A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Exodus 24

1
Povedal Mojžišovi: "Vystúp k Jahvemu ty, Áron, Nadab, Abihu a sedemdesiat starších Izraela a zdiaľky sa budete klaňať.
2
Len Mojžiš sa priblíži k Jahvemu. Oni nech sa nepribližujú a ľud nech s ním nevystúpi."
3
Mojžiš prišiel vyrozprávať ľudu všetky Jahveho slová a všetky zákony a všetok ľud jednohlasne odpovedal; oni povedali: "Všetky slová, ktoré predniesol Jahve, uvedieme do života."
4
Mojžiš napísal všetky Jahveho slová, potom včasráno vstal, postavil oltár pod úpätím vrchu i dvanásť stél pre dvanásť kmeňov Izraela.
5
Potom poslal mladých Izraelcov, aby obetovali celopaly a zabili mladých býkov ako obetu spoločenstva Jahvemu.
6
Mojžiš vzal polovicu krvi, nalial ju do mís a druhú polovicu krvi rozlial po oltári.
7
Vzal knihu Zmluvy a z nej predčítal ľudu, ktorý vyhlásil: "Všetko, čo povedal Jahve, vykonáme a budeme to poslúchať."
8
Mojžiš vzal krv, pokropil ňou ľud a povedal: "Toto je krv Zmluvy, ktorú Jahve uzavrel s vami na základe všetkých týchto ustanovení."
9
Mojžiš vystúpil, ako aj Áron, Nadab i Abihu a sedemdesiat starších Izraela.
10
Videli Boha Izraela. Pod jeho nohami bola akoby zafírová dlažba, taká čistá ako samo nebo.
11
Nevztiahol ruku na popredných Izraelcov. Hľadeli na Boha a potom jedli a pili.
12
Jahve povedal Mojžišovi: "Vystúp ku mne na vrch a zostaň tu. Dám ti kamenné tabule — zákon a prikázanie — ktoré som napísal na ich poučenie."
13
Mojžiš vstal, rovnako tak i jeho služobník Jozue a vystúpili na Boží vrch.
14
Starším povedal: "Počkajte nás tu až do nášho návratu; Áron a Hur sú s vami, kto potrebuje niečo zariadiť, nech sa obráti na nich."
15
Potom Mojžiš vystúpil na vrch. Oblak zahalil vrch.
16
Jahveho sláva sa rozprestrela na vrchu Sinaj a oblak ho prikrýval po šesť dní. V siedmy deň Jahve zavolal Mojžiša zo stredu oblaku.
17
Pohľad na Jahveho slávu sa javil v očiach Izraelcov na štíte vrchu ako stravujúci oheň.
18
Mojžiš vošiel do oblaku a vystúpil na vrch. A Mojžiš zostal na vrchu štyridsať dní a štyridsať nocí.
Exodus 24:1
Exodus 24:2
Exodus 24:3
Exodus 24:4
Exodus 24:5
Exodus 24:6
Exodus 24:7
Exodus 24:8
Exodus 24:9
Exodus 24:10
Exodus 24:11
Exodus 24:12
Exodus 24:13
Exodus 24:14
Exodus 24:15
Exodus 24:16
Exodus 24:17
Exodus 24:18
Exodus 1 / Exo 1
Exodus 2 / Exo 2
Exodus 3 / Exo 3
Exodus 4 / Exo 4
Exodus 5 / Exo 5
Exodus 6 / Exo 6
Exodus 7 / Exo 7
Exodus 8 / Exo 8
Exodus 9 / Exo 9
Exodus 10 / Exo 10
Exodus 11 / Exo 11
Exodus 12 / Exo 12
Exodus 13 / Exo 13
Exodus 14 / Exo 14
Exodus 15 / Exo 15
Exodus 16 / Exo 16
Exodus 17 / Exo 17
Exodus 18 / Exo 18
Exodus 19 / Exo 19
Exodus 20 / Exo 20
Exodus 21 / Exo 21
Exodus 22 / Exo 22
Exodus 23 / Exo 23
Exodus 24 / Exo 24
Exodus 25 / Exo 25
Exodus 26 / Exo 26
Exodus 27 / Exo 27
Exodus 28 / Exo 28
Exodus 29 / Exo 29
Exodus 30 / Exo 30
Exodus 31 / Exo 31
Exodus 32 / Exo 32
Exodus 33 / Exo 33
Exodus 34 / Exo 34
Exodus 35 / Exo 35
Exodus 36 / Exo 36
Exodus 37 / Exo 37
Exodus 38 / Exo 38
Exodus 39 / Exo 39
Exodus 40 / Exo 40