A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Exodus 26

1
Príbytok urobíš z desiatich pruhov jemného súkaného ľanu, z fialového a šarlátového purpuru a z karmazínu. Urobíš ich s vyšitými cherubmi.
2
Dĺžka jedného pruhu bude dvadsaťosem lakťov a šírka štyri lakte a všetky pruhy budú rovnakej miery.
3
Päť pruhov bude spojených dovedna a druhých päť pruhov bude tiež spojených dovedna.
4
Urobíš slučky z fialového purpuru na okraji prvého pruhu, na konci spojeného kusa, a takisto urobíš aj na okraji posledného pruhu druhého spojeného kusa.
5
Päťdesiat slučiek urobíš na prvom pruhu, päťdesiat slučiek na konci pruhu druhého spojeného kusa, slučky majú byť jedna oproti druhej.
6
Urobíš aj päťdesiat zlatých sponiek a pospájaš pruhy sponkami dovedna. Takto bude Príbytok tvoriť jeden celok.
7
Urobíš pruhy látky z kozej srsti pre stan nad Príbytkom. Urobíš ich jedenásť.
8
Dĺžka jedného pruhu látky bude tridsať lakťov a šírka štyri lakte; všetkých jedenásť pruhov bude mať rovnaké rozmery.
9
Spojíš spolu päť pruhov na jednej strane a šesť pruhov na druhej strane a šiesty prehodíš na prednú stranu stanu.
10
Urobíš päťdesiat slučiek na okraji prvého pruhu, na konci prvého spojeného kusa, a päťdesiat slučiek na okraji pruhu druhého spojeného kusa.
11
Urobíš päťdesiat bronzových spon a potom navlečieš spony do slučiek, aby si spojil stan, ktorý takto bude jeden celok.
12
Z toho, čo bude visieť ako prebytočné z pruhov stanu, polovica pruhu, čo je prebytočná, bude visieť na zadnej strane Príbytku.
13
Prebytočný lakeť z jednej i druhej strany dĺžky pruhov stanu bude visieť na oboch stranách Príbytku tak, aby ho z oboch strán prekrývalo.
14
Urobíš prikrývku na stan z baraních koží, zafarbenú na červeno, a prikrývku z jemných koží navrch.
15
Urobíš pre Príbytok dosky z akáciového dreva, ktoré budú vztýčené hore.
16
Každá doska bude dlhá desať lakťov a široká jeden a pol lakťa.
17
Každá doska bude mať dva spájajúce čapy; urobíš to rovnako na všetkých doskách Príbytku.
18
Tie dosky urobíš na postavenie Príbytku: dvadsať dosiek na južnú stranu, smerom k poludniu.
19
Urobíš štyridsať strieborných podstavcov pod dvadsať dosiek: dva podstavce pod jednu dosku pre oba jej čapy, dva podstavce pod druhú dosku pre jej oba čapy.
20
Z druhej strany Príbytku, zo severnej strany, bude dvadsať dosiek
21
a štyridsať strieborných podstavcov: dva podstavce pod jednu dosku, dva podstavce pod druhú dosku.
22
Na zadnú stranu Príbytku, smerom k moru, urobíš šesť dosiek
23
a dve dosky urobíš do uhlov na zadnej strane Príbytku.
24
Tieto dosky budú priliehať k sebe a zostanú spojené odspodu až dovrchu, do výšky prvého kruhu. Tak to bude s oboma doskami určenými pre dva uhly.
25
Bude to teda osem dosiek s ich striebornými podstavcami, teda šestnásť podstavcov: dva podstavce pod prvú dosku a dva podstavce pod druhú dosku.
26
Urobíš priečne žrde z akáciového dreva: päť pre dosky na jednej strane Príbytku
27
a päť žrdí pre dosky na druhej strane Príbytku a päť žrdí pre dosky na zadnej strane, smerom k západu.
28
Prostredná priečna žrď položená v polovičnej výške bude spájať tieto dosky od jedného konca po druhý.
29
Dosky obložíš zlatom a urobíš k nim zlaté krúžky, do ktorých sa zasunú priečne žrde, a priečne žrde obložíš zlatom.
30
Takto postavíš Príbytok podľa vzoru, ktorý ti bol ukázaný na vrchu.
31
Urobíš oponu z fialového a šarlátového purpuru, z karmazínu a jemného súkaného ľanu, s vyšitými cherubmi.
32
Zavesíš ju na štyri akáciové stĺpy obložené zlatom, so zlatými háčikmi, postavené na štyroch strieborných podstavcoch.
33
Oponu zavesíš na háčiky a za oponu vnesieš archu Svedectva a opona vám bude oddeľovať Svätyňu od Svätyne Svätých.
34
Položíš zľutovnicu na archu Svedectva vo Svätyni Svätých.
35
Stôl umiestniš vonku pred oponou a svietnik naproti nemu na južnú stranu Príbytku a stôl postavíš na severnú stranu.
36
Na vchod do stanu urobíš pretkávaný záves z fialového a šarlátového purpuru, z karmazínu a z jemného súkaného ľanu.
37
Pre tento záves urobíš päť stĺpov z akáciového dreva a obložíš ich zlatom, háčiky k nim budú zo zlata a odleješ pre ne päť bronzových podstavcov.
Exodus 26:1
Exodus 26:2
Exodus 26:3
Exodus 26:4
Exodus 26:5
Exodus 26:6
Exodus 26:7
Exodus 26:8
Exodus 26:9
Exodus 26:10
Exodus 26:11
Exodus 26:12
Exodus 26:13
Exodus 26:14
Exodus 26:15
Exodus 26:16
Exodus 26:17
Exodus 26:18
Exodus 26:19
Exodus 26:20
Exodus 26:21
Exodus 26:22
Exodus 26:23
Exodus 26:24
Exodus 26:25
Exodus 26:26
Exodus 26:27
Exodus 26:28
Exodus 26:29
Exodus 26:30
Exodus 26:31
Exodus 26:32
Exodus 26:33
Exodus 26:34
Exodus 26:35
Exodus 26:36
Exodus 26:37
Exodus 1 / Exo 1
Exodus 2 / Exo 2
Exodus 3 / Exo 3
Exodus 4 / Exo 4
Exodus 5 / Exo 5
Exodus 6 / Exo 6
Exodus 7 / Exo 7
Exodus 8 / Exo 8
Exodus 9 / Exo 9
Exodus 10 / Exo 10
Exodus 11 / Exo 11
Exodus 12 / Exo 12
Exodus 13 / Exo 13
Exodus 14 / Exo 14
Exodus 15 / Exo 15
Exodus 16 / Exo 16
Exodus 17 / Exo 17
Exodus 18 / Exo 18
Exodus 19 / Exo 19
Exodus 20 / Exo 20
Exodus 21 / Exo 21
Exodus 22 / Exo 22
Exodus 23 / Exo 23
Exodus 24 / Exo 24
Exodus 25 / Exo 25
Exodus 26 / Exo 26
Exodus 27 / Exo 27
Exodus 28 / Exo 28
Exodus 29 / Exo 29
Exodus 30 / Exo 30
Exodus 31 / Exo 31
Exodus 32 / Exo 32
Exodus 33 / Exo 33
Exodus 34 / Exo 34
Exodus 35 / Exo 35
Exodus 36 / Exo 36
Exodus 37 / Exo 37
Exodus 38 / Exo 38
Exodus 39 / Exo 39
Exodus 40 / Exo 40