A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Príslovia 1

1
Príslovia Šalamúna, Dávidovho syna, izraelského kráľa,
2
ktoré nám umožnia poznať múdrosť i mravnosť, chápať hlboké reči,
3
dosiahnuť správne vzdelanie: spravodlivosť, nábožnosť a statočnosť.
4
Neskúseným dajú návod, ako si v živote počínať, mladým vedu a rozvážnosť.
5
Ak ich vypočuje múdry, obohatí svoje vedomosti a človek skúsený získa dar vladársky,
6
prenikne do prísloví a záhadných výrokov, do slov mudrcov a ich tajomných hádaniek.
7
Základom múdrosti je čnostný život. Len blázon pohŕda múdrosťou a sebavýchovou.
8
Počúvaj, syn môj, poučenie svojho otca a nepohŕdaj napomínaním svojej matky!
9
Budú pôvabným vencom na tvojej hlave, sťa zlatá reťaz na tvojej šiji.
10
Syn môj, ak ťa zvádzajú hriešnici, neprivoľ!
11
Ak povedia: "Poď s nami číhať niekomu na život, položme nástrahy nevinnému, ktorý nám nič nespravil!
12
Pohltíme ich zaživa sťa ríša smrti; hoci im nič nechýba, predsa padnú do hrobu.
13
Naberieme veľa drahocenných vecí, naplníme si domy korisťou.
14
S nami hodíš kockou o svoj diel. Budeme mať spoločný mešec!"
15
Syn môj, nechoď s nimi! Vzdiaľ sa z ich chodníka!
16
Lebo sa náhlia páchať zločiny, ponáhľajú sa prelievať krv.
17
Daromné je vystierať sieť, keď ju vidí každý vtáčik-letáčik.
18
Títo ľudia sa zastrájajú vyliať svoju vlastnú krv. Proti sebe samým kladú nástrahy.
19
Tak skončí každý človek chtivý lúpeže. Chamtivosť okradne o život tých, ktorých ovláda.
20
Múdrosť kričí po uliciach, po trhoviskách dvíha svoj hlas,
21
po križovatkách vyvoláva, v bránach mesta prednáša svoju reč:
22
"Dokedy, vy naivní, budete milovať naivitu? A posmievači, budete mať radi posmievanie? A hlúpi, nenávidieť učenosť?
23
Kiež by ste si boli všimli moje napomínanie! Bola by som vám dala svoju radu a oznámila vám svoje zákony.
24
Ale vy ste nechceli počuť, keď som vás volala. Nik si nepovšimol, keď som ruku podávala.
25
Mojimi radami ste pohrdli. Neprijali ste moje napomenutia.
26
Preto aj ja sa budem smiať z vášho nešťastia, posmievať sa vám, keď vás zastihne hrôza.
27
Keď hrôza zaľahne na vás ako búrka a vaše nešťastie sťa povíchrica; keď zaľahnú na vás úzkosti a muky.
28
Vtedy ma budú zvať, ale sa neozvem. Budú ma hľadať, ale nenájdu.
29
Pretože pohŕdali poznaním, nemali radi čnostný život,
30
neprijali moju radu, opovrhli mojimi výstrahami,
31
budú jesť z plodov svojich životných poblúdení, najedia sa dosýta svojich vlastných rád!
32
Lebo naivných zabíja ich odklon od múdrosti, hlúpych vedie do záhuby ich bezstarostnosť.
33
Ale kto počúva mňa, prebýva v bezpečí, zachová si pokoj, bez strachu z nešťastia."
Príslovia 1:1
Príslovia 1:2
Príslovia 1:3
Príslovia 1:4
Príslovia 1:5
Príslovia 1:6
Príslovia 1:7
Príslovia 1:8
Príslovia 1:9
Príslovia 1:10
Príslovia 1:11
Príslovia 1:12
Príslovia 1:13
Príslovia 1:14
Príslovia 1:15
Príslovia 1:16
Príslovia 1:17
Príslovia 1:18
Príslovia 1:19
Príslovia 1:20
Príslovia 1:21
Príslovia 1:22
Príslovia 1:23
Príslovia 1:24
Príslovia 1:25
Príslovia 1:26
Príslovia 1:27
Príslovia 1:28
Príslovia 1:29
Príslovia 1:30
Príslovia 1:31
Príslovia 1:32
Príslovia 1:33
Príslovia 1 / Prí 1
Príslovia 2 / Prí 2
Príslovia 3 / Prí 3
Príslovia 4 / Prí 4
Príslovia 5 / Prí 5
Príslovia 6 / Prí 6
Príslovia 7 / Prí 7
Príslovia 8 / Prí 8
Príslovia 9 / Prí 9
Príslovia 10 / Prí 10
Príslovia 11 / Prí 11
Príslovia 12 / Prí 12
Príslovia 13 / Prí 13
Príslovia 14 / Prí 14
Príslovia 15 / Prí 15
Príslovia 16 / Prí 16
Príslovia 17 / Prí 17
Príslovia 18 / Prí 18
Príslovia 19 / Prí 19
Príslovia 20 / Prí 20
Príslovia 21 / Prí 21
Príslovia 22 / Prí 22
Príslovia 23 / Prí 23
Príslovia 24 / Prí 24
Príslovia 25 / Prí 25
Príslovia 26 / Prí 26
Príslovia 27 / Prí 27
Príslovia 28 / Prí 28
Príslovia 29 / Prí 29
Príslovia 30 / Prí 30
Príslovia 31 / Prí 31