A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Exodus 31

1
Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal mu:
2
"Pozri, ja som si menovite vyvolil Becaleela, syna Uriho, Chúrovho syna, z Júdovho kmeňa.
3
Naplnil som ho Božím duchom v zručnosti, chápavosti a múdrosti vo všetkých druhoch prác,
4
aby vytváral plány a uskutočňoval ich v zlate, v striebre a v bronze;
5
aby rezal kamene na osadzovanie, aby rezal drevo a vykonával každý druh práce.
6
Hľa, ja som mu pridal Oholiaba, Achisamachovho syna, z kmeňa Dan, a vložil som múdrosť do srdca všetkým ľuďom múdreho srdca, aby uskutočňovali všetko, čo som ti prikázal:
7
Stan Stretávania, archu Svedectva, zľutovnicu, ktorá je na nej, a všetko príslušenstvo Stanu;
8
stôl a jeho príslušenstvo, čistý svietnik a všetko jeho príslušenstvo, oltár vôní,
9
oltár celopalov a všetko jeho príslušenstvo, umývadlo a jeho podstavec;
10
nádherné rúcha, totiž posvätné rúcha pre kňaza Árona a rúcha jeho synov na kňazskú službu;
11
olej na pomazanie a voňavé kadidlo pre svätyňu. Všetko urobia tak, ako som ti prikázal."
12
Jahve povedal Mojžišovi:
13
"Prehovor k Izraelcom a povedz im: Budete verne zachovávať moje soboty, lebo sobota je znamením medzi mnou a vami pre vaše pokolenia, aby sa vedelo, že ja som Jahve, ktorý vás posväcuje.
14
Budete zachovávať sobotu, lebo je pre vás posvätná. Kto ju znesvätí, bude vydaný na smrť; ktokoľvek bude v ten deň konať nejakú prácu, bude vylúčený zo stredu svojho ľudu.
15
Po šesť dní sa bude konať práca, ale siedmy deň bude deň úplného odpočinku, zasvätený Jahvemu. Ktokoľvek bude v sobotu pracovať, bude vydaný na smrť.
16
Izraelci budú dodržiavať sobotu, budú zachovávať sobotu vo svojich pokoleniach, to je večná zmluva.
17
Medzi mnou a Izraelcami je to večné znamenie, lebo za šesť dní urobil Jahve nebesá i zem, ale siedmeho dňa odpočíval a oddýchol si."
18
Keď On dokončil svoj rozhovor s Mojžišom na vrchu Sinaj, dal mu dve tabule Svedectva, kamenné tabule popísané Božím prstom.
Exodus 31:1
Exodus 31:2
Exodus 31:3
Exodus 31:4
Exodus 31:5
Exodus 31:6
Exodus 31:7
Exodus 31:8
Exodus 31:9
Exodus 31:10
Exodus 31:11
Exodus 31:12
Exodus 31:13
Exodus 31:14
Exodus 31:15
Exodus 31:16
Exodus 31:17
Exodus 31:18
Exodus 1 / Exo 1
Exodus 2 / Exo 2
Exodus 3 / Exo 3
Exodus 4 / Exo 4
Exodus 5 / Exo 5
Exodus 6 / Exo 6
Exodus 7 / Exo 7
Exodus 8 / Exo 8
Exodus 9 / Exo 9
Exodus 10 / Exo 10
Exodus 11 / Exo 11
Exodus 12 / Exo 12
Exodus 13 / Exo 13
Exodus 14 / Exo 14
Exodus 15 / Exo 15
Exodus 16 / Exo 16
Exodus 17 / Exo 17
Exodus 18 / Exo 18
Exodus 19 / Exo 19
Exodus 20 / Exo 20
Exodus 21 / Exo 21
Exodus 22 / Exo 22
Exodus 23 / Exo 23
Exodus 24 / Exo 24
Exodus 25 / Exo 25
Exodus 26 / Exo 26
Exodus 27 / Exo 27
Exodus 28 / Exo 28
Exodus 29 / Exo 29
Exodus 30 / Exo 30
Exodus 31 / Exo 31
Exodus 32 / Exo 32
Exodus 33 / Exo 33
Exodus 34 / Exo 34
Exodus 35 / Exo 35
Exodus 36 / Exo 36
Exodus 37 / Exo 37
Exodus 38 / Exo 38
Exodus 39 / Exo 39
Exodus 40 / Exo 40