A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Príslovia 18

1
Kto žije v ústraní, robí, ako sa mu zachce, mrzí sa na všetkých ľudí.
2
Hlúpy nerád rozvážnosť, ale radšej vykladá, ako sa má.
3
Za bezbožnosťou chodí opovrhnutie a s potupou hanba.
4
Chlapské slová sú sťa dravý potok, ale prameň múdrosti má vody hlboké.
5
Nedobré je nadržiavať zločincovi a spravodlivého odmrštiť na súde.
6
Keď hlúpy začne rozprávať, povstávajú hádky, jeho slová vyvolávajú bitky.
7
Ústa hlupáka sú jeho skazou a jeho pery osídlom pre jeho život.
8
Slová udavača sú lahôdky, čo sa kĺžu na dno útrob.
9
Ktokoľvek je nedbalý v práci, ten je vlastným bratom toho, čo rúca.
10
Jahve je ako hradná veža, spravodlivý k nej uteká a bude bezpečný.
11
Bohatstvo boháča je jeho hradom: aký vysoký múr, myslí si on.
12
Prv, než príde skaza, človek sa pýši, no ku sláve vedie len pokora.
13
Kto odpovedá prv, než vypočul, vyjaví svoju hlúposť a utŕži posmech.
14
Aj chorobu môže ľudský duch prekonať, kto však vzpruží zlomeného ducha?
15
Rozumná myseľ získava učenosť; ucho múdrych učenosť hľadá.
16
Dar otvorí všetky dvere a privedie pred tvár tých, čo vládnu.
17
Za pravdu sa dáva tomu, kto prvý vyloží svoju vec, kým nepríde protivník a nezačne mu otázky klásť.
18
Žreb ukončuje spory, rozsudzuje medzi spornými stránkami.
19
Urazený brat je tvrdší ako múry hradné a hádky sú nepoddajné ako závory hradnej mreže.
20
Človeka môže uživiť jeho vlastný jazyk, jeho pery získať mu obživu.
21
Jazyk má moc nad životom i nad smrťou, spriateľ sa s ním, budeš jeho plody užívať!
22
Nájdi si dobrú ženu, nájdeš šťastie a dosiahneš priazeň u Jahveho.
23
Chudobný rozpráva prosebne, lež boháč odpovedá tvrdo.
24
Niektorí druhovia sú dobrí iba na plané besedy, ale priateľ ti môže byť vernejší než vlastný brat.
Príslovia 18:1
Príslovia 18:2
Príslovia 18:3
Príslovia 18:4
Príslovia 18:5
Príslovia 18:6
Príslovia 18:7
Príslovia 18:8
Príslovia 18:9
Príslovia 18:10
Príslovia 18:11
Príslovia 18:12
Príslovia 18:13
Príslovia 18:14
Príslovia 18:15
Príslovia 18:16
Príslovia 18:17
Príslovia 18:18
Príslovia 18:19
Príslovia 18:20
Príslovia 18:21
Príslovia 18:22
Príslovia 18:23
Príslovia 18:24
Príslovia 1 / Prí 1
Príslovia 2 / Prí 2
Príslovia 3 / Prí 3
Príslovia 4 / Prí 4
Príslovia 5 / Prí 5
Príslovia 6 / Prí 6
Príslovia 7 / Prí 7
Príslovia 8 / Prí 8
Príslovia 9 / Prí 9
Príslovia 10 / Prí 10
Príslovia 11 / Prí 11
Príslovia 12 / Prí 12
Príslovia 13 / Prí 13
Príslovia 14 / Prí 14
Príslovia 15 / Prí 15
Príslovia 16 / Prí 16
Príslovia 17 / Prí 17
Príslovia 18 / Prí 18
Príslovia 19 / Prí 19
Príslovia 20 / Prí 20
Príslovia 21 / Prí 21
Príslovia 22 / Prí 22
Príslovia 23 / Prí 23
Príslovia 24 / Prí 24
Príslovia 25 / Prí 25
Príslovia 26 / Prí 26
Príslovia 27 / Prí 27
Príslovia 28 / Prí 28
Príslovia 29 / Prí 29
Príslovia 30 / Prí 30
Príslovia 31 / Prí 31