A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Exodus 7

1
Jahve povedal Mojžišovi: "Pozri, urobil som z teba boha pre faraóna a tvoj brat Áron bude tvojím prorokom.
2
Ty mu budeš hovoriť všetko, čo ti prikážem, a tvoj brat Áron to zopakuje faraónovi, aby prepustil Izraelcov zo svojej krajiny.
3
Ja však zatvrdím faraónovo srdce, rozmnožím svoje znamenia a svoje divy v Egyptskej krajine.
4
Faraón vás nevypočuje, preto položím ruku na Egypt a vyvediem svoje oddiely, svoj ľud, Izraelcov z Egyptskej krajiny s veľkými súdmi.
5
Vtedy Egypťania pochopia, že ja som Jahve, keď vystriem svoju ruku proti Egypťanom a vyvediem Izraelcov spomedzi nich."
6
Mojžiš a Áron vykonali, ako im Jahve prikázal.
7
Mojžiš mal osemdesiat rokov a Áron osemdesiattri, keď hovorili s faraónom.
8
Jahve povedal Mojžišovi a Áronovi:
9
"Ak vám faraón povie, aby ste urobili nejaký zázrak, povedz Áronovi: Vezmi svoju palicu a hoď ju pred faraóna a nech sa premení na hada."
10
Mojžiš a Áron vošli k faraónovi a urobili, ako im Jahve prikázal. Áron hodil svoju palicu pred faraóna a jeho služobníkov a premenila sa na hada.
11
Faraón zavolal svojich mudrcov a čarodejníkov a aj oni, egyptskí zaklínači, urobili to isté svojimi kúzlami.
12
Každý hodil svoju palicu, tie sa premenili na hady, ale Áronova palica pohltala ich palice.
13
Faraónovo srdce sa však zatvrdilo a nepočúvol ich, ako predpovedal Jahve.
14
Jahve povedal Mojžišovi: "Faraónovo srdce je zatvrdnuté a on odoprel prepustiť ľud.
15
Choď k faraónovi zajtra ráno v tom čase, keď chodieva k vode, a počkaj naňho na brehu Rieky. Do ruky si vezmi palicu, ktorá sa premenila na hada.
16
Povieš mu: Jahve, Boh Hebrejov, ma poslal k tebe, aby som ti povedal: ‚Prepusť môj ľud, nech mi slúži na púšti.‘ Až dosiaľ si neposlúchol.
17
Takto hovorí Jahve: Podľa tohto poznáš, že ja som Jahve. Palicou, ktorú mám v ruke,a udriem vody Rieky a ony sa premenia na krv.
18
Ryby v Rieke pohynú, Rieka bude zapáchať a Egypťania už nebudú môcť piť vodu z Rieky."
19
Jahve povedal Mojžišovi: "Povedz Áronovi: Vezmi svoju palicu a vystri ruku nad egyptské vody, nad ich rieky, nad ich kanály, nad ich močiare a nad všetky ich vodné nádrže — a ony sa premenia na krv a celá Egyptská krajina bude plná krvi, dokonca i stromy a kamene."
20
Mojžiš a Áron urobili tak, ako im prikázal Jahve. Zdvihol svoju palicu a pred očami faraóna a jeho služobníkov udrel vody, ktoré sú v Rieke, a všetky vody, ktoré sú v Rieke, premenili sa na krv.
21
Ryby v Rieke pohynuli a Rieka zapáchala; a Egypťania nemohli viac piť vodu z Rieky; krv bola po celej Egyptskej krajine.
22
Ale egyptskí mágovia urobili to isté svojimi kúzlami; faraónovo srdce sa zatvrdilo a nepočúvol ich, ako predpovedal Jahve.
23
Faraón sa vrátil, vošiel do svojho domu a nevenoval tomu pozornosť.
24
Všetci Egypťania kopali v okolí Rieky hľadajúc pitnú vodu, pretože nemohli piť vodu z Rieky.
25
Sedem dní uplynulo odvtedy, čo Jahve ranil Rieku.
26
Jahve povedal Mojžišovi: "Choď k faraónovi a povedz mu: Takto hovorí Jahve: ‚Prepusť môj ľud, aby mi slúžil.‘
27
Ak odoprieš prepustiť ho, ja zamorím celé tvoje územie žabami.
28
Rieka sa bude hemžiť žabami, vylezú a vojdú ti do domu, do izby, kde spíš, na tvoje lôžko, do domov tvojich služobníkov a tvojho ľudu, do tvojich pecí a do tvojich pekárskych dieží.
29
Žaby vylezú dokonca aj na teba, na tvoj ľud a na tvojich služobníkov."
Exodus 7:1
Exodus 7:2
Exodus 7:3
Exodus 7:4
Exodus 7:5
Exodus 7:6
Exodus 7:7
Exodus 7:8
Exodus 7:9
Exodus 7:10
Exodus 7:11
Exodus 7:12
Exodus 7:13
Exodus 7:14
Exodus 7:15
Exodus 7:16
Exodus 7:17
Exodus 7:18
Exodus 7:19
Exodus 7:20
Exodus 7:21
Exodus 7:22
Exodus 7:23
Exodus 7:24
Exodus 7:25
Exodus 7:26
Exodus 7:27
Exodus 7:28
Exodus 7:29
Exodus 1 / Exo 1
Exodus 2 / Exo 2
Exodus 3 / Exo 3
Exodus 4 / Exo 4
Exodus 5 / Exo 5
Exodus 6 / Exo 6
Exodus 7 / Exo 7
Exodus 8 / Exo 8
Exodus 9 / Exo 9
Exodus 10 / Exo 10
Exodus 11 / Exo 11
Exodus 12 / Exo 12
Exodus 13 / Exo 13
Exodus 14 / Exo 14
Exodus 15 / Exo 15
Exodus 16 / Exo 16
Exodus 17 / Exo 17
Exodus 18 / Exo 18
Exodus 19 / Exo 19
Exodus 20 / Exo 20
Exodus 21 / Exo 21
Exodus 22 / Exo 22
Exodus 23 / Exo 23
Exodus 24 / Exo 24
Exodus 25 / Exo 25
Exodus 26 / Exo 26
Exodus 27 / Exo 27
Exodus 28 / Exo 28
Exodus 29 / Exo 29
Exodus 30 / Exo 30
Exodus 31 / Exo 31
Exodus 32 / Exo 32
Exodus 33 / Exo 33
Exodus 34 / Exo 34
Exodus 35 / Exo 35
Exodus 36 / Exo 36
Exodus 37 / Exo 37
Exodus 38 / Exo 38
Exodus 39 / Exo 39
Exodus 40 / Exo 40