A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Príslovia 15

1
Láskavá odpoveď utíši zúrivosť, no urážlivé slovo rozdúcha hnev.
2
Jazyk múdrych prednáša vedu, ústa hlúpych chrlia hlúposti.
3
Na každom mieste spočívajú Jahveho oči, pozerá na dobrých i na zlých.
4
Láskavá reč dodáva životu šťastie, falošný jazyk doráňa dušu.
5
Hlúpy pohŕda otcovou výčitkou; kto prijíma pokarhanie, stane sa múdrym.
6
V dome spravodlivého je veľká hojnosť, lež príjmy zlého sú príčinou starostí.
7
O vedu sa starajú pery múdreho, a nie myseľ hlúpeho.
8
Jahvemu sa protiví obeta zlých, modlitba čestných ľudí ho teší.
9
Jahvemu sa protivia skazené mravy, rád má však šľachetných ľudí.
10
Prísny trest pre toho, čo zíde z dobrej cesty; kto nenávidí karhanie, zomrie.
11
Podsvetie a Priepasť ležia otvorené pred Jahvem, o čo viac srdcia ľudí.
12
Nadutec nie je rád, keď ho napomínajú, preto sa s múdrymi nestýka.
13
Veselá myseľ rozjasňuje tvár, myseľ ubolená ubíja ducha.
14
Rozumná myseľ pestuje vedu, ústa hlúpych sa pasú na sprostostiach.
15
Utrápenej mysli sú všedné všetky dni, veselá myseľ má vždy deň sviatočný.
16
Lepšia troška s bázňou pred Jahvem, ako veľký poklad s nepokojom.
17
Lepšia miska zeleniny, keď je pri tom láska, ako vykŕmený vôl, kde je nenávisť.
18
Vznetlivý človek roznieti hádku, človek trpezlivý utíši spor.
19
Chodník lenivého je posiaty tŕním, cesta pracovitých je ako šíra cesta.
20
Múdry syn je na potechu svojmu otcovi, hlúpy syn pohŕda svojou matkou.
21
Hlúposti bavia sprostého človeka, múdry človek ide rovno za svojím cieľom.
22
Troskotajú plány urobené bez zrelej úvahy, mnoho radcov mení ich v skutok.
23
Človeka môže tešiť, že vedel odpovedať, ale oveľa lepšie je slovo v pravý čas!
24
Nahor vedie životná cesta múdreho človeka, a tak sa vyhýba ríši smrti, čo číha dolu.
25
Jahve zborí dom pyšných, ale zabezpečí medze vdovinho poľa.
26
Jahvemu sa protivia zradné intrigy, láskavé slová však sú mu milé.
27
Kto sa zháňa po nespravodlivom zisku, rozvráti si domácnosť, kto podplácanie odmieta, bude dlho žiť.
28
Spravodlivý rozmýšľa prv, než odpovie, podrezaný jazyk podliakov chrlí zlobu.
29
Jahve nepríde na pomoc zlým, ale vyslyší modlitby spravodlivých.
30
Priateľský pohľad srdce poteší, dobrá správa vzpružuje sily.
31
Kto pozorne počúva spasiteľné karhanie, dostane miesto medzi múdrymi.
32
Kto sa protiví disciplíne, nedbá o seba samého, kto vypočuje výčitky, začína múdrieť.
33
Náboženstvo je školou múdrosti a pokora je cestou k sláve.
Príslovia 15:1
Príslovia 15:2
Príslovia 15:3
Príslovia 15:4
Príslovia 15:5
Príslovia 15:6
Príslovia 15:7
Príslovia 15:8
Príslovia 15:9
Príslovia 15:10
Príslovia 15:11
Príslovia 15:12
Príslovia 15:13
Príslovia 15:14
Príslovia 15:15
Príslovia 15:16
Príslovia 15:17
Príslovia 15:18
Príslovia 15:19
Príslovia 15:20
Príslovia 15:21
Príslovia 15:22
Príslovia 15:23
Príslovia 15:24
Príslovia 15:25
Príslovia 15:26
Príslovia 15:27
Príslovia 15:28
Príslovia 15:29
Príslovia 15:30
Príslovia 15:31
Príslovia 15:32
Príslovia 15:33
Príslovia 1 / Prí 1
Príslovia 2 / Prí 2
Príslovia 3 / Prí 3
Príslovia 4 / Prí 4
Príslovia 5 / Prí 5
Príslovia 6 / Prí 6
Príslovia 7 / Prí 7
Príslovia 8 / Prí 8
Príslovia 9 / Prí 9
Príslovia 10 / Prí 10
Príslovia 11 / Prí 11
Príslovia 12 / Prí 12
Príslovia 13 / Prí 13
Príslovia 14 / Prí 14
Príslovia 15 / Prí 15
Príslovia 16 / Prí 16
Príslovia 17 / Prí 17
Príslovia 18 / Prí 18
Príslovia 19 / Prí 19
Príslovia 20 / Prí 20
Príslovia 21 / Prí 21
Príslovia 22 / Prí 22
Príslovia 23 / Prí 23
Príslovia 24 / Prí 24
Príslovia 25 / Prí 25
Príslovia 26 / Prí 26
Príslovia 27 / Prí 27
Príslovia 28 / Prí 28
Príslovia 29 / Prí 29
Príslovia 30 / Prí 30
Príslovia 31 / Prí 31