A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Príslovia 19

1
Lepší chudobný, ktorý žije statočne, ako boháč neúprimných rečí a k tomu hlupák.
2
Kde niet rozvahy, tam je horlivosť nedobrá, kto sa príliš ponáhľa, zablúdi.
3
Hlúposť kazí človeku život a on sa zato hnevá na Jahveho.
4
Bohatstvo získava priateľov veľa, ale chudobného aj jediný priateľ opúšťa.
5
Falošný svedok nezostane bez trestu, kto hovorí nepravdu, bude za to pykať.
6
Mnohí lichotia štedrému človeku, všetci sú dôverní tomu, čo dáva.
7
Chudobného človeka nenávidia vlastní bratia, tým skôr ho opúšťajú jeho priatelia. Čaká na dobré slovo, ale nadarmo.
8
Kto rozvíja svoj um, má sám seba rád; kto si rozumne počína, nájde úspech.
9
Falošný svedok nezostane bez trestu: kto hovorí nepravdu, zahynie.
10
Nesvedčí sa hlúpemu v prepychu žiť, ešte menej otrokovi vládnuť nad kráľmi.
11
Vedieť byť veľkodušným je znakom schopného človeka, zabúdať urážku je mu na slávu.
12
Podobný revaniu leva je kráľov hnev, lež jeho priazeň je sťa rosa na tráve.
13
Hlúpy syn je pohroma pre otca; hašterivá žena odkvap, čo bez prestania kvapká.
14
Dom i majetok sa dedia po otcoch, kým múdra žena je Jahveho dar.
15
Lenivosť privádza duševnú ochablosť, nedbalý človek bude hladovať.
16
Kto zachová príkazy, zachová sám seba, ale kto pohŕda dobrými mravmi, zahynie.
17
Kto má súcit s chudobným, požičiava Jahvemu, ktorý dobrodenia naplno splatí.
18
Dokiaľ je nádej na nápravu, trestaj svojho syna, no pozor daj, aby si ho neožobráčil!
19
Násilný človek si zaslúži trest, ak ho ušetríš, zväčšíš jeho nešťastie.
20
Vypočuj radu, prijmi disciplínu! Tak sa napokon staneš múdrym.
21
Koľko plánov v ľudskej mysli! Avšak to sa stane, čo Jahve chce.
22
Lakomosť je nešťastím pre človeka; lepšie zostať chudobným, než stať sa luhárom.
23
Bázeň pred Jahvem vedie k životu, nešťastie nestihne toho, kto ju má.
24
Leňoch siahne rukou do misy, ale nezmôže sa podniesť ju k ústam.
25
Udri nespratníka, rozzúri sa ako bláznivý; napomeň múdreho, dá si povedať.
26
Kto týra otca a vyháňa matku, je nečestným a zločinným synom.
27
Syn, čo prestane počúvať otcove návody, uteká od učenia múdrosti.
28
Ničomný svedok sa posmieva zákonu; ústa zlých podporujú bezprávie.
29
Na rozpustilca je pripravený prút, výprask na chrbát hlúpych.
Príslovia 19:1
Príslovia 19:2
Príslovia 19:3
Príslovia 19:4
Príslovia 19:5
Príslovia 19:6
Príslovia 19:7
Príslovia 19:8
Príslovia 19:9
Príslovia 19:10
Príslovia 19:11
Príslovia 19:12
Príslovia 19:13
Príslovia 19:14
Príslovia 19:15
Príslovia 19:16
Príslovia 19:17
Príslovia 19:18
Príslovia 19:19
Príslovia 19:20
Príslovia 19:21
Príslovia 19:22
Príslovia 19:23
Príslovia 19:24
Príslovia 19:25
Príslovia 19:26
Príslovia 19:27
Príslovia 19:28
Príslovia 19:29
Príslovia 1 / Prí 1
Príslovia 2 / Prí 2
Príslovia 3 / Prí 3
Príslovia 4 / Prí 4
Príslovia 5 / Prí 5
Príslovia 6 / Prí 6
Príslovia 7 / Prí 7
Príslovia 8 / Prí 8
Príslovia 9 / Prí 9
Príslovia 10 / Prí 10
Príslovia 11 / Prí 11
Príslovia 12 / Prí 12
Príslovia 13 / Prí 13
Príslovia 14 / Prí 14
Príslovia 15 / Prí 15
Príslovia 16 / Prí 16
Príslovia 17 / Prí 17
Príslovia 18 / Prí 18
Príslovia 19 / Prí 19
Príslovia 20 / Prí 20
Príslovia 21 / Prí 21
Príslovia 22 / Prí 22
Príslovia 23 / Prí 23
Príslovia 24 / Prí 24
Príslovia 25 / Prí 25
Príslovia 26 / Prí 26
Príslovia 27 / Prí 27
Príslovia 28 / Prí 28
Príslovia 29 / Prí 29
Príslovia 30 / Prí 30
Príslovia 31 / Prí 31