A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Príslovia 22

1
Dobré meno je viac ako veľké bohatstvo, česť je nad zlato a striebro.
2
Bohatý a chudobný sa v jednom stretajú: Jahve stvoril obidvoch.
3
Múdry zbadá, že hrozí nebezpečenstvo, a skryje sa; hlúpi idú ďalej a doplatia na to.
4
Ovocím skromnosti je nábožnosť a s ňou bohatstvo, úcta a život.
5
Životná cesta zvráteného je plná osídiel a nástrah, komu na živote záleží, vzdiali sa z nej.
6
Navykaj dieťa na životnú cestu, ktorou má ísť, aj keď zostarne, nezíde z nej.
7
Bohatý panuje nad chudobným, kto si požičiava, je otrokom veriteľa.
8
Kto seje bezprávie, bude žať nešťastie, prút jeho hnevu zasiahne jeho samého.
9
Láskavý človek bude požehnaný, lebo sa o svoj chlieb delí s chudobným.
10
Vyžeň posmievača, odíde s ním hádka, utíšia sa spory i zvady.
11
Boh miluje čisté srdce, kto má pôvab na perách, stane sa priateľom kráľa.
12
Jahveho oči chránia vedu, no bezbožníkove reči pomätie.
13
Leňoch hovorí: "Vonku je lev. Zabije ma na ulici."
14
Hlboká jama sú ústa cudzích žien, koho Jahve zavrhol, ten padne do nej.
15
Hlúposť väzí v mysli dieťaťa, správne použitý korbáč ju z nej vyženie.
16
Kto utláča chudobného, aby sám zbohatol, a kto obdarúva boháča, obaja utrpia škodu.
17
Výroky múdrych: Pozorne počúvaj moje slová, otvor si myseľ mojej náuke!
18
Budeš mať veľkú radosť, keď si ich zapamätáš, keď ti budú pohotové na perách.
19
Aby si mal k Jahvemu dôveru, chcem ťa dnes poučiť o tvojej životnej ceste.
20
Tu som pre teba spísal tridsať výrokov, plných múdrosti a dobrých rád,
21
aby si poznal pravdivosť slov a mohol podať pravdivú správu tým, čo ťa poslali.
22
Nezdieraj chudobného, lebo je chudobný, a nešťastného neutláčaj na súde,
23
lebo Jahve za svoj prevezme ich spor a lupiča olúpi o život.
24
Nedruž sa s človekom hnevlivým, nechoď s človekom prchkým,
25
daj pozor, aby si sa nenaučil jeho spôsoby a neriskoval, že tam stratíš život!
26
Nebuď z tých, ktorí plieskajú po dlani, za dlhy sa dávajú v záruku!
27
Ak nemáš z čoho zaplatiť, vezmú aj posteľ spod teba.
28
Neposúvaj prastarú medzu, čo postavili tvoji otcovia!
29
Vidíš človeka súceho v práci? Ten vstúpi do služby kráľovskej, nezostane v službe ľudí bezvýznamných.
Príslovia 22:1
Príslovia 22:2
Príslovia 22:3
Príslovia 22:4
Príslovia 22:5
Príslovia 22:6
Príslovia 22:7
Príslovia 22:8
Príslovia 22:9
Príslovia 22:10
Príslovia 22:11
Príslovia 22:12
Príslovia 22:13
Príslovia 22:14
Príslovia 22:15
Príslovia 22:16
Príslovia 22:17
Príslovia 22:18
Príslovia 22:19
Príslovia 22:20
Príslovia 22:21
Príslovia 22:22
Príslovia 22:23
Príslovia 22:24
Príslovia 22:25
Príslovia 22:26
Príslovia 22:27
Príslovia 22:28
Príslovia 22:29
Príslovia 1 / Prí 1
Príslovia 2 / Prí 2
Príslovia 3 / Prí 3
Príslovia 4 / Prí 4
Príslovia 5 / Prí 5
Príslovia 6 / Prí 6
Príslovia 7 / Prí 7
Príslovia 8 / Prí 8
Príslovia 9 / Prí 9
Príslovia 10 / Prí 10
Príslovia 11 / Prí 11
Príslovia 12 / Prí 12
Príslovia 13 / Prí 13
Príslovia 14 / Prí 14
Príslovia 15 / Prí 15
Príslovia 16 / Prí 16
Príslovia 17 / Prí 17
Príslovia 18 / Prí 18
Príslovia 19 / Prí 19
Príslovia 20 / Prí 20
Príslovia 21 / Prí 21
Príslovia 22 / Prí 22
Príslovia 23 / Prí 23
Príslovia 24 / Prí 24
Príslovia 25 / Prí 25
Príslovia 26 / Prí 26
Príslovia 27 / Prí 27
Príslovia 28 / Prí 28
Príslovia 29 / Prí 29
Príslovia 30 / Prí 30
Príslovia 31 / Prí 31