A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Exodus 36

1
Becaleel, Oholiab a všetci muži, ktorým Jahve dal múdrosť srdca a dôvtip, aby vedeli urobiť všetku prácu na postavení svätyne, budú robiť všetko tak, ako to Jahve prikázal."
2
Mojžiš teda zavolal Becaleela, Oholiaba a všetkých schopných mužov, ktorým Jahve dal múdrosť srdca, všetkých, ktorých nabádalo srdce, aby pristúpili k práci a vykonali ju.
3
Od Mojžiša prijali všetko, čo Izraelci priniesli ako príspevok na vykonanie práce pri stavaní svätyne. Keďže oni mu každé ráno aj naďalej prinášali svoje obetné dary,
4
všetci múdri muži, ktorí konali všetku prácu na svätyni, zanechali každú prácu, ktorú práve konali, prišli
5
a povedali Mojžišovi: "Ľud prináša viac, ako treba na prácu, ktorú Jahve prikázal vykonať."
6
Mojžiš vydal rozkaz a po tábore sa rozhlásilo: "Nech nikto, ani muž, ani žena viac neprinášajú príspevok na svätyňu" — a ľudu zabránili čokoľvek prinášať.
7
Materiál stačil na vykonanie všetkých prác, a dokonca ho bolo naviac.
8
Všetci muži múdreho srdca z tých, čo tam pracovali, postavili Príbytok. Urobil ho z desiatich pruhov látky z jemného súkaného ľanu, z fialového a šarlátového purpuru a z karmazínu s vyšitými cherubmi.
9
Dĺžka jedného pruhu bola dvadsaťosem lakťov a šírka štyri lakte; všetky pruhy mali rovnaké rozmery.
10
Spojil tie pruhy päť z jednej strany, päť z druhej.
11
Urobil slučky z fialového purpuru na okraji prvého pruhu, na konci prvého spojeného kusa, a tak isto urobil na okraji posledného pruhu druhého spojeného kusa.
12
Urobil päťdesiat slučiek na prvom pruhu a päťdesiat slučiek na konci druhého spojeného kusa, slučky zodpovedali jedna druhej.
13
Urobil päťdesiat zlatých spon a týmito sponami pospájal pruhy jeden s druhým; takže Príbytok tvoril jeden celok.
14
Potom urobil pruhy látky z kozej srsti na stan, ktorý je nad Príbytkom. Urobil ich jedenásť.
15
Dĺžka jedného pruhu bola tridsať lakťov a šírka štyri lakte: tých jedenásť pruhov malo rovnaké rozmery.
16
Spojil päť pruhov na jednej strane a šesť pruhov na druhej strane.
17
Urobil päťdesiat slučiek na okraji posledného pruhu prvého spojeného kusa a päťdesiat slučiek urobil na okraji pruhu druhého spojeného kusa.
18
Urobil päťdesiat bronzových spon, aby sa spojil stan a tak tvoril jeden celok.
19
Urobil aj prikrývku na stan z baraních koží zafarbených na červeno a jednu z jemných koží navrch.
20
Urobil pre Príbytok pevne stojace dosky z akáciového dreva.
21
Každá doska bola dlhá desať lakťov a široká jeden a pol lakťa:
22
každá doska mala dva spájajúce čapy. Urobil to isté na všetkých doskách Príbytku.
23
Urobil dosky na Príbytok: dvadsať dosiek na južnú stranu, smerom k poludniu.
24
Urobil štyridsať strieborných podstavcov pod tých dvadsať dosiek: dva podstavce pod jednu dosku pre oba jej čapy a dva podstavce pod druhú dosku pre oba jej čapy.
25
Na druhú stranu Príbytku, smerom na sever, urobil dvadsať dosiek
26
a štyridsať strieborných podstavcov: dva podstavce pod jednu dosku, dva podstavce pod druhú dosku.
27
Na zadnú stranu Príbytku, smerom na západ, urobil šesť dosiek.
28
Urobil tiež dve dosky do rohov Príbytku na zadnej strane.
29
Boli spojené na spodnej časti a ostali spojené až dovrchu, do výšky prvého kruhu. Tak to urobil na oboch doskách v oboch rohoch.
30
Bolo tam osem dosiek so šestnástimi striebornými podstavcami, dva podstavce pod každou doskou.
31
Urobil priečne žrde z akáciového dreva,
32
päť na dosky prvej strany Príbytku, päť na dosky druhej strany Príbytku a päť priečnych žrdí na dosky zadnej strany Príbytku, zo strany od mora.
33
Urobil strednú priečnu žrď na spojenie dosiek v polovičnej výške dosiek, siahajúcu z jedného konca na druhý.
34
Dosky obložil zlatom a urobil k nim zlaté krúžky, do ktorých sa zasúvali priečne žrde, a priečne žrde obložil zlatom.
35
Urobil oponu z fialového a šárlátového purpuru, z karmazínu a jemne súkaného ľanu s vyšitými cherubmi.
36
Urobil pre ňu štyri stĺpy z akáciového dreva, ktoré obložil zlatom, so zlatými háčikmi, a odlial pre ne štyri strieborné podstavce.
37
Na vchod do stanu urobil pretkávaný záves z fialového a šarlátového purpuru, karmazínu a jemne súkaného ľanu
38
a urobil tiež päť stĺpov s ich háčikmi, obložil zlatom ich hlavice a ich tyče; ich päť podstavcov bolo z bronzu.
Exodus 36:1
Exodus 36:2
Exodus 36:3
Exodus 36:4
Exodus 36:5
Exodus 36:6
Exodus 36:7
Exodus 36:8
Exodus 36:9
Exodus 36:10
Exodus 36:11
Exodus 36:12
Exodus 36:13
Exodus 36:14
Exodus 36:15
Exodus 36:16
Exodus 36:17
Exodus 36:18
Exodus 36:19
Exodus 36:20
Exodus 36:21
Exodus 36:22
Exodus 36:23
Exodus 36:24
Exodus 36:25
Exodus 36:26
Exodus 36:27
Exodus 36:28
Exodus 36:29
Exodus 36:30
Exodus 36:31
Exodus 36:32
Exodus 36:33
Exodus 36:34
Exodus 36:35
Exodus 36:36
Exodus 36:37
Exodus 36:38
Exodus 1 / Exo 1
Exodus 2 / Exo 2
Exodus 3 / Exo 3
Exodus 4 / Exo 4
Exodus 5 / Exo 5
Exodus 6 / Exo 6
Exodus 7 / Exo 7
Exodus 8 / Exo 8
Exodus 9 / Exo 9
Exodus 10 / Exo 10
Exodus 11 / Exo 11
Exodus 12 / Exo 12
Exodus 13 / Exo 13
Exodus 14 / Exo 14
Exodus 15 / Exo 15
Exodus 16 / Exo 16
Exodus 17 / Exo 17
Exodus 18 / Exo 18
Exodus 19 / Exo 19
Exodus 20 / Exo 20
Exodus 21 / Exo 21
Exodus 22 / Exo 22
Exodus 23 / Exo 23
Exodus 24 / Exo 24
Exodus 25 / Exo 25
Exodus 26 / Exo 26
Exodus 27 / Exo 27
Exodus 28 / Exo 28
Exodus 29 / Exo 29
Exodus 30 / Exo 30
Exodus 31 / Exo 31
Exodus 32 / Exo 32
Exodus 33 / Exo 33
Exodus 34 / Exo 34
Exodus 35 / Exo 35
Exodus 36 / Exo 36
Exodus 37 / Exo 37
Exodus 38 / Exo 38
Exodus 39 / Exo 39
Exodus 40 / Exo 40