A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Príslovia 23

1
Ak si sadneš za stôl s vladárom, dobre si všímaj, čo máš pred sebou!
2
Prikladáš si nôž na hrdlo, ak si hltavý.
3
Nebaž po jeho vyberaných jedlách, to je klamlivý pokrm.
4
Nenamáhaj sa, aby si sa obohatil, z vlastného rozumu to zanechaj!
5
Ani sa obzrieť nestačíš, už ho niet. Zaiste mu narástli krídla ako orlovi, ako vtákovi v oblakoch.
6
Nejedávaj u lakomého človeka, nebaž po jeho vyberaných jedlách,
7
lebo ti uviaznu v hrdle ako vlas. Ponúka ťa jesť a piť, ale v srdci ti nežičí.
8
Vyvrátiš jedlo, ktoré si prehltol, a nazmar vyšli tvoje lichotivé slová!
9
S hlúpym nemaj dlhé reči, na posmech vyvedie múdrosť tvojich slov.
10
Neposúvaj prastarú medzu, nezaberaj polia sirotám,
11
lebo majú mocného Ochrancu; on prevezme za svoj ich spor proti tebe.
12
Zamestnaj si myseľ štúdiom, napni svoje uši, keď hovoria múdri!
13
Neboj sa dieťa potrestať; keď ho prútikom vyšibeš, nezomrie na to.
14
Vyšib ho prútom, dušu mu zachrániš pred peklom!
15
Syn môj, ak budeš múdrej mysle, budem sa radovať zo srdca;
16
z celej duše budem sa tešiť, keď tvoje pery budú rozprávať veci pravdivé.
17
Nesnaž sa súperiť s hriešnikmi, ale skôr s tými, čo žijú čnostne deň čo deň.
18
Rob tak, a kynie ti budúcnosť, životná niť ti nebude preťatá náhle!
19
Čuj, syn môj, staň sa múdrym! Obráť si myseľ správnym smerom!
20
Nechoď s tými, čo sa opíjajú vínom, ani s tými, čo sa prepchávajú mäsom,
21
lebo na žobrácku palicu vyjdú opilci a žráči a vyspávanie po opilstve zaodieva do handier.
22
Počúvaj svojho otca, čo ti dal život, a nepohŕdaj matkou na jej staré dni!
23
Získaj si pravdu, nezapredaj ju: získaj si múdrosť, disciplínu i rozvahu!
24
Radosťou plesá otec statočného; kto má múdreho syna, teší sa z neho.
25
Buď aj ty na radosť otcovi i matke, na potechu tej, čo ťa porodila!
26
Synu, venuj mi pozornosť! Dobrovoľne prijmi všetky moje rady:
27
hlbokou jamou je prostitútka, tesnou studňou cudzia žena.
28
Aj ona striehne ako zákerník a rozmnožuje medzi mužmi tých, čo robia neverne.
29
Kto to preklína? Kto to reve? Kto sa háda? Ktože bedáka? Kto tŕži rany pre nič za nič? Kto má oči krvou podliate?
30
Tí, čo zaháľajú pri víne, ktorí chodia vychutnávať miešané nápoje.
31
Neobdivuj víno: Ako sa červenie! Ako sa v pohári iskrí! Ako ľúbezne tečie!
32
Nakoniec uhryzne ako had, poštípe ako zmija.
33
Oči ti uvidia čudesné veci, myseľ i reči sa ti popletú.
34
Bude ti ako človeku, čo je hádzaný na šírom mori, čo sa kŕčovito drží stožiara.
35
Vravíš si: "Ak ma to zloží, čo sa ja starám? Ak ma to dorazí, čo ma po tom? Keď sa zobudím, vrátim sa k tomu späť."
Príslovia 23:1
Príslovia 23:2
Príslovia 23:3
Príslovia 23:4
Príslovia 23:5
Príslovia 23:6
Príslovia 23:7
Príslovia 23:8
Príslovia 23:9
Príslovia 23:10
Príslovia 23:11
Príslovia 23:12
Príslovia 23:13
Príslovia 23:14
Príslovia 23:15
Príslovia 23:16
Príslovia 23:17
Príslovia 23:18
Príslovia 23:19
Príslovia 23:20
Príslovia 23:21
Príslovia 23:22
Príslovia 23:23
Príslovia 23:24
Príslovia 23:25
Príslovia 23:26
Príslovia 23:27
Príslovia 23:28
Príslovia 23:29
Príslovia 23:30
Príslovia 23:31
Príslovia 23:32
Príslovia 23:33
Príslovia 23:34
Príslovia 23:35
Príslovia 1 / Prí 1
Príslovia 2 / Prí 2
Príslovia 3 / Prí 3
Príslovia 4 / Prí 4
Príslovia 5 / Prí 5
Príslovia 6 / Prí 6
Príslovia 7 / Prí 7
Príslovia 8 / Prí 8
Príslovia 9 / Prí 9
Príslovia 10 / Prí 10
Príslovia 11 / Prí 11
Príslovia 12 / Prí 12
Príslovia 13 / Prí 13
Príslovia 14 / Prí 14
Príslovia 15 / Prí 15
Príslovia 16 / Prí 16
Príslovia 17 / Prí 17
Príslovia 18 / Prí 18
Príslovia 19 / Prí 19
Príslovia 20 / Prí 20
Príslovia 21 / Prí 21
Príslovia 22 / Prí 22
Príslovia 23 / Prí 23
Príslovia 24 / Prí 24
Príslovia 25 / Prí 25
Príslovia 26 / Prí 26
Príslovia 27 / Prí 27
Príslovia 28 / Prí 28
Príslovia 29 / Prí 29
Príslovia 30 / Prí 30
Príslovia 31 / Prí 31