A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Príslovia 12

1
Kto má rád disciplínu, miluje učenosť, kto sa prieči napomínaniu, zostane hlúpy.
2
Dobrý človek priťahuje Jahveho priazeň, ale človek zlých úmyslov bude odsúdený.
3
Človek si zločinom nezaloží pevnú postať, ale spravodlivý zapustí korene, ktoré sa nedajú vytrhať.
4
Dokonalá žena je korunou svojho manžela, kým žena bez hanby je kostižer v jeho kostiach.
5
Zámery spravodlivých sú čestné, machinácie zlých podvodné.
6
Slová zlých sú krvavé nástrahy, no čestný človek sa im vyhne vhodnými odpoveďami.
7
Ak zlí padnú, je to ich koniec, ale rod spravodlivých pokračuje.
8
Človeka si cenia podľa jeho rozumnosti, avšak neúprimnou mysľou pohŕdajú.
9
Lepší je prostý človek, čo sa vie uživiť, ako pán, čo nemá chlieb.
10
Spravodlivý dbá o život svojich zvierat, kým zlý človek má srdce ukrutné.
11
Kto svoje pole statočne obrába, bude mať chleba nadostač, no kto sa zháňa za preludmi, je bez rozumu.
12
Pevnosti bezbožných popadajú ako hlina, ale spravodliví zapustia trvalé korene.
13
Zlý sa zapletie do osídla vinou vlastných slov, zatiaľ čo sa spravodlivý vymaní z nešťastia.
14
Jeden človek si získa úspech svojimi rečami, iný dostáva odmenu za prácu svojich rúk.
15
Hlupák si myslí, že má vždy pravdu, ale múdry si dáva poradiť.
16
Hlúpy ihneď prejaví svoju nevôľu, človek múdry skrýva, že sa urazil.
17
Statočný rečník vyjde s pravdou von, falošný človek je plný podvodu.
18
Klebetný jazyk zatína ako meč, avšak jazyk múdry hojí.
19
Pravdivá reč je platná navždy, lož len na chvíľočku.
20
Tí, čo plánujú zlo, zakúsia blen, čo radia pokoj, zažijú radosť.
21
Spravodlivého nestihne nijaká nehoda, no zlí budú nešťastím zaliati.
22
Jahve nenávidí luhárov, ale ľúbi tých, čo vravia pravdu.
23
Rozumný človek skrýva svoju vedu, kým sprosták rozhlasuje svoju hlúposť.
24
Pracovitej ruke — velenie! Ruke lenivej — nútenú prácu!
25
Usúžené srdce morí človeka, láskavé slovo ho poteší.
26
Spravodlivý sudca je priateľom samého seba, ale nespravodlivý vydal sa na cestu, na ktorej zablúdi.
27
Lenivý lovec si zverinu neuloví, lež pracovitý človek bude mať bohatú úrodu.
28
Cesta spravodlivosti vedie k životu, je však aj iný vyšliapaný chodník, čo vedie k smrti.
Príslovia 12:1
Príslovia 12:2
Príslovia 12:3
Príslovia 12:4
Príslovia 12:5
Príslovia 12:6
Príslovia 12:7
Príslovia 12:8
Príslovia 12:9
Príslovia 12:10
Príslovia 12:11
Príslovia 12:12
Príslovia 12:13
Príslovia 12:14
Príslovia 12:15
Príslovia 12:16
Príslovia 12:17
Príslovia 12:18
Príslovia 12:19
Príslovia 12:20
Príslovia 12:21
Príslovia 12:22
Príslovia 12:23
Príslovia 12:24
Príslovia 12:25
Príslovia 12:26
Príslovia 12:27
Príslovia 12:28
Príslovia 1 / Prí 1
Príslovia 2 / Prí 2
Príslovia 3 / Prí 3
Príslovia 4 / Prí 4
Príslovia 5 / Prí 5
Príslovia 6 / Prí 6
Príslovia 7 / Prí 7
Príslovia 8 / Prí 8
Príslovia 9 / Prí 9
Príslovia 10 / Prí 10
Príslovia 11 / Prí 11
Príslovia 12 / Prí 12
Príslovia 13 / Prí 13
Príslovia 14 / Prí 14
Príslovia 15 / Prí 15
Príslovia 16 / Prí 16
Príslovia 17 / Prí 17
Príslovia 18 / Prí 18
Príslovia 19 / Prí 19
Príslovia 20 / Prí 20
Príslovia 21 / Prí 21
Príslovia 22 / Prí 22
Príslovia 23 / Prí 23
Príslovia 24 / Prí 24
Príslovia 25 / Prí 25
Príslovia 26 / Prí 26
Príslovia 27 / Prí 27
Príslovia 28 / Prí 28
Príslovia 29 / Prí 29
Príslovia 30 / Prí 30
Príslovia 31 / Prí 31