A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Exodus 27

1
Urobíš oltár z akáciového dreva; päť lakťov dlhý a päť lakťov široký, oltár bude štvorhranný; bude tri lakte vysoký.
2
Urobíš na jeho štyroch uhloch rohy, ktoré s ním budú tvoriť jeden celok, a obložíš ho bronzom.
3
Urobíš k nemu nádoby na odnášanie mastného popola, k nemu lopaty, k nemu kropiace misky, k nemu vidlice a k nemu kadidelnice. Všetko oltárne príslušenstvo urobíš z bronzu.
4
Urobíš naň bronzovú mrežu v tvare siete a urobíš na štyroch koncoch tejto siete štyri bronzové kruhy.
5
Umiestniš ju dolu pod rímsu oltára tak, aby bola v polovičnej výške oltára.
6
Urobíš žrde pre oltár, žrde z akáciového dreva a obložíš ich bronzom.
7
Tieto žrde sa zasunú do krúžkov tak, aby žrde boli po oboch stranách oltára, keď sa bude prenášať.
8
Urobíš ho z dosiek, dutý; urobíš ho tak, ako ti bolo ukázané na vrchu.
9
Urobíš nádvorie Príbytku. Na južnej strane smerom k poludniu budú závesy nádvoria z jemného súkaného ľanu dlhé sto lakťov (na prvej strane).
10
K nim dvadsať stĺpov a dvadsať podstavcov z bronzu; háčiky k stĺpom a tyče k nim budú zo striebra.
11
Rovnako na severnej strane urobíš závesy sto lakťov dlhé, k nim dvadsať stĺpov a dvadsať podstavcov z bronzu; háčiky k stĺpom a tyče k nim budú zo striebra.
12
Šírka nádvoria na strane k moru bude mať päťdesiat lakťov záclon s desiatimi stĺpmi a desiatimi podstavcami.
13
Šírka nádvoria na východnej strane, k východu, bude päťdesiat lakťov.
14
Na jednej strane vchodu pätnásť lakťov záclon s troma stĺpmi a troma podstavcami;
15
na druhej strane vchodu pätnásť lakťov záclon s troma stĺpmi a troma podstavcami.
16
V bráne do nádvoria bude dvadsať lakťov dlhý damaškový záves z fialového a šarlátového purpuru, z karmazínu a jemného súkaného ľanu a štyri stĺpy so štyrmi podstavcami.
17
Všetky stĺpy okolo nádvoria budú pospájané striebornými tyčami; háčiky k nim budú strieborné a podstavce bronzové.
18
Dĺžka nádvoria bude sto lakťov, šírka päťdesiat lakťov a výška päť lakťov. Všetky záclony budú z jemného súkaného ľanu a ich podstavce z bronzu.
19
Všetko príslušenstvo Príbytku pre každú službu i všetky jeho kolíky a všetky kolíky nádvoria budú z bronzu.
20
Potom prikážeš Izraelcom, aby ti zaobstarali olej z vytlačených olív do svietnika, aby jedna lampa neprestajne horela.
21
Áron a jeho synovia umiestnia túto lampu do Stanu Stretávania z vonkajšej strany opony, ktorá visí pred Svedectvom, aby horela od večera do rána pred Jahvem. To je trvalé nariadenie pre pokolenia Izraelcov.
Exodus 27:1
Exodus 27:2
Exodus 27:3
Exodus 27:4
Exodus 27:5
Exodus 27:6
Exodus 27:7
Exodus 27:8
Exodus 27:9
Exodus 27:10
Exodus 27:11
Exodus 27:12
Exodus 27:13
Exodus 27:14
Exodus 27:15
Exodus 27:16
Exodus 27:17
Exodus 27:18
Exodus 27:19
Exodus 27:20
Exodus 27:21
Exodus 1 / Exo 1
Exodus 2 / Exo 2
Exodus 3 / Exo 3
Exodus 4 / Exo 4
Exodus 5 / Exo 5
Exodus 6 / Exo 6
Exodus 7 / Exo 7
Exodus 8 / Exo 8
Exodus 9 / Exo 9
Exodus 10 / Exo 10
Exodus 11 / Exo 11
Exodus 12 / Exo 12
Exodus 13 / Exo 13
Exodus 14 / Exo 14
Exodus 15 / Exo 15
Exodus 16 / Exo 16
Exodus 17 / Exo 17
Exodus 18 / Exo 18
Exodus 19 / Exo 19
Exodus 20 / Exo 20
Exodus 21 / Exo 21
Exodus 22 / Exo 22
Exodus 23 / Exo 23
Exodus 24 / Exo 24
Exodus 25 / Exo 25
Exodus 26 / Exo 26
Exodus 27 / Exo 27
Exodus 28 / Exo 28
Exodus 29 / Exo 29
Exodus 30 / Exo 30
Exodus 31 / Exo 31
Exodus 32 / Exo 32
Exodus 33 / Exo 33
Exodus 34 / Exo 34
Exodus 35 / Exo 35
Exodus 36 / Exo 36
Exodus 37 / Exo 37
Exodus 38 / Exo 38
Exodus 39 / Exo 39
Exodus 40 / Exo 40