A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Exodus 391
Z fialového a šarlátového purpuru a z karmazínu zhotovili bohoslužobné rúcha na službu vo svätyni. Urobili posvätné rúcho určené Áronovi, ako prikázal Jahve Mojžišovi.
2
Efód zhotovili zo zlata, fialového a šarlátového purpuru, karmazínu a z jemného súkaného ľanu.
3
Zo zlata vytepali pliešky a postrihali ich na nite, aby nimi popretkávali fialový a šarlátový purpur, karmazín a jemný ľan, ako šije majster.
4
Urobili mu dva náplecníky, ktoré boli k nemu pripevnené, on k nim bol pripevnený oboma svojimi koncami.
5
Šerpa, ktorá bola na ňom na priväzovanie a tvorila s ním jeden celok, bola zhotovená tým istým spôsobom. Bola zo zlata, fialového a šarlátového purpuru, karmazínu a jemného súkaného ľanu, ako Jahve prikázal Mojžišovi.
6
Opracovali karneolové kamene a vložili ich do zlatých lôžok. Na nich boli vyryté ako na pečatidle mená Izraelcov.
7
Vložil do náplecníkov efódu tieto kamene ako pamätník Izraelcov, ako to Jahve prikázal Mojžišovi.
8
Urobili pektorál, vyšívaný ako efód, zo zlata, fialového a šarlátového purpuru, karmazínu a jemného súkaného ľanu.
9
Bol štvorcový a dvojitý, na jednu piaď dlhý a jednu piaď široký.
10
Ozdobili ho štyrmi radmi drahokamov; sardonyx, topás, smaragd v prvom rade;
11
v druhom rade rubín, zafír, diamant;
12
v treťom rade achát, hyacint, ametyst;
13
v štvrtom rade chryzolit, karneol a jaspis. Boli vsadené do zlatých lôžok.
14
Drahokamy boli podľa mien Izraelcov: bolo ich dvanásť podľa ich mien, vyryté ako pečate, každý podľa mena jedného z dvanástich kmeňov.
15
K pektorálu urobili retiazky z rýdzeho zlata v tvare strapcov.
16
Urobili dve zlaté ružice a dva zlaté krúžky a pripevnili oba zlaté krúžky na dva okraje pektorálu.
17
Priviazali oba zlaté strapce na dva krúžky na okrajoch pektorálu
18
a druhé dva konce strapcov priviazali na obe ružice: tak ich upevnili odpredu na náplecníky efódu.
19
Urobili tiež dva zlaté krúžky a pripevnili ich na dva okraje pektorálu, na spodný okraj na strane efódu.
20
Urobili ešte dva zlaté krúžky a pripevnili ich na oba náplecníky efódu vpredu dole pri ich spoji nad šerpou efódu.
21
Zviazali krúžky pektorálu a krúžky efódu šnúrou z fialového purpuru, aby pektorál bol nad šerpou efódu a nemohol sa oddeliť od efódu, ako to prikázal Jahve Mojžišovi.
22
Potom urobili plášť k efódu, celý utkaný z fialového purpuru.
23
Otvor v strede plášťa bol ako otvor v drôtenej košeli; otvor mal dookola neroztrhateľnú obrubu.
24
Na obrubu plášťa urobili granátové jablká z fialového a šarlátového purpuru, karmazínu a jemného súkaného ľanu.
25
Urobili aj zvončeky z rýdzeho zlata a zvončeky umiestnili medzi granátové jablká;
26
jeden zvonček, jedno granátové jablko, jeden zvonček, jedno granátové jablko okolo celého okraja plášťa na nosenie pri službe, ako to Jahve prikázal Mojžišovi.
27
Potom utkali z jemného ľanu tuniky pre Árona a jeho synov;
28
turban z jemného ľanu a čiapky z jemného ľanu, spodky z jemného súkaného ľanu,
29
pretkávané pásy z jemného súkaného ľanu, z fialového a šarlátového purpuru a karmazínu, ako to prikázal Jahve Mojžišovi.
30
Potom urobili kvet z rýdzeho zlata — znak svätého zasvätenia — a hlboko doň vyryli ako pečatidlo: "Zasvätený Jahvemu".
31
Navrch dali šnúrku z fialového purpuru na jeho priväzovanie hore na turban, ako Jahve prikázal Mojžišovi.
32
Tak dokončili všetky práce na Príbytku, na Stane Stretávania; Izraelci urobili všetko, ako prikázal Jahve Mojžišovi.
33
Priniesli k Mojžišovi Príbytok, Stan a celé jeho príslušenstvo, jeho spony, jeho dosky, jeho priečne žrde, jeho stĺpy a jeho podstavce,
34
prikrývku z baraních koží zafarbených do červena, prikrývku z jemných koží a zakrývajúcu oponu;
35
archu Svedectva s jej žrďami a zľutovnicou;
36
stôl a všetko jeho príslušenstvo a obetné chleby;
37
svietnik z rýdzeho zlata, jeho lampy — jeden rad lámp — a všetko ich príslušenstvo, ako aj olej na svietenie;
38
zlatý oltár, olej na pomazanie, voňavé kadidlo a záves na vchod do Stanu;
39
bronzový oltár a jeho bronzový rošt, jeho žrde a všetko jeho príslušenstvo; umývadlo a jeho podstavec;
40
záclony nádvoria, jeho stĺpy, jeho podstavce a záves na bránu nádvoria, jeho povrazy, jeho kolíky, ako aj všetko náradie na službu v Príbytku pre Stan Stretávania;
41
bohoslužobné rúcha na službu vo svätyni — posvätné rúcha pre kňaza Árona a rúcha jeho synov na vykonávanie kňazskej služby.
42
Izraelci urobili všetky práce tak, ako Jahve prikázal Mojžišovi.
43
Potom Mojžiš prezrel celú prácu; a urobili tak, ako to Jahve prikázal. A Mojžiš ich požehnal.