A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Exodus 25



1
Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal mu:
2
"Povedz Izraelcom, aby vybrali pre mňa príspevky. Vyberiete príspevky od každého, koho k tomu pobáda srdce.
3
A prijímajte od nich tieto príspevky: zlato, striebro a bronz;
4
fialový a červený purpur, karmazín, jemný ľan a koziu srsť;
5
baranie kože zafarbené do červena, jemné kože a akáciové drevo;
6
olej do lampy, voňavé látky do oleja na pomazanie a do voňavého kadidla;
7
karneolové kamene a drahokamy na vykladanie efódu a pektorálu.
8
Urobia mi svätyňu, aby som mohol bývať medzi nimi.
9
Všetko urobíš podľa vzoru Príbytku a vzoru jeho zariadenia, ako ti ukážem.
10
Urobíš z akáciového dreva archu dlhú dva a pol lakťa, širokú jeden a pol lakťa a vysokú jeden a pol lakťa.
11
Obložíš ju rýdzim zlatom zvnútra i zvonku a urobíš na nej dookola zlatý veniec.
12
Odleješ pre ňu štyri zlaté krúžky a pripevníš ich na jej štyri nohy: dva krúžky na jednu stranu a dva krúžky na druhú stranu.
13
Urobíš aj žrde z akáciového dreva; obložíš ich zlatom
14
a zasunieš tie žrde, ktoré budú slúžiť na prenášanie, do krúžkov pripevnených po stranách archy.
15
Žrde zostanú v krúžkoch archy a nikdy sa z nich nebudú vyťahovať.
16
Do archy uložíš Svedectvo, ktoré ti dám.
17
Urobíš i zľutovnicu z čistého zlata, dva a pol lakťa dlhú, jeden a pol lakťa širokú.
18
Urobíš dvoch cherubov z tepaného zlata, urobíš ich na oboch koncoch zľutovnice.
19
Jedného cheruba urob na jednom konci a druhého cheruba na druhom konci: urobíš cherubov tak, aby tvorili jeden celok so zľutovnicou na oboch jej koncoch.
20
Cherubi budú mať krídla rozpäté nahor a tvárami k sebe budú svojimi krídlami chrániť zľutovnicu. Tváre cherubov budú obrátené k zľutovnici.
21
Zľutovnicu položíš na vrch archy a do archy vložíš Svedectvo, ktoré ti dám.
22
Tam sa budem s tebou stretávať. Sponad zľutovnice, spomedzi dvoch cherubov, ktorí sú na arche Svedectva, ti budem dávať všetky svoje nariadenia pre Izraelcov.
23
Urobíš stôl z akáciového dreva, dva lakte dlhý, jeden lakeť široký a jeden a pol lakťa vysoký.
24
Obložíš ho rýdzim zlatom a urobíš mu dookola zlatý veniec.
25
Urobíš naň dookola nahor prečnievajúci rám na dlaň široký a okolo rámu urobíš zlatý veniec.
26
Urobíš naň štyri zlaté krúžky a krúžky upevníš na štyri rohy, ktoré tvoria jeho štyri nohy.
27
Krúžky budú umiestnené pri ráme ako nosníky pre žrde, ktoré budú slúžiť na nosenie stola.
28
Žrde urobíš z akáciového dreva a obložíš ich zlatom; ony budú slúžiť na nosenie stola.
29
Urobíš k nemu misy, jeho čaše, jeho konvice a jeho misky pre tekuté obety; urobíš ich z rýdzeho zlata,
30
na ten stôl budeš klásť obetné chleby, aby boli stále predo mnou.
31
Urobíš svietnik z rýdzeho zlata; svietnik, jeho podstavec i jeho driek budú vytepané, jeho kalíšky, púčky i kvety budú s ním tvoriť jeden celok.
32
Po jeho stranách bude vychádzať šesť ramien: tri ramená svietnika na jednej strane a tri ramená svietnika na druhej strane.
33
Na prvom ramene budú tri kalichy v tvare mandľového kvetu s púčkom a kvetom; i na druhom ramene budú tri kalichy v tvare mandľového kvetu s púčkom a kvetom; tak to bude na všetkých šiestich ramenách vychádzajúcich zo svietnika.
34
Na svietniku samom budú štyri kalichy v tvare mandľového kvetu s púčkom a kvetom:
35
jeden púčik pod prvými dvoma ramenami vychádzajúcimi zo svietnika, jeden púčik pod dvoma nasledujúcimi ramenami a púčik pod poslednými dvoma ramenami — teda pod šiestimi ramenami vychádzajúcimi zo svietnika.
36
Púčky a ramená budú so svietnikom tvoriť jeden celok a všetko bude urobené z jedného kusa tepaného rýdzeho zlata.
37
Potom urobíš preň sedem lámp. Lampy postav naň tak, aby osvetľovali priestor pred ním.
38
Aj nožnice na knôty a popolníky k nemu budú z rýdzeho zlata.
39
Urobíš to i všetko príslušenstvo k nemu z jedného talentu rýdzeho zlata.
40
Hľaď a vykonaj to podľa vzoru, ktorý ti bol ukázaný na vrchu.