A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Príslovia 13

1
Múdry syn prijíma otcovské karhanie, ľahtikár na výčitky nedbá.
2
Dobrý človek požíva plody svojich čností, zradcovia sa sýtia násilím.
3
Kto si dáva pozor na ústa, dáva si pozor aj na život, kto priveľa rozpráva, stratí svoju hlavu.
4
Lenivý čaká, no nemá nič na zahnanie hladu, ale pracovití ľudia sa najedia dosýta.
5
Spravodlivý nenávidí lživé slová, zlý však hanobí a kradne česť.
6
Spravodlivosť je ochranou dobrého človeka. Zloba prinesie hriešnikovi záhubu.
7
Niekto sa hrá na boháča a nemá nič, iný sa robí chudobným a má veľké majetky.
8
Bohatý človek sa musí vykúpiť, lež chudobný na vyhrážky nedbá.
9
Spravodlivému kynie trvalé šťastie, ale šťastie zlého je vrtkavé.
10
Bezočivosť vyvoláva spory. V priateľskej porade nájdeš múdrosť.
11
Ľahko získané bohatstvo ľahko sa rozhádže, keď sa zbiera po hŕstkach, nakopí sa.
12
Prílišné čakanie ubíja srdce, zo splnenej túžby vyrastá životné šťastie.
13
Kto dohováraním pohŕda, zahynie; kto si váži príkazy, bude v bezpečí.
14
Náuka múdreho je zdrojom života pre toho, kto sa chce vyhnúť nástrahám smrti.
15
Zdvorilá múdrosť získava priazeň u ľudí, no spôsoby bezbožných sú tvrdé.
16
Rozvážny človek múdro koná všetko, ale hlupák vo všetkom prejavuje svoju hlúposť.
17
Nerozumný posol upadá do nešťastia, no verný posol zasa všetko napráva.
18
Kto zanechá disciplínu, nájde biedu a hanbu; kto si váži pokarhanie, dosiahne poctu.
19
Splnená túžba je sladkosť pre dušu. Hlúpym sa protiví mravy si naprávať.
20
Chodievaj s múdrym, staneš sa múdrym, navštevuj hlupáka, pokazíš sa.
21
Hriešnikov stihne nešťastie; šťastie odmeňuje spravodlivých.
22
Dobrý človek zanechá dedičstvo svojim detným deťom, nakoniec aj majetok hriešnikov pripadne spravodlivému.
23
Neobrobená zem môže dať dosť obživy chudobným, ale nespravodlivosť im aj tú môže zabrať.
24
Kto šetrí prút, nenávidí svojho syna, kto ho miluje, priúča ho poriadku.
25
Keď si spravodlivý zaje, utíši chuť k jedlu, lež brucho zlých vždy škvrčí hladom.
Príslovia 13:1
Príslovia 13:2
Príslovia 13:3
Príslovia 13:4
Príslovia 13:5
Príslovia 13:6
Príslovia 13:7
Príslovia 13:8
Príslovia 13:9
Príslovia 13:10
Príslovia 13:11
Príslovia 13:12
Príslovia 13:13
Príslovia 13:14
Príslovia 13:15
Príslovia 13:16
Príslovia 13:17
Príslovia 13:18
Príslovia 13:19
Príslovia 13:20
Príslovia 13:21
Príslovia 13:22
Príslovia 13:23
Príslovia 13:24
Príslovia 13:25
Príslovia 1 / Prí 1
Príslovia 2 / Prí 2
Príslovia 3 / Prí 3
Príslovia 4 / Prí 4
Príslovia 5 / Prí 5
Príslovia 6 / Prí 6
Príslovia 7 / Prí 7
Príslovia 8 / Prí 8
Príslovia 9 / Prí 9
Príslovia 10 / Prí 10
Príslovia 11 / Prí 11
Príslovia 12 / Prí 12
Príslovia 13 / Prí 13
Príslovia 14 / Prí 14
Príslovia 15 / Prí 15
Príslovia 16 / Prí 16
Príslovia 17 / Prí 17
Príslovia 18 / Prí 18
Príslovia 19 / Prí 19
Príslovia 20 / Prí 20
Príslovia 21 / Prí 21
Príslovia 22 / Prí 22
Príslovia 23 / Prí 23
Príslovia 24 / Prí 24
Príslovia 25 / Prí 25
Príslovia 26 / Prí 26
Príslovia 27 / Prí 27
Príslovia 28 / Prí 28
Príslovia 29 / Prí 29
Príslovia 30 / Prí 30
Príslovia 31 / Prí 31