A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Exodus 91
Jahve povedal Mojžišovi: "Choď k faraónovi a povedz mu: Takto hovorí Jahve, Boh Hebrejov: ‚Prepusť môj ľud, aby mi slúžil.‘
2
Ak sa zdráhaš prepustiť ho a budeš ho ešte dlhšie zdržiavať,
3
tu Jahveho ruka zasiahne tvoje stáda, ktoré sú na poliach, kone, osly, ťavy, rožný statok a ovce veľmi ťažkým morom.
4
Jahve odlíši Izraelove stáda od stád Egypťanov a z toho, čo patrí Izraelcom, neuhynie nič.
5
Jahve určil čas a povedal: Zajtra to Jahve urobí v tejto krajine."
6
Nasledujúceho dňa to Jahve urobil a Egypťanom pohynuli všetky stáda, ale zo stád Izraelcov neuhynulo ani jedno zviera.
7
Faraón to dal zistiť a naozaj, z Izraelových stád neuhynulo ani jedno zviera. Ale faraónovo srdce ostalo tvrdé a ľud neprepustil.
8
Jahve povedal Mojžišovi a Áronovi: "Vezmite si plné priehrštia sadzí z pece a nech ich Mojžiš pred faraónovými očami vyhodí do vzduchu.
9
Premenia sa na jemný prach v celej Egyptskej krajine a vyvolajú pľuzgierovité vredy na ľuďoch i na dobytku v celom Egypte."
10
Vzali si sadze z pece a postavili sa pred faraóna; Mojžiš ich vyhodil do vzduchu a ľudia i dobytok sa pokryli pľuzgierovitými vredmi.
11
Mágovia sa pre vredy nemohli postaviť pred Mojžiša, lebo aj mágovia boli pokrytí vredmi, ako všetci Egypťania.
12
Jahve zatvrdil faraónovi srdce a ten ich nevypočul, ako to Jahve predpovedal Mojžišovi.
13
Jahve povedal Mojžišovi: "Vstaň skoro ráno a postav sa pred faraóna. Povieš mu: Takto hovorí Jahve, Boh Hebrejov: ‚Prepusť môj ľud, aby mi slúžil.‘
14
Lebo teraz zošlem všetky svoje pohromy na teba samého, na tvojich služobníkov i na tvoj ľud, aby si poznal, že na celej zemi niet nikoho, ako som ja.
15
Keby som bol vystrel ruku a zoslal na vás, na teba a na tvoj ľud mor, bol by si zmizol z povrchu zeme.
16
Ale nechal som ťa prežiť, aby si videl moju silu a aby sa rozprávalo o mojom mene na celej zemi.
17
Ty zaobchádzaš povýšene s mojím ľudom, keď ho neprepúšťaš.
18
Teda zajtra o tomto čase zošlem také silné krupobitie, aké v Egypte od jeho založenia až podnes ešte nikdy nebolo.
19
A teraz daj odviesť do bezpečia svoje stáda a všetko, čo ti patrí na poliach. Na všetko, čo zostane na poli, či človek alebo zviera, a nebude odvedené domov, padne krupobitie a všetko zahynie."
20
Ten, kto sa z faraónových služobníkov bál Jahveho slova, rýchlo zahnal svojich otrokov a svoje stáda domov.
21
Ale ten, kto si nepripustil k srdcu Jahveho slovo, nechal svojich otrokov i svoje stáda na poli.
22
Jahve povedal Mojžišovi: "Vystri svoju ruku k nebu a v celej Egyptskej krajine sa spustí krupobitie na ľudí a na zvieratá, na všetky poľné rastliny v Egyptskej krajine."
23
Mojžiš vystrel svoju palicu k nebu a Jahve zahrmela a spustil krupobitie. Blesk udrel do zeme a Jahve spustil krupobitie na Egyptskú krajinu.
24
Nastalo krupobitie a uprostred krupobitia šľahal oheň, také silné krupobitie ešte nikdy nebolo v krajine Egypťanov, odkedy sa stali národom.
25
Krupobitie zbilo v celej Egyptskej krajine všetko, čo bolo na poliach, ľudí a zvieratá. Krupobitie zbilo všetky poľné rastliny; dolámalo všetky stromy na poliach.
26
Len v kraji Gošen, kde bývali Izraelci, krupobitie nebolo.
27
Faraón dal zavolať Mojžiša i Árona a povedal im: "Tentoraz som zhrešil; Jahve je spravodlivý, ja a môj ľud sme vinní.
28
Proste Jahveho. Už bolo dosť Božích hromov a krupobitia. Prepustím vás, nezostávajte tu dlhšie."
29
Mojžiš mu povedal: "Keď vyjdem z mesta, vystriem ruky k Jahvemu, hrmenie prestane a už viac nebude krupobitia, aby si vedel, že zem patrí Jahvemu.
30
Ale ja viem dobre, že ani ty, ani tvoji služobníci sa ešte nebudete báť Boha Jahveho."
31
Ľan a jačmeň boli zbité, lebo jačmeň bol v klasoch a ľan v kvete.
32
Pšenicu a špaldu nezbilo, lebo tie sú neskoršie.
33
Keď Mojžiš odišiel od faraóna a z mesta, vystrel ruky k Jahvemu; prestalo hrmenie a krupobitie a dážď sa už nelial na zem.
34
Keď faraón videl, že prestal dážď, krupobitie i hrmenie, znova začal hrešiť, on i jeho služobníci sa zaťali v srdci.
35
Srdce faraónovo sa zatvrdilo a neprepustil Izraelcov, ako to Jahve predpovedal prostredníctvom Mojžiša.