A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Príslovia 17

1
Lepšia je kôrka suchého chleba pri troche pokoja, ako dom plný hodujúcich a hádok.
2
Rozumný sluha môže panovať nad nepodareným synom a s bratmi deliť sa o dedičstvo.
3
Na striebro je téglik, na zlato taviaca pec, lež ľudské srdcia skúša sám Jahve.
4
Podliak rád počúva zlomyseľné reči, luhár pozorne sleduje utŕhačský jazyk.
5
Kto bedára vyvádza na posmech, Bohu sa rúha, kto sa nešťastnému smeje, nebude bez trestu.
6
Korunou starcov sú ich detné deti a synovia hrdí na svojich otcov.
7
Hlúpemu nesvedčí vznešená reč, tým menej lživý jazyk vznešenému.
8
Kto dáva dary, badá, že majú čarovný účinok, zaručia mu úspech vo všetkom, čo podniká.
9
Kto prehodí závoj na chybu blížneho, pestuje priateľstvo, kto vec opakuje, priateľov odháňa.
10
Jediná výčitka viac zapôsobí na rozumného, než sto úderov na hlupáka.
11
Zlý iba vzbury plánuje, no krutý posol bude proti nemu poslaný.
12
Radšej naraziť na medvedicu, ktorej vzali mláďatá, ako na hlupáka, keď začne vystrájať.
13
Ak človek odpláca za dobré zlým, z jeho domu nehne sa nešťastie.
14
Začať spor je pretrhnúť vodnú hať; ustúp prv, než hádka vybúši!
15
Oslobodiť vinného a odsúdiť nevinného, oboje je Jahvemu rovnako odporné.
16
Načo sú peniaze v ruke hlupáka? Kúpiť si múdrosť? Veď rozumu nemá na to!
17
Kto miluje, je vždy priateľom, no v súžení zrodí sa z neho brat.
18
Nerozumný je, kto plieska do dlaní a za druhého dáva sa v záruku.
19
Rád má hriech, kto má rád zvadu. Kto si stavia nápadné domové brány, povoláva k sebe vlamačov.
20
Záludné srdce nenájde šťastie, neúprimný jazyk skončí nešťastne.
21
Kto splodil hlupáka, splodil ho na svoj žiaľ, niet radosti pre bláznovho otca.
22
Veselá myseľ — najlepší liek, skľúčený duch vysúša životné sily.
23
Korupčník prijíma pod rukou dar, aby prekrútil právo.
24
Rozumný človek upiera oči na múdrosť, lež hlúpy sa zadíva do šíreho sveta.
25
Hlúpy syn — mrzutosť pre otca a trpkosť pre tú, čo ho zrodila.
26
Nedobré je spravodlivému vymerať pokutu, biť ľudí šľachetných je ešte horšie.
27
Učený človek nemá veľa rečí, človek rozumný je pokojného ducha.
28
Aj hlúpy zdá sa múdrym, ak mlčí; drž ústa zavreté, ukáž, že si múdry!
Príslovia 17:1
Príslovia 17:2
Príslovia 17:3
Príslovia 17:4
Príslovia 17:5
Príslovia 17:6
Príslovia 17:7
Príslovia 17:8
Príslovia 17:9
Príslovia 17:10
Príslovia 17:11
Príslovia 17:12
Príslovia 17:13
Príslovia 17:14
Príslovia 17:15
Príslovia 17:16
Príslovia 17:17
Príslovia 17:18
Príslovia 17:19
Príslovia 17:20
Príslovia 17:21
Príslovia 17:22
Príslovia 17:23
Príslovia 17:24
Príslovia 17:25
Príslovia 17:26
Príslovia 17:27
Príslovia 17:28
Príslovia 1 / Prí 1
Príslovia 2 / Prí 2
Príslovia 3 / Prí 3
Príslovia 4 / Prí 4
Príslovia 5 / Prí 5
Príslovia 6 / Prí 6
Príslovia 7 / Prí 7
Príslovia 8 / Prí 8
Príslovia 9 / Prí 9
Príslovia 10 / Prí 10
Príslovia 11 / Prí 11
Príslovia 12 / Prí 12
Príslovia 13 / Prí 13
Príslovia 14 / Prí 14
Príslovia 15 / Prí 15
Príslovia 16 / Prí 16
Príslovia 17 / Prí 17
Príslovia 18 / Prí 18
Príslovia 19 / Prí 19
Príslovia 20 / Prí 20
Príslovia 21 / Prí 21
Príslovia 22 / Prí 22
Príslovia 23 / Prí 23
Príslovia 24 / Prí 24
Príslovia 25 / Prí 25
Príslovia 26 / Prí 26
Príslovia 27 / Prí 27
Príslovia 28 / Prí 28
Príslovia 29 / Prí 29
Príslovia 30 / Prí 30
Príslovia 31 / Prí 31