľuďom, že je so všetkým oboznámený ten, čo sa stará o tvoj život? On odplatí každému podľa jeho skutkov.
13
Syn môj, jedz med, lebo je chutný, plást medu chutí sladko tvojmu podnebiu,
14
vedz, že taká je múdrosť pre tvoju dušu! Ak ju nájdeš, máš budúcnosť a životná niť ti náhle nebude preťatá.
15
Nestriehni ako zlodej na byt spravodlivého! Nepustoš jeho príbytok!
16
Lebo spravodlivý vstane znova, hoci padol sedemkrát, ale zlí sa rútia do nešťastia.
17
Ak padne tvoj nepriateľ, neteš sa! Nech ti srdce neplesá, že sa potkol,
18
aby Jahve vidiac to nebol nespokojný a neobrátil svoj hnev z neho na teba!
19
Nerozčuľuj sa nad hriešnikmi! Nezáviď bezbožným!
20
Lebo zlý nemá budúcnosť, životná lampa bezbožného zhasne.
21
Synu, boj sa Jahveho i tých, čo vládnu! Daj si pokoj s vrtkavými ľuďmi,
22
lebo privedú záhubu náhle a ktovie, aké nešťastie môžu spôsobiť!
23
Ďalšie výroky mudrcov: Nie je dobré niekomu nadŕžať na súde.
24
Sudcu, čo vyhlási vinného za nevinného, ľud bude preklínať, národy mu budú zlorečiť.
25
Ale tí, čo vinných trescú, budú sa dobre mať, na tých zíde požehnanie.
26
Priama odpoveď je taká milá ako priateľský bozk.
27
Najprv si zariaď veci verejné a porob prácu na poli, potom choď a založ si rodinu!
28
Nesvedč ľahkomyseľne proti svojmu blížnemu, ani neklam svojimi ústami.
29
Nevrav: "Ako on urobil mne, tak spravím ja jemu, navrátim mu podľa jeho skutkov."
30
Šiel som popri leňochovom poli, popri vinici hlúpeho človeka.
31
A tu všetko bolo zarastené žihľavou, povrch pokrytý bodľačím, kamenný múr zrúcaný.
32
Keď som to videl, zamyslel som sa a po úvahe vzal som si toto ponaučenie:
33
"Veru, ešte si trošičku pospať, trochu podriemať, natiahnuť sa a založiť si ruky.
34
Sťa tulák k tebe bieda prikvitne a núdza ako žobráčka."