English
A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Príslovia 22
1
Dobré meno je viac ako veľké bohatstvo, česť je nad zlato a striebro.
2
Bohatý a chudobný sa v jednom stretajú: Jahve stvoril obidvoch.
3
Múdry zbadá, že hrozí nebezpečenstvo, a skryje sa; hlúpi idú ďalej a doplatia na to.
4
Ovocím skromnosti je nábožnosť a s ňou bohatstvo, úcta a život.
5
Životná cesta zvráteného je plná osídiel a nástrah, komu na živote záleží, vzdiali sa z nej.
6
Navykaj dieťa na životnú cestu, ktorou má ísť, aj keď zostarne, nezíde z nej.
7
Bohatý panuje nad chudobným, kto si požičiava, je otrokom veriteľa.
8
Kto seje bezprávie, bude žať nešťastie, prút jeho hnevu zasiahne jeho samého.
9
Láskavý človek bude požehnaný, lebo sa o svoj chlieb delí s chudobným.
10
Vyžeň posmievača, odíde s ním hádka, utíšia sa spory i zvady.
11
Boh miluje čisté srdce, kto má pôvab na perách, stane sa priateľom kráľa.
12
Jahveho oči chránia vedu, no bezbožníkove reči pomätie.
13
Leňoch hovorí: "Vonku je lev. Zabije ma na ulici."
14
Hlboká jama sú ústa cudzích žien, koho Jahve zavrhol, ten padne do nej.
15
Hlúposť väzí v mysli dieťaťa, správne použitý korbáč ju z nej vyženie.
16
Kto utláča chudobného, aby sám zbohatol, a kto obdarúva boháča, obaja utrpia škodu.
17
Výroky múdrych: Pozorne počúvaj moje slová, otvor si myseľ mojej náuke!
18
Budeš mať veľkú radosť, keď si ich zapamätáš, keď ti budú pohotové na perách.
19
Aby si mal k Jahvemu dôveru, chcem ťa dnes poučiť o tvojej životnej ceste.
20
Tu som pre teba spísal tridsať výrokov, plných múdrosti a dobrých rád,
21
aby si poznal pravdivosť slov a mohol podať pravdivú správu tým, čo ťa poslali.
22
Nezdieraj chudobného, lebo je chudobný, a nešťastného neutláčaj na súde,
23
lebo Jahve za svoj prevezme ich spor a lupiča olúpi o život.
24
Nedruž sa s človekom hnevlivým, nechoď s človekom prchkým,
25
daj pozor, aby si sa nenaučil jeho spôsoby a neriskoval, že tam stratíš život!
26
Nebuď z tých, ktorí plieskajú po dlani, za dlhy sa dávajú v záruku!
27
Ak nemáš z čoho zaplatiť, vezmú aj posteľ spod teba.
28
Neposúvaj prastarú medzu, čo postavili tvoji otcovia!
29
Vidíš človeka súceho v práci? Ten vstúpi do služby kráľovskej, nezostane v službe ľudí bezvýznamných.