A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Exodus 39

1
Z fialového a šarlátového purpuru a z karmazínu zhotovili bohoslužobné rúcha na službu vo svätyni. Urobili posvätné rúcho určené Áronovi, ako prikázal Jahve Mojžišovi.
2
Efód zhotovili zo zlata, fialového a šarlátového purpuru, karmazínu a z jemného súkaného ľanu.
3
Zo zlata vytepali pliešky a postrihali ich na nite, aby nimi popretkávali fialový a šarlátový purpur, karmazín a jemný ľan, ako šije majster.
4
Urobili mu dva náplecníky, ktoré boli k nemu pripevnené, on k nim bol pripevnený oboma svojimi koncami.
5
Šerpa, ktorá bola na ňom na priväzovanie a tvorila s ním jeden celok, bola zhotovená tým istým spôsobom. Bola zo zlata, fialového a šarlátového purpuru, karmazínu a jemného súkaného ľanu, ako Jahve prikázal Mojžišovi.
6
Opracovali karneolové kamene a vložili ich do zlatých lôžok. Na nich boli vyryté ako na pečatidle mená Izraelcov.
7
Vložil do náplecníkov efódu tieto kamene ako pamätník Izraelcov, ako to Jahve prikázal Mojžišovi.
8
Urobili pektorál, vyšívaný ako efód, zo zlata, fialového a šarlátového purpuru, karmazínu a jemného súkaného ľanu.
9
Bol štvorcový a dvojitý, na jednu piaď dlhý a jednu piaď široký.
10
Ozdobili ho štyrmi radmi drahokamov; sardonyx, topás, smaragd v prvom rade;
11
v druhom rade rubín, zafír, diamant;
12
v treťom rade achát, hyacint, ametyst;
13
v štvrtom rade chryzolit, karneol a jaspis. Boli vsadené do zlatých lôžok.
14
Drahokamy boli podľa mien Izraelcov: bolo ich dvanásť podľa ich mien, vyryté ako pečate, každý podľa mena jedného z dvanástich kmeňov.
15
K pektorálu urobili retiazky z rýdzeho zlata v tvare strapcov.
16
Urobili dve zlaté ružice a dva zlaté krúžky a pripevnili oba zlaté krúžky na dva okraje pektorálu.
17
Priviazali oba zlaté strapce na dva krúžky na okrajoch pektorálu
18
a druhé dva konce strapcov priviazali na obe ružice: tak ich upevnili odpredu na náplecníky efódu.
19
Urobili tiež dva zlaté krúžky a pripevnili ich na dva okraje pektorálu, na spodný okraj na strane efódu.
20
Urobili ešte dva zlaté krúžky a pripevnili ich na oba náplecníky efódu vpredu dole pri ich spoji nad šerpou efódu.
21
Zviazali krúžky pektorálu a krúžky efódu šnúrou z fialového purpuru, aby pektorál bol nad šerpou efódu a nemohol sa oddeliť od efódu, ako to prikázal Jahve Mojžišovi.
22
Potom urobili plášť k efódu, celý utkaný z fialového purpuru.
23
Otvor v strede plášťa bol ako otvor v drôtenej košeli; otvor mal dookola neroztrhateľnú obrubu.
24
Na obrubu plášťa urobili granátové jablká z fialového a šarlátového purpuru, karmazínu a jemného súkaného ľanu.
25
Urobili aj zvončeky z rýdzeho zlata a zvončeky umiestnili medzi granátové jablká;
26
jeden zvonček, jedno granátové jablko, jeden zvonček, jedno granátové jablko okolo celého okraja plášťa na nosenie pri službe, ako to Jahve prikázal Mojžišovi.
27
Potom utkali z jemného ľanu tuniky pre Árona a jeho synov;
28
turban z jemného ľanu a čiapky z jemného ľanu, spodky z jemného súkaného ľanu,
29
pretkávané pásy z jemného súkaného ľanu, z fialového a šarlátového purpuru a karmazínu, ako to prikázal Jahve Mojžišovi.
30
Potom urobili kvet z rýdzeho zlata — znak svätého zasvätenia — a hlboko doň vyryli ako pečatidlo: "Zasvätený Jahvemu".
31
Navrch dali šnúrku z fialového purpuru na jeho priväzovanie hore na turban, ako Jahve prikázal Mojžišovi.
32
Tak dokončili všetky práce na Príbytku, na Stane Stretávania; Izraelci urobili všetko, ako prikázal Jahve Mojžišovi.
33
Priniesli k Mojžišovi Príbytok, Stan a celé jeho príslušenstvo, jeho spony, jeho dosky, jeho priečne žrde, jeho stĺpy a jeho podstavce,
34
prikrývku z baraních koží zafarbených do červena, prikrývku z jemných koží a zakrývajúcu oponu;
35
archu Svedectva s jej žrďami a zľutovnicou;
36
stôl a všetko jeho príslušenstvo a obetné chleby;
37
svietnik z rýdzeho zlata, jeho lampy — jeden rad lámp — a všetko ich príslušenstvo, ako aj olej na svietenie;
38
zlatý oltár, olej na pomazanie, voňavé kadidlo a záves na vchod do Stanu;
39
bronzový oltár a jeho bronzový rošt, jeho žrde a všetko jeho príslušenstvo; umývadlo a jeho podstavec;
40
záclony nádvoria, jeho stĺpy, jeho podstavce a záves na bránu nádvoria, jeho povrazy, jeho kolíky, ako aj všetko náradie na službu v Príbytku pre Stan Stretávania;
41
bohoslužobné rúcha na službu vo svätyni — posvätné rúcha pre kňaza Árona a rúcha jeho synov na vykonávanie kňazskej služby.
42
Izraelci urobili všetky práce tak, ako Jahve prikázal Mojžišovi.
43
Potom Mojžiš prezrel celú prácu; a urobili tak, ako to Jahve prikázal. A Mojžiš ich požehnal.
Exodus 39:1
Exodus 39:2
Exodus 39:3
Exodus 39:4
Exodus 39:5
Exodus 39:6
Exodus 39:7
Exodus 39:8
Exodus 39:9
Exodus 39:10
Exodus 39:11
Exodus 39:12
Exodus 39:13
Exodus 39:14
Exodus 39:15
Exodus 39:16
Exodus 39:17
Exodus 39:18
Exodus 39:19
Exodus 39:20
Exodus 39:21
Exodus 39:22
Exodus 39:23
Exodus 39:24
Exodus 39:25
Exodus 39:26
Exodus 39:27
Exodus 39:28
Exodus 39:29
Exodus 39:30
Exodus 39:31
Exodus 39:32
Exodus 39:33
Exodus 39:34
Exodus 39:35
Exodus 39:36
Exodus 39:37
Exodus 39:38
Exodus 39:39
Exodus 39:40
Exodus 39:41
Exodus 39:42
Exodus 39:43
Exodus 1 / Exo 1
Exodus 2 / Exo 2
Exodus 3 / Exo 3
Exodus 4 / Exo 4
Exodus 5 / Exo 5
Exodus 6 / Exo 6
Exodus 7 / Exo 7
Exodus 8 / Exo 8
Exodus 9 / Exo 9
Exodus 10 / Exo 10
Exodus 11 / Exo 11
Exodus 12 / Exo 12
Exodus 13 / Exo 13
Exodus 14 / Exo 14
Exodus 15 / Exo 15
Exodus 16 / Exo 16
Exodus 17 / Exo 17
Exodus 18 / Exo 18
Exodus 19 / Exo 19
Exodus 20 / Exo 20
Exodus 21 / Exo 21
Exodus 22 / Exo 22
Exodus 23 / Exo 23
Exodus 24 / Exo 24
Exodus 25 / Exo 25
Exodus 26 / Exo 26
Exodus 27 / Exo 27
Exodus 28 / Exo 28
Exodus 29 / Exo 29
Exodus 30 / Exo 30
Exodus 31 / Exo 31
Exodus 32 / Exo 32
Exodus 33 / Exo 33
Exodus 34 / Exo 34
Exodus 35 / Exo 35
Exodus 36 / Exo 36
Exodus 37 / Exo 37
Exodus 38 / Exo 38
Exodus 39 / Exo 39
Exodus 40 / Exo 40