A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Exodus 40

1
Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal mu:
2
"V prvý deň prvého mesiaca postavíš Príbytok, Stan Stretávania,
3
uložíš tam archu Svedectva a zahalíš archu oponou.
4
Prinesieš stôl a prestrieš naň, čo treba. Prinesieš svietnik a nasadíš naň lampy.
5
Postavíš zlatý oltár vôní pred archu Svedectva a dáš záves na vchod do Príbytku.
6
Postavíš oltár celopalov pred vchod do Príbytku, do Stanu Stretávania.
7
Postavíš umývadlo medzi Stan Stretávania a oltár a naleješ doň vodu.
8
Dookola postavíš nádvorie a na bránu nádvoria dáš záves.
9
Vezmeš olej na pomazanie a pomažeš Príbytok a všetko, čo je v ňom; posvätíš ho a všetko jeho príslušenstvo a on bude svätosvätý.
10
Pomažeš oltár celopalov a všetko jeho príslušenstvo, posvätíš oltár a oltár bude svätosvätý.
11
Pomažeš umývadlo a jeho podstavec a posvätíš ho.
12
Potom privedieš Árona a jeho synov ku vchodu do Stanu Stretávania a umyješ ich vodou
13
a oblečieš Áronovi jeho posvätné rúcha, pomažeš ho a posvätíš ho na vykonávanie kňazskej služby.
14
Privedieš jeho synov, oblečieš im tuniky
15
a pomažeš ich, ako si pomazal ich otca, na vykonávanie mojej kňazskej služby. Toto sa urobí preto, aby im ich pomazanie prinieslo večné kňazstvo v ich pokoleniach."
16
Mojžiš to urobil. Urobil všetko, ako to prikázal Jahve.
17
V prvý deň prvého mesiaca v druhom roku bol postavený Príbytok.
18
Mojžiš postavil Príbytok; položil jeho podstavce, umiestnil jeho dosky, položil jeho priečne žrde a postavil jeho stĺpy.
19
Rozprestrel nad Príbytkom stan a navrch umiestnil prikrývku stanu, ako to prikázal Jahve Mojžišovi.
20
Vzal Svedectvo, vložil ho do archy, zasunul žrde do archy a navrch archy položil zľutovnicu.
21
Vniesol archu do Príbytku, zavesil zakrývajúcu oponu; tak zahalil archu Svedectva, ako to Jahve prikázal Mojžišovi.
22
Postavil stôl do Stanu Stretávania, na severnú stranu Príbytku, na vonkajšiu stranu závesu,
23
a naň uložil chleby pred Jahveho v tom poriadku, ako Jahve prikázal Mojžišovi.
24
Postavil svietnik do Stanu Stretávania oproti stolu, na južnej strane Príbytku,
25
a nasadil naň lampy pred Jahveho, ako to Jahve prikázal Mojžišovi.
26
Postavil zlatý oltár do Stanu Stretávania pred záves
27
a zapálil na ňom voňavé kadidlo, ako to Jahve prikázal Mojžišovi.
28
Potom dal záves na vchod do Príbytku.
29
Oltár celopalov umiestnil ku vchodu do Príbytku, do Stanu Stretávania a obetoval na ňom celopal a nekrvavú obetu, ako to Jahve prikázal Mojžišovi.
30
Postavil umývadlo medzi Stan Stretávania a oltár a dal doň vodu na umývanie,
31
ktorou si Mojžiš, Áron a jeho synovia umývali ruky a nohy.
32
Keď vchádzali do Stanu Stretávania alebo sa približovali k oltáru, umývali sa, ako to Jahve prikázal Mojžišovi.
33
Okolo Príbytku a oltára postavil nádvorie a na bránu nádvoria dal záves. Tak Mojžiš dokončil práce.
34
Oblak zakryl Stan Stretávania a Jahveho sláva naplnila Príbytok.
35
Mojžiš nemohol vojsť do Stanu Stretávania, lebo na ňom spočíval oblak a Jahveho sláva napĺňala Príbytok.
36
Na všetkých svojich zastaveniach, keď sa oblak nad Príbytkom zdvihol, Izraelci sa vydali na pochod.
37
Ak sa oblak nedvíhal, nevydávali sa na pochod až do dňa, keď sa zdvihol.
38
Lebo vo dne bol Jahveho oblak nad Príbytkom a v noci bol vo vnútri oheň pred očami celého domu Izraela na všetkých ich zastaveniach.
Exodus 40:1
Exodus 40:2
Exodus 40:3
Exodus 40:4
Exodus 40:5
Exodus 40:6
Exodus 40:7
Exodus 40:8
Exodus 40:9
Exodus 40:10
Exodus 40:11
Exodus 40:12
Exodus 40:13
Exodus 40:14
Exodus 40:15
Exodus 40:16
Exodus 40:17
Exodus 40:18
Exodus 40:19
Exodus 40:20
Exodus 40:21
Exodus 40:22
Exodus 40:23
Exodus 40:24
Exodus 40:25
Exodus 40:26
Exodus 40:27
Exodus 40:28
Exodus 40:29
Exodus 40:30
Exodus 40:31
Exodus 40:32
Exodus 40:33
Exodus 40:34
Exodus 40:35
Exodus 40:36
Exodus 40:37
Exodus 40:38
Exodus 1 / Exo 1
Exodus 2 / Exo 2
Exodus 3 / Exo 3
Exodus 4 / Exo 4
Exodus 5 / Exo 5
Exodus 6 / Exo 6
Exodus 7 / Exo 7
Exodus 8 / Exo 8
Exodus 9 / Exo 9
Exodus 10 / Exo 10
Exodus 11 / Exo 11
Exodus 12 / Exo 12
Exodus 13 / Exo 13
Exodus 14 / Exo 14
Exodus 15 / Exo 15
Exodus 16 / Exo 16
Exodus 17 / Exo 17
Exodus 18 / Exo 18
Exodus 19 / Exo 19
Exodus 20 / Exo 20
Exodus 21 / Exo 21
Exodus 22 / Exo 22
Exodus 23 / Exo 23
Exodus 24 / Exo 24
Exodus 25 / Exo 25
Exodus 26 / Exo 26
Exodus 27 / Exo 27
Exodus 28 / Exo 28
Exodus 29 / Exo 29
Exodus 30 / Exo 30
Exodus 31 / Exo 31
Exodus 32 / Exo 32
Exodus 33 / Exo 33
Exodus 34 / Exo 34
Exodus 35 / Exo 35
Exodus 36 / Exo 36
Exodus 37 / Exo 37
Exodus 38 / Exo 38
Exodus 39 / Exo 39
Exodus 40 / Exo 40