A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Exodus 37

1
Becaleel urobil archu z akáciového dreva. Bola dlhá dva a pol lakťa a široká jeden a pol lakťa a vysoká jeden a pol lakťa.
2
Obložil ju čistým zlatom zvnútra i zvonku a navrchu okolo nej urobil zlatý veniec.
3
Odlial pre archu štyri zlaté krúžky na jej štyri nohy: dva krúžky na jednu stranu a dva krúžky na druhú stranu.
4
Urobil aj žrde z akáciového dreva a obložil ich zlatom.
5
Potom žrde zasunul do krúžkov upevnených na stranách archy na nosenie archy.
6
Urobil zľutovnicu z rýdzeho zlata dva a pol lakťa dlhú a jeden a pol lakťa širokú.
7
Urobil dvoch cherubov, z tepaného zlata ich urobil, na oboch koncoch zľutovnice:
8
jedného cheruba na jednom konci a druhého cheruba na druhom konci, cherubov urobil tak, aby tvorili jeden celok so zľutovnicou na oboch jej koncoch.
9
Cherubi mali krídla rozpäté nahor a svojimi krídlami zakrývali zľutovnicu tvárou k sebe; tváre cherubov boli obrátené ku zľutovnici.
10
Urobil stôl z akáciového dreva; bol dva lakte dlhý, jeden lakeť široký a jeden a pol lakťa vysoký.
11
Obložil ho čistým zlatom a navrchu okolo neho urobil zlatý veniec.
12
Urobil naň dookola na dlaň široké rozpery a urobil okolo rozpier zlatý veniec.
13
Odlial preň štyri zlaté krúžky a tie krúžky upevnil na štyri rohy, ktoré tvoria jeho štyri nohy.
14
Krúžky boli umiestnené pri rozperách, aby sa do nich zasunuli žrde na nosenie stola.
15
Urobil žrde z akáciového dreva na nosenie stola a obložil ich zlatom.
16
Urobil príslušenstvo, ktoré malo byť na stole: taniere, čaše, misky a konvice na liate obety, všetko z rýdzeho zlata.
17
Urobil svietnik z rýdzeho zlata. Svietnik urobil z tepaného zlata, jeho podstavec a jeho driek. Jeho kalichy, púčky i kvety tvorili s ním jeden celok.
18
Z jeho strán vychádzalo šesť ramien: tri ramená svietnika z jednej strany a tri ramená svietnika z druhej strany.
19
Na jednom ramene boli tri kalichy tvaru mandľovníkového kvetu s púčkom i kvetom. Druhé rameno malo tri kalichy v tvare mandľovníkového kvetu s púčkom i kvetom. Tak to bolo na všetkých šiestich ramenách vychádzajúcich zo svietnika.
20
Na samotnom svietniku boli štyri kalichy v tvare mandľovníkového kvetu s púčkom i kvetom:
21
jeden púčik pod dvoma prvými ramenami vychádzajúcimi zo svietnika, jeden púčik pod oboma nasledujúcimi ramenami, jeden púčik pod poslednými dvoma ramenami: teda na šiestich ramenách vychádzajúcich z neho.
22
Púčky i ramená tvorili so svietnikom jeden celok a všetko bolo urobené z jedného kusa rýdzeho tepaného zlata.
23
Potom urobil preň sedem lámp s nožnicami a popolníkmi z rýdzeho zlata.
24
Urobil z jedného talentu rýdzeho zlata svietnik a všetko príslušenstvo k nemu.
25
Urobil oltár vôní z akáciového dreva, jeden lakeť dlhý a jeden lakeť široký — teda štvorhranný — a dva lakte vysoký: jeho rohy s ním tvorili jeden celok.
26
Obložil ho rýdzim zlatom, tak jeho vrchnú časť, ako aj steny dookola i jeho rohy a urobil mu zlatý veniec dookola.
27
Urobil na ňom dva zlaté krúžky pod vencom, na jeho oboch bokoch po oboch stranách, na zasunutie žrdí slúžiacich na jeho prenášanie.
28
Žrde urobil z akáciového dreva a obložil ich zlatom.
29
Pripravil aj posvätný olej na pomazanie a voňavé kadidlo — tak ako voňavkár.
Exodus 37:1
Exodus 37:2
Exodus 37:3
Exodus 37:4
Exodus 37:5
Exodus 37:6
Exodus 37:7
Exodus 37:8
Exodus 37:9
Exodus 37:10
Exodus 37:11
Exodus 37:12
Exodus 37:13
Exodus 37:14
Exodus 37:15
Exodus 37:16
Exodus 37:17
Exodus 37:18
Exodus 37:19
Exodus 37:20
Exodus 37:21
Exodus 37:22
Exodus 37:23
Exodus 37:24
Exodus 37:25
Exodus 37:26
Exodus 37:27
Exodus 37:28
Exodus 37:29
Exodus 1 / Exo 1
Exodus 2 / Exo 2
Exodus 3 / Exo 3
Exodus 4 / Exo 4
Exodus 5 / Exo 5
Exodus 6 / Exo 6
Exodus 7 / Exo 7
Exodus 8 / Exo 8
Exodus 9 / Exo 9
Exodus 10 / Exo 10
Exodus 11 / Exo 11
Exodus 12 / Exo 12
Exodus 13 / Exo 13
Exodus 14 / Exo 14
Exodus 15 / Exo 15
Exodus 16 / Exo 16
Exodus 17 / Exo 17
Exodus 18 / Exo 18
Exodus 19 / Exo 19
Exodus 20 / Exo 20
Exodus 21 / Exo 21
Exodus 22 / Exo 22
Exodus 23 / Exo 23
Exodus 24 / Exo 24
Exodus 25 / Exo 25
Exodus 26 / Exo 26
Exodus 27 / Exo 27
Exodus 28 / Exo 28
Exodus 29 / Exo 29
Exodus 30 / Exo 30
Exodus 31 / Exo 31
Exodus 32 / Exo 32
Exodus 33 / Exo 33
Exodus 34 / Exo 34
Exodus 35 / Exo 35
Exodus 36 / Exo 36
Exodus 37 / Exo 37
Exodus 38 / Exo 38
Exodus 39 / Exo 39
Exodus 40 / Exo 40