A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Exodus 3

1
Mojžiš pásol ovce svojho tesťa Jetra, madiánskeho kňaza; zahnal ich až za púšť a prišiel k Božiemu vrchu Choreb.
2
Jahveho anjel sa mu zjavil v ohnivom plameni zo stredu kra. Mojžiš sa díval: ker horí plameňom, ale ker nezhára.
3
Mojžiš povedal: "Pôjdem okľukou, aby som videl ten veľký úkaz a prečo ten ker nezhorí."
4
Jahve videl, že odbočuje pozrieť sa, a Boh zo stredu kra na neho zavolal: "Mojžiš, Mojžiš," povedal a on odpovedal: "Tu som."
5
Povedal: "Nepribližuj sa sem, zobuj si sandále zo svojich nôh, lebo miesto, na ktorom stojíš, je svätá zem."
6
A povedal: "Ja som Boh tvojich otcov, Boh Abrahámov, Boh Izákov a Boh Jakubov." Vtedy si Mojžiš zakryl tvár, lebo sa bál pozrieť na Boha.
7
Jahve povedal: "Dobre som videl biedu svojho ľudu, ktorý je v Egypte. Počul som jeho výkriky pod utláčateľmi; áno, poznám jeho úzkosti.
8
Zostúpil som, aby som ho vyslobodil z rúk Egypťanov a aby som ho vyviedol z tejto zeme do zeme bohatej a rozľahlej, do zeme oplývajúcej mliekom a medom, do príbytkov Kanaáncov, Chetejcov, Amorejcov, Perizejcov, Chivijcov a Jebuzejcov.
9
Teraz krik Izraelcov prenikol až ku mne a videl som útlak, ktorým ich Egypťania utláčajú.
10
Teraz choď, posielam ťa k faraónovi, vyveď z Egypta Izraelcov, môj ľud."
11
Mojžiš povedal Bohu: "Kto som ja, aby som išiel k faraónovi a vyviedol Izraelcov z Egypta?"
12
Boh povedal: "Ja budem s tebou a toto je znamenie, ktoré ti ukáže, že som ťa ja poslal: keď vyvedieš ľud z Egypta, budete slúžiť Bohu na tomto vrchu."
13
Mojžiš povedal Bohu: "Hľa, pôjdem k Izraelcom a poviem im: ‚Boh vašich otcov ma poslal k vám.‘ Ale ak mi povedia: ‚Aké je jeho meno?‘, čo im poviem?"
14
Boh povedal Mojžišovi: "Ja som, ktorý som." A povedal: "Hľa, toto povieš Izraelcom: ‚Ja som‘ ma poslal k vám."
15
Boh ešte povedal Mojžišovi: "Takto prehovoríš k Izraelcom: ‚Jahve, Boh vašich otcov, Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba ma poslal k vám. Toto je moje meno naveky, takto ma budú vzývať z pokolenia na pokolenie.‘"
16
"Choď, zhromaždi starších Izraela a povedz im: ‚Jahve, Boh vašich otcov, sa mi zjavil — Boh Abrahámov, Izákov a Jakubov — a povedal mi: Ja som vás navštívil a videl som, čo sa deje s vami v Egypte,
17
a tak som povedal: Ja vás vyvediem z egyptského súženia do zeme Kanaáncov, Chetejcov, Amorejcov, Perizejcov, Chivijcov a Jebuzejcov, do zeme oplývajúcej mliekom a medom.‘
18
Oni vypočujú tvoj hlas a ty pôjdeš so staršími Izraela k egyptskému kráľovi a poviete mu: ‚Jahve, Boh Hebrejov, nám vyšiel v ústrety. Dovoľ nám teraz odísť na tri dni cesty na púšť, aby sme tam priniesli obetu Jahvemu, svojmu Bohu.‘
19
Dobre viem, že egyptský kráľ vám nedovolí odísť, iba ak ho k tomu prinúti silná ruka.
20
Preto vystriem ruku a budem biť Egypt najrozličnejšími divmi, ktoré vykonám uprostred neho; potom vás prepustí."
21
"Vzbudím priazeň Egypťanov k tomuto ľudu a keď budete odchádzať, neodídete s prázdnymi rukami.
22
Žena si vypýta od svojej susedy a od tej, čo býva v jej dome, strieborné a zlaté predmety a šatstvo. Budú ich nosiť vaši synovia a vaše dcéry, a tak o ne oberiete Egypťanov."
Exodus 3:1
Exodus 3:2
Exodus 3:3
Exodus 3:4
Exodus 3:5
Exodus 3:6
Exodus 3:7
Exodus 3:8
Exodus 3:9
Exodus 3:10
Exodus 3:11
Exodus 3:12
Exodus 3:13
Exodus 3:14
Exodus 3:15
Exodus 3:16
Exodus 3:17
Exodus 3:18
Exodus 3:19
Exodus 3:20
Exodus 3:21
Exodus 3:22
Exodus 1 / Exo 1
Exodus 2 / Exo 2
Exodus 3 / Exo 3
Exodus 4 / Exo 4
Exodus 5 / Exo 5
Exodus 6 / Exo 6
Exodus 7 / Exo 7
Exodus 8 / Exo 8
Exodus 9 / Exo 9
Exodus 10 / Exo 10
Exodus 11 / Exo 11
Exodus 12 / Exo 12
Exodus 13 / Exo 13
Exodus 14 / Exo 14
Exodus 15 / Exo 15
Exodus 16 / Exo 16
Exodus 17 / Exo 17
Exodus 18 / Exo 18
Exodus 19 / Exo 19
Exodus 20 / Exo 20
Exodus 21 / Exo 21
Exodus 22 / Exo 22
Exodus 23 / Exo 23
Exodus 24 / Exo 24
Exodus 25 / Exo 25
Exodus 26 / Exo 26
Exodus 27 / Exo 27
Exodus 28 / Exo 28
Exodus 29 / Exo 29
Exodus 30 / Exo 30
Exodus 31 / Exo 31
Exodus 32 / Exo 32
Exodus 33 / Exo 33
Exodus 34 / Exo 34
Exodus 35 / Exo 35
Exodus 36 / Exo 36
Exodus 37 / Exo 37
Exodus 38 / Exo 38
Exodus 39 / Exo 39
Exodus 40 / Exo 40