A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Príslovia 16

1
Človek môže myšlienky spriadať, ale Jahve vnuká slová na jazyk.
2
V očiach človeka všetko jeho správanie môže sa zdať bez chyby, ale Jahve určuje pravidlá ľudskému duchu.
3
Zver Jahvemu všetko, čo robíš, a tvoje plány sa uskutočnia.
4
Jahve urobil každú vec pre cieľ, ktorý jej určil, ba aj zlého človeka pre deň nešťastia.
5
Jahvemu je odporný každý nadutec, buď si istý, že trestu neujde.
6
Dobrotou a statočnosťou sa odpykávajú hriechy a bázeň pred Jahvem odvracia od zlého.
7
Keď sa Jahvemu ľúbi správanie človeka, pomerí s ním aj jeho nepriateľov.
8
Lepšie mať trocha, ale spravodlivo, ako hojné príjmy, ale bezprávne.
9
Človek plánuje svoj život vlastným rozumom, no Jahve riadi jeho kroky.
10
Prorocká výpoveď na perách kráľa, v rozsudku sa mu ústa nepomýlia.
11
Jahve sa zaujíma o váhu i o jej správne misky, všetky závažia vo vrecku sú jeho vecou.
12
Kráľom je odporné, keď sa pácha zlo, lebo trón pevne spočíva na spravodlivosti.
13
Spravodlivá reč získava priazeň u kráľov, majú radi človeka, čo hovorí pravdu.
14
Hnev kráľov je predzvesťou smrti, lež múdry človek ho vie utíšiť.
15
Jas na kráľovej tvári znamená život, jeho priazeň je ako jarný dážď.
16
Oveľa lepšie než zlato je získať si múdrosť a získať učenosť je lepšie než čisté striebro.
17
Cesta čestných ľudí je vyhýbať sa zlu; daj pozor na svoje kroky, zachrániš si život!
18
Nadutosť predchádza skazu a pýcha pád.
19
Lepšie byť skromným medzi skromnými, ako s pyšnými deliť si korisť.
20
Človek prezieravý v slove bude mať úspech, ale najšťastnejší je, kto sa spolieha na Jahveho.
21
Rozumný človek pýta si radu od múdreho, osvojí si ju a stane sa múdrejším.
22
Zdravý rozum je zdrojom života tomu, kto ho má, hlupák je potrestaný vlastnou sprostosťou.
23
Múdra myseľ robí výrečnými ústa a zvyšuje presvedčivosť perí.
24
Láskavé slová sú ako kvapkajúci med: sladkosť na jazyku, zdravie pre telo.
25
Nejedna cesta vidí sa človeku správna a napokon vedie do smrti.
26
Robotníka ustavične sužuje nedostatok a hlad ho poháňa do roboty.
27
Ničomník roznáša podlé klebety, ktoré sú sťa žeravý oheň na jeho perách.
28
Nespratník seje spory, klebetník vrhá roztržky medzi priateľov.
29
Násilnícky človek zvádza svojho blížneho a privádza ho na nedobrú cestu.
30
Kto žmurká okom, myslí na nepokoje, kto zoviera pery, je hotový na zlo.
31
Biele vlasy — koruna cti: získava sa čestným životom.
32
Človek, čo je pomalý do hnevu, je lepší než junák a čo sa vie ovládať, než dobyvateľ miest.
33
Žreb sa hádže do podolka, rozhodnutie však záleží od Jahveho.
Príslovia 16:1
Príslovia 16:2
Príslovia 16:3
Príslovia 16:4
Príslovia 16:5
Príslovia 16:6
Príslovia 16:7
Príslovia 16:8
Príslovia 16:9
Príslovia 16:10
Príslovia 16:11
Príslovia 16:12
Príslovia 16:13
Príslovia 16:14
Príslovia 16:15
Príslovia 16:16
Príslovia 16:17
Príslovia 16:18
Príslovia 16:19
Príslovia 16:20
Príslovia 16:21
Príslovia 16:22
Príslovia 16:23
Príslovia 16:24
Príslovia 16:25
Príslovia 16:26
Príslovia 16:27
Príslovia 16:28
Príslovia 16:29
Príslovia 16:30
Príslovia 16:31
Príslovia 16:32
Príslovia 16:33
Príslovia 1 / Prí 1
Príslovia 2 / Prí 2
Príslovia 3 / Prí 3
Príslovia 4 / Prí 4
Príslovia 5 / Prí 5
Príslovia 6 / Prí 6
Príslovia 7 / Prí 7
Príslovia 8 / Prí 8
Príslovia 9 / Prí 9
Príslovia 10 / Prí 10
Príslovia 11 / Prí 11
Príslovia 12 / Prí 12
Príslovia 13 / Prí 13
Príslovia 14 / Prí 14
Príslovia 15 / Prí 15
Príslovia 16 / Prí 16
Príslovia 17 / Prí 17
Príslovia 18 / Prí 18
Príslovia 19 / Prí 19
Príslovia 20 / Prí 20
Príslovia 21 / Prí 21
Príslovia 22 / Prí 22
Príslovia 23 / Prí 23
Príslovia 24 / Prí 24
Príslovia 25 / Prí 25
Príslovia 26 / Prí 26
Príslovia 27 / Prí 27
Príslovia 28 / Prí 28
Príslovia 29 / Prí 29
Príslovia 30 / Prí 30
Príslovia 31 / Prí 31