English
A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Príslovia 18
1
Kto žije v ústraní, robí, ako sa mu zachce, mrzí sa na všetkých ľudí.
2
Hlúpy nerád rozvážnosť, ale radšej vykladá, ako sa má.
3
Za bezbožnosťou chodí opovrhnutie a s potupou hanba.
4
Chlapské slová sú sťa dravý potok, ale prameň múdrosti má vody hlboké.
5
Nedobré je nadržiavať zločincovi a spravodlivého odmrštiť na súde.
6
Keď hlúpy začne rozprávať, povstávajú hádky, jeho slová vyvolávajú bitky.
7
Ústa hlupáka sú jeho skazou a jeho pery osídlom pre jeho život.
8
Slová udavača sú lahôdky, čo sa kĺžu na dno útrob.
9
Ktokoľvek je nedbalý v práci, ten je vlastným bratom toho, čo rúca.
10
Jahve je ako hradná veža, spravodlivý k nej uteká a bude bezpečný.
11
Bohatstvo boháča je jeho hradom: aký vysoký múr, myslí si on.
12
Prv, než príde skaza, človek sa pýši, no ku sláve vedie len pokora.
13
Kto odpovedá prv, než vypočul, vyjaví svoju hlúposť a utŕži posmech.
14
Aj chorobu môže ľudský duch prekonať, kto však vzpruží zlomeného ducha?
15
Rozumná myseľ získava učenosť; ucho múdrych učenosť hľadá.
16
Dar otvorí všetky dvere a privedie pred tvár tých, čo vládnu.
17
Za pravdu sa dáva tomu, kto prvý vyloží svoju vec, kým nepríde protivník a nezačne mu otázky klásť.
18
Žreb ukončuje spory, rozsudzuje medzi spornými stránkami.
19
Urazený brat je tvrdší ako múry hradné a hádky sú nepoddajné ako závory hradnej mreže.
20
Človeka môže uživiť jeho vlastný jazyk, jeho pery získať mu obživu.
21
Jazyk má moc nad životom i nad smrťou, spriateľ sa s ním, budeš jeho plody užívať!
22
Nájdi si dobrú ženu, nájdeš šťastie a dosiahneš priazeň u Jahveho.
23
Chudobný rozpráva prosebne, lež boháč odpovedá tvrdo.
24
Niektorí druhovia sú dobrí iba na plané besedy, ale priateľ ti môže byť vernejší než vlastný brat.