A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Príslovia 11

1
Falošné váhy sú Jahvemu odporné,lež správna miera sa mu páči.
2
Za pýchou chodieva potupa. U skromných prebýva múdrosť.
3
Priamych ľudí vedie ich statočnosť, bezbožných ničí ich falošnosť.
4
V deň hnevu bohatstvo nebude na osoh, spravodlivosť však zachráni pred smrťou.
5
Čestnému človeku rovná cestu jeho spravodlivosť, zlý hynie pre svoju zlobu.
6
Dobrých ľudí uchráni ich spravodlivosť, podliaci zahynú pre svoje vášne.
7
Nádej bezbožného hynie pri jeho smrti, nazmar vychádza úfnosť nemravníka.
8
Spravodlivý sa vyslobodí z nešťastia, zlý doň upadne namiesto neho.
9
Bezbožný svojimi rečami chce blížnemu škodiť, ale spravodliví ho zachránia rozumným slovom.
10
Mesto jasá nad šťastím spravodlivého; pri skaze zlých ozývajú sa výkriky radosti.
11
Z požehnania čestných ľudí vznikajú mestá, reči bezbožných ich rúcajú.
12
Hlúpy dáva najavo, že blížnym pohŕda, rozumný človek mlčí.
13
Klebetník obchádza a vyzrádza tajnosti, človek hodný dôvery drží u seba zverené reči.
14
Kde niet dobrej vlády, upadá celý národ. Úspech je ovocím dlhého plánovania.
15
Kto ručí za neznámeho, škodí sebe, kto nerád dáva záruky, je bez starostí.
16
Pôvabná žena je na česť svojmu mužovi, ale ak sa vysmieva čnosti, hanobí rodinu. Nedbalí nemajú peniaze nikdy, podnikaví dosiahnu bohatstvo.
17
Láskavý človek robí dobre sebe samému, ale človek bezcitný sužuje vlastnú rodinu.
18
Bezbožný človek berie podvodnú mzdu, ale kto robí spravodlivosť, má zaručenú správnu odmenu.
19
Tak spravodlivosť získava život, ale kto robí zle, smeruje k smrti.
20
Jahvemu sa protivia skazené srdcia, miluje tých, čo sa správajú čestne.
21
Dozaista zlý nebude bez trestu, ale spravodlivý a celý jeho rod sa zachráni.
22
Zlatá obrúčka v svinskom rypáku je pekná žena, ale bez taktu.
23
Želanie spravodlivého vyústi v šťastí, koniec zlých v hneve.
24
Kto štedro dáva, vždy viac máva. Kto žgrloší bez miery, tomu vždy chýba.
25
Kto robí dobre, bude prekvitať. Kto občerstvuje, bude občerstvený.
26
Ľud preklína toho, kto obilie nevydá za núdze, ale žehná toho, kto svoje obilie predáva.
27
Kto pracuje pre verejné dobro, bude obľúbený. Kto hľadá zlo, toho zlo zastihne.
28
Kto skladá dôveru v bohatstvo, zahynie s ním. Spravodliví vypučia ako zeleň stromov.
29
Kto vnáša do svojej rodiny rozvrat, zdedí búrku. Hlúpy sa stane múdremu otrokom.
30
Odplata spravodlivého je šťastný život, ale zlí zahynú predčasne.
31
Ak spravodlivý dostáva odplatu tu na zemi, tým viac bezbožný a hriešny!
Príslovia 11:1
Príslovia 11:2
Príslovia 11:3
Príslovia 11:4
Príslovia 11:5
Príslovia 11:6
Príslovia 11:7
Príslovia 11:8
Príslovia 11:9
Príslovia 11:10
Príslovia 11:11
Príslovia 11:12
Príslovia 11:13
Príslovia 11:14
Príslovia 11:15
Príslovia 11:16
Príslovia 11:17
Príslovia 11:18
Príslovia 11:19
Príslovia 11:20
Príslovia 11:21
Príslovia 11:22
Príslovia 11:23
Príslovia 11:24
Príslovia 11:25
Príslovia 11:26
Príslovia 11:27
Príslovia 11:28
Príslovia 11:29
Príslovia 11:30
Príslovia 11:31
Príslovia 1 / Prí 1
Príslovia 2 / Prí 2
Príslovia 3 / Prí 3
Príslovia 4 / Prí 4
Príslovia 5 / Prí 5
Príslovia 6 / Prí 6
Príslovia 7 / Prí 7
Príslovia 8 / Prí 8
Príslovia 9 / Prí 9
Príslovia 10 / Prí 10
Príslovia 11 / Prí 11
Príslovia 12 / Prí 12
Príslovia 13 / Prí 13
Príslovia 14 / Prí 14
Príslovia 15 / Prí 15
Príslovia 16 / Prí 16
Príslovia 17 / Prí 17
Príslovia 18 / Prí 18
Príslovia 19 / Prí 19
Príslovia 20 / Prí 20
Príslovia 21 / Prí 21
Príslovia 22 / Prí 22
Príslovia 23 / Prí 23
Príslovia 24 / Prí 24
Príslovia 25 / Prí 25
Príslovia 26 / Prí 26
Príslovia 27 / Prí 27
Príslovia 28 / Prí 28
Príslovia 29 / Prí 29
Príslovia 30 / Prí 30
Príslovia 31 / Prí 31