A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Exodus 5

1
Potom sa Mojžiš a Áron vydali k faraónovi a povedali mu: "Takto hovorí Jahve, Boh Izraela: Prepusť môj ľud, aby mi slávil sviatok na púšti."
2
Faraón odpovedal: "Kto je Jahve, aby som poslúchol jeho hlas a prepustil Izrael? Ja nepoznám Jahveho a Izrael neprepustím."
3
Oni odpovedali: "Boh Hebrejov nám vyšiel v ústrety. Dovoľ nám odísť na tri dni cesty do púšte priniesť obetu Jahvemu, nášmu Bohu, aby nás nepostihol morom alebo mečom."
4
Egyptský kráľ im povedal: "Prečo chcete vy, Mojžiš a Áron, odvádzať ľud od jeho práce? Vráťte sa k svojim robotám."
5
Faraón povedal: "Teraz, keď je ľud v krajine taký početný, vy by ste chceli, aby prerušil svoje roboty?"
6
V ten istý deň vydal faraón dozorcom ľudu a pisárom tento rozkaz:
7
"Nedávajte už ľudu sečku na výrobu tehál ako včera a predvčerom; nech si sami idú zbierať slamu, ktorú potrebujú.
8
Ale žiadajte od nich rovnaké množstvo tehál ako včera a predvčerom a nič im nepoľavujte, lebo sú leniví. Preto kričia: ‚Poďme obetovať svojmu Bohu.‘
9
Nech robota zaťaží týchto ľudí, aby pracovali a nestarali sa o klamné reči."
10
Dozorcovia ľudu a jeho pisári šli povedať ľudu: "Takto hovorí faraón: Sečku vám už nedám.
11
Zožeňte si slamu sami, kde chcete, ale vo vašej práci sa nič nepoľaví."
12
Nato sa ľud rozpŕchol po celej Egyptskej krajine zbierať na strniská slamu.
13
Dozorcovia však naliehali: "Vykonajte svoju každodennú prácu tak, ako keď ste mali slamu."
14
Bili izraelských pisárov, ktorých im ustanovili faraónovi dozorcovia, a hovorili: "Prečo ste dnes nevyrobili predpísané množstvo tehál ako včera a predvčerom?"
15
Izraelskí pisári sa išli sťažovať faraónovi a hovorili: "Prečo tak nakladáš so svojimi sluhami?
16
Tvojim sluhom už nedávajú slamu a hovoria nám: ‚Robte tehly,‘ a tvojich sluhov bijú…"
17
On odpovedal: "Leňosi ste, leňosi, preto vravíte: ‚Chceme ísť obetovať Jahvemu.‘
18
Teraz choďte pracovať. Slamu nedostanete, ale musíte odovzdať určené množstvo tehál."
19
Izraelskí pisári videli, že sú v zlom položení, keď im kázali: "Nesmiete znížiť svoju dennú výrobu tehál."
20
Keď vychádzali od faraóna, narazili na Mojžiša a Árona, ktorí stáli pred nimi.
21
Povedali im: "Nech Jahve pozrie na vás a nech vás súdi! Zošklivili ste nás v očiach faraóna a jeho služobníkov a dali ste im do rúk meč, aby nás pobili."
22
Mojžiš sa vrátil k Jahvemu a povedal mu: "Pane môj, prečo trápiš tento ľud? Prečo si ma poslal?
23
Odvtedy, ako som vkročil k faraónovi a čo som s ním hovoril v tvojom mene, on trápi tento ľud a ty nerobíš nič, aby si oslobodil svoj ľud."
Exodus 5:1
Exodus 5:2
Exodus 5:3
Exodus 5:4
Exodus 5:5
Exodus 5:6
Exodus 5:7
Exodus 5:8
Exodus 5:9
Exodus 5:10
Exodus 5:11
Exodus 5:12
Exodus 5:13
Exodus 5:14
Exodus 5:15
Exodus 5:16
Exodus 5:17
Exodus 5:18
Exodus 5:19
Exodus 5:20
Exodus 5:21
Exodus 5:22
Exodus 5:23
Exodus 1 / Exo 1
Exodus 2 / Exo 2
Exodus 3 / Exo 3
Exodus 4 / Exo 4
Exodus 5 / Exo 5
Exodus 6 / Exo 6
Exodus 7 / Exo 7
Exodus 8 / Exo 8
Exodus 9 / Exo 9
Exodus 10 / Exo 10
Exodus 11 / Exo 11
Exodus 12 / Exo 12
Exodus 13 / Exo 13
Exodus 14 / Exo 14
Exodus 15 / Exo 15
Exodus 16 / Exo 16
Exodus 17 / Exo 17
Exodus 18 / Exo 18
Exodus 19 / Exo 19
Exodus 20 / Exo 20
Exodus 21 / Exo 21
Exodus 22 / Exo 22
Exodus 23 / Exo 23
Exodus 24 / Exo 24
Exodus 25 / Exo 25
Exodus 26 / Exo 26
Exodus 27 / Exo 27
Exodus 28 / Exo 28
Exodus 29 / Exo 29
Exodus 30 / Exo 30
Exodus 31 / Exo 31
Exodus 32 / Exo 32
Exodus 33 / Exo 33
Exodus 34 / Exo 34
Exodus 35 / Exo 35
Exodus 36 / Exo 36
Exodus 37 / Exo 37
Exodus 38 / Exo 38
Exodus 39 / Exo 39
Exodus 40 / Exo 40