A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Príslovia 20

1
Víno je posmeškár, pálené násilník! Kto im holduje, nebýva múdry.
2
Podobný revu leva je kráľov hnev, kto ho vyvolá, hreší proti vlastnému životu.
3
Človeka ctí vyhýbať sa sporom, no hlúpy vybúši vždy.
4
Aj jeseň prešla, a leňoch neoral, za žatvy žobre, ale nedajú mu nič.
5
Múdra rada v mysli priateľa je ako hlboká voda, rozumný človek si z nej načiera.
6
Mnohí sa vyhlasujú za dobrých ľudí, ale kto nájde človeka naozaj spoľahlivého?
7
Keď človek žije statočným a čnostným životom, šťastné zanecháva po sebe deti.
8
Kráľ sediaci na sudcovskej stolici jediným pohľadom zahriakne všetko zlo.
9
Kto môže povedať: Ja mám čisté svedomie, som celkom bez hriechu?
10
Dvojaká váha a dvojaká miera: dve veci Jahvemu rovnako odporné.
11
Už svojimi spôsobmi chlapec dáva najavo, či jeho skutky budú čisté a čestné.
12
Ucho, ktoré počuje, oko, ktoré vidí, jedno i druhé učinil Jahve.
13
Nepodriemuj rád, inak zostaneš chudobný, maj oči otvorené, budeš mať chleba dosýta.
14
"Nanič! Nanič!" hovorí kupujúci, ale keď odchádza, smeje sa do hrsti!
15
Môžeš mať zlato a veľa perál, najdrahšou ozdobou však sú poučné pery.
16
Vezmi plášť do zálohu človeku, čo sa zaručil za cudzieho, podrž ho ako záruku za neznámeho človeka!
17
Sladký je človeku podvodnícky chlieb, ale napokon mu ústa naplní štrkom.
18
Svoje plány preber na porade, vojnu veď múdrou stratégiou!
19
Klebetník obchádza a prezrádza tajnosti, preto sa nestýkaj s tým, čo veľa rozpráva!
20
Kto kľaje svojho otca a svoju matku, v najväčšej tme uvidí vyhasnúť lampu svojho života.
21
Odpočiatku rýchlo nadobudnutý majetok neprinesie požehnanie nakoniec.
22
Neplánuj odplatiť zlým za zlé, spoľahni sa na Jahveho, on ťa vyslobodí.
23
Dvojaké závažie sa protiví Jahvemu, falošné váhy sú veľké zlo.
24
Jahve riadi kroky človeka, ako by sa človek mohol vyznať vo svojej životnej ceste?
25
Pascou pre človeka je kričať: "Robím sľub!" a len po sľube začať rozmýšľať.
26
Múdry kráľ presieva zlých a vracia späť koleso ich šťastia.
27
Jahveho lampou je duch človeka, ktorý preniká až na dno bytosti.
28
Nábožnosť a vernosť stoja vedľa kráľa na stráži; na nábožnosti stojí jeho trón.
29
Sila je ozdobou mladíkov, okrasou starcov je ich šedivá hlava.
30
Dobrý výprask je liek proti zlu, údermi sa lieči človek skrz-naskrz.
Príslovia 20:1
Príslovia 20:2
Príslovia 20:3
Príslovia 20:4
Príslovia 20:5
Príslovia 20:6
Príslovia 20:7
Príslovia 20:8
Príslovia 20:9
Príslovia 20:10
Príslovia 20:11
Príslovia 20:12
Príslovia 20:13
Príslovia 20:14
Príslovia 20:15
Príslovia 20:16
Príslovia 20:17
Príslovia 20:18
Príslovia 20:19
Príslovia 20:20
Príslovia 20:21
Príslovia 20:22
Príslovia 20:23
Príslovia 20:24
Príslovia 20:25
Príslovia 20:26
Príslovia 20:27
Príslovia 20:28
Príslovia 20:29
Príslovia 20:30
Príslovia 1 / Prí 1
Príslovia 2 / Prí 2
Príslovia 3 / Prí 3
Príslovia 4 / Prí 4
Príslovia 5 / Prí 5
Príslovia 6 / Prí 6
Príslovia 7 / Prí 7
Príslovia 8 / Prí 8
Príslovia 9 / Prí 9
Príslovia 10 / Prí 10
Príslovia 11 / Prí 11
Príslovia 12 / Prí 12
Príslovia 13 / Prí 13
Príslovia 14 / Prí 14
Príslovia 15 / Prí 15
Príslovia 16 / Prí 16
Príslovia 17 / Prí 17
Príslovia 18 / Prí 18
Príslovia 19 / Prí 19
Príslovia 20 / Prí 20
Príslovia 21 / Prí 21
Príslovia 22 / Prí 22
Príslovia 23 / Prí 23
Príslovia 24 / Prí 24
Príslovia 25 / Prí 25
Príslovia 26 / Prí 26
Príslovia 27 / Prí 27
Príslovia 28 / Prí 28
Príslovia 29 / Prí 29
Príslovia 30 / Prí 30
Príslovia 31 / Prí 31