A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Príslovia 2

1
Syn môj, ak prijmeš moje slová a moje príkazy si v mysli zachováš,
2
ak upriamiš na múdrosť svoju pozornosť a myseľ si prikloníš k pravde;
3
ak sa budeš dovolávať vedy, ak sa budeš dožadovať múdrosti;
4
ak ju budeš vyhľadávať sťa striebro, ak pôjdeš do hĺbky sťa hľadač pokladov,
5
potom pochopíš bázeň pred Jahvem a dosiahneš poznanie Boha.
6
Jahve sám totiž dáva múdrosť a učí pravdu i vedu.
7
Čestným ľuďom dáva svoju pomoc, je štítom pre tých, čo žijú statočne.
8
Dozerá na priebeh spravodlivosti, chráni životné cesty svojich priateľov.
9
Potom pochopíš, čo je správne a spravodlivé, a budeš žiť statočným životom.
10
Lebo múdrosť zavíta do tvojej mysle a učenosť bude ti rozkošou duše.
11
Rozumnosť bude nad tebou bdieť a rozvaha bude ťa strážiť.
12
Zachránia ťa pred hriešnym životom, pred človekom nemravných zámerov,
13
pred tými, čo opúšťajú statočný život a behajú po temných cestách,
14
ktorým páchať zlo pôsobí radosť a v nemravnosti nachodia potechu.
15
Ich cesty sú kľukaté, chodníky záludné.
16
Múdrosť ťa tiež uchráni od cudzej ženy, od ľahkej dievky líškavých rečí,
17
ktorá utiekla od svojho manžela, zabudla na Božiu zmluvu.
18
Jej byt je na svahu smrti, jej chodník vedie tam, kde mŕtvi bývajú.
19
Z tých, čo k nej zálety robia, ani jeden nenájde cestu späť, nikdy už nevstúpi na cestu života.
20
Dbaj, aby si kráčal po stopách poctivých ľudí, pridŕžal sa chodníka spravodlivých.
21
Lebo čestní ľudia budú prebývať v krajine, dobrí ľudia v nej trvale zostanú.
22
Zlí však budú z krajiny vyhladení, bezbožní budú vytrhnutí zo zeme ako zlá zelina.
Príslovia 2:1
Príslovia 2:2
Príslovia 2:3
Príslovia 2:4
Príslovia 2:5
Príslovia 2:6
Príslovia 2:7
Príslovia 2:8
Príslovia 2:9
Príslovia 2:10
Príslovia 2:11
Príslovia 2:12
Príslovia 2:13
Príslovia 2:14
Príslovia 2:15
Príslovia 2:16
Príslovia 2:17
Príslovia 2:18
Príslovia 2:19
Príslovia 2:20
Príslovia 2:21
Príslovia 2:22
Príslovia 1 / Prí 1
Príslovia 2 / Prí 2
Príslovia 3 / Prí 3
Príslovia 4 / Prí 4
Príslovia 5 / Prí 5
Príslovia 6 / Prí 6
Príslovia 7 / Prí 7
Príslovia 8 / Prí 8
Príslovia 9 / Prí 9
Príslovia 10 / Prí 10
Príslovia 11 / Prí 11
Príslovia 12 / Prí 12
Príslovia 13 / Prí 13
Príslovia 14 / Prí 14
Príslovia 15 / Prí 15
Príslovia 16 / Prí 16
Príslovia 17 / Prí 17
Príslovia 18 / Prí 18
Príslovia 19 / Prí 19
Príslovia 20 / Prí 20
Príslovia 21 / Prí 21
Príslovia 22 / Prí 22
Príslovia 23 / Prí 23
Príslovia 24 / Prí 24
Príslovia 25 / Prí 25
Príslovia 26 / Prí 26
Príslovia 27 / Prí 27
Príslovia 28 / Prí 28
Príslovia 29 / Prí 29
Príslovia 30 / Prí 30
Príslovia 31 / Prí 31