English
A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Príslovia 10
1
Šalamúnove príslovia. Múdry syn je otcovi na radosť, hlúpe dieťa na žiaľ svojej matke.
2
Nesprávne získané poklady nejdú na úžitok, ale spravodlivosť zachráni pred smrťou.
3
Jahve nenechá dobrého hladovať, ale potláča lakotu zlých.
4
Lenivá ruka plodí biedu, ruka pracovitá prináša bohatstvo.
5
Kto v lete hromadí, je človek rozumný, kto drichme cez žatvu, je hodný potupy.
6
Požehnanie zostúpi na hlavu spravodlivého; bezbožných zadusí ich vlastné násilie.
7
Spravodlivého človeka budú si spomínať s pochvalou; meno zlých zahnije.
8
Rozumný prijíma rozkazy, hlúpy len odvráva a škodu utrpí.
9
Kto koná úprimne, bezpečne si počína, ale kto kľučkuje, ten bude čoskoro odhalený.
10
Kto prikývne na chybu, spôsobí trápenie, úprimná výčitka prináša úľavu.
11
Slová spravodlivého majú preveľkú cenu; bezbožných zadusí ich vlastné násilie.
12
Nenávisť rodí rozbroje, láska kryje všetky chyby.
13
Na perách múdreho múdrosť; na chrbát hlúpeho palicu!
14
Múdri hromadia poklady vedy. Keď hlupák reční, záhuba je blízko.
15
Bohatstvo boháčovo je jeho hradom; bedárovým nešťastím je jeho chudoba.
16
Mzda slúži spravodlivému pre život, zlému nesie záhubu zárobok.
17
Hľa, cesta života: zachovaj príkazy! Kto si nevšíma výstrahu, zablúdi!
18
Úprimná reč utíši nenávisť, len hlupáci šíria za chrbtom klebety.
19
Veľa rečí nebýva bez hriechu, preto múdry mierni svoje pery.
20
Jazyk spravodlivého je čisté striebro; myseľ zlého je bez ceny.
21
Pery spravodlivého učia mnohých; hlúpi hynú pre svoj nerozum.
22
Jahveho požehnanie prináša bohatstvo a námahu nepridáva.
23
Hlúpemu pôsobí radosť oddať sa zločinu, rozumnému zasa venovať sa múdrosti.
24
Zlého stihne to, čoho sa strachuje, spravodlivému bude dané, čo si želá.
25
Keď sa búrka preženie, zlého už nebude, ale spravodlivý je istý naveky.
26
Čím je ocot zubom a dym očiam, tým je leňoch tomu, kto si ho najíma.
27
Čnostný život predĺži vek tvojho života, ale roky zlých budú skrátené.
28
Nádeje spravodlivých obrátia sa na radosť, očakávanie zlých vychádza nazmar.
29
Jahve je ochrancom čestného človeka, ale záhubcom zločinca.
30
Spravodlivý nikdy nebude zbavený pokoja, ale zlí nezostanú bývať v krajine.
31
Z úst spravodlivého vychádza múdrosť, jazyk nemravný bude vyťatý.
32
Pery spravodlivého vedia, ako sa zapáčiť, ústa zlého, ako oklamať.