A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Exodus 22

1
Ak zlodej pristihnutý pri prerážaní múru utŕži smrteľnú ranu, jeho krv nebude pomstená.
2
Ak to však bolo po východe slnka, jeho krv bude pomstená. Musí dať náhradu a ak nemá z čoho, bude predaný, aby sa nahradilo, čo ukradol.
3
Ak sa však ukradnuté zviera, vôl, osol alebo ovca nájdu u neho živé, nahradí dvojnásobne.
4
Ak dá niekto vypásať pole alebo vinicu a nechá vypásť aj pole iného, nahradí vypasenú časť toho poľa podľa jeho výnosu. Ak nechal vypásť celé pole, náhrada sa určí na základe najlepšej úrody toho poľa alebo tej vinice.
5
Ak vypukne oheň, zachváti tŕnie a spáli obilie alebo v snopoch, alebo na koreni, alebo pole, ten, kto požiar založil, nahradí, čo spálil.
6
Ak niekto zverí niekomu do úschovy peniaze alebo nejaké predmety a budú u neho ukradnuté, zlodej, ak sa nájde, musí nahradiť dvojnásobne.
7
Ak sa zlodej nenájde, majiteľ domu sa postaví pred Boha a vyhlási, že nesiahol rukou na majetok svojho blížneho.
8
V každom spornom prípade, či ide o býky, o osla, o ovcu, o plášť alebo o akúkoľvek stratenú vec, o ktorej sa povie: "To je ono," spor bude prednesený pred Boha. Koho Boh vyhlási za vinného, nahradí tomu druhému dvojnásobne.
9
Ak niekto dá niekomu do opatery osla, býka, ovcu alebo akékoľvek iné zviera a to zviera uhynie, alebo si zlomí nohu, alebo ho ukradnú bez svedka,
10
prísaha na Jahveho rozhodne medzi oboma stranami, či opatrovník siahol rukou na cudzí majetok, alebo nie. Majiteľ si vezme, čo zostalo, a opatrovník nebude musieť dávať náhradu.
11
Ale keby ukradnuté zviera bolo u neho, vráti ho jeho majiteľovi.
12
Ak bude zviera roztrhané divými šelmami, donesie ako svedectvo roztrhané zviera a nemusí ho nahradiť.
13
Ak si niekto požičia zviera od niekoho a ono utrpí úraz alebo uhynie v neprítomnosti majiteľa, musí dať náhradu.
14
Ale ak majiteľ bol pri zvierati, nemusí dať náhradu. Ak majiteľ je prenajímateľom, dostane cenu za prenájom.
15
Ak niekto zvedie pannu, ktorá ešte nie je zasnúbená, a súloží s ňou, zaplatí cenu a vezme si ju za ženu.
16
Ak jej otec odoprie dať mu ju, zaplatí za ňu sumu rovnajúcu sa cene určenej za panny.
17
Čarodejnicu nenecháš nažive!
18
Ktokoľvek sa spári so zvieraťom, bude vydaný na smrť!
19
Kto by obetoval iným bohom, prepadne kliatbe!
20
Cudzinca nebudeš sužovať ani utláčať, lebo aj vy ste boli cudzincami v Egyptskej krajine!
21
Vdovu ani sirotu nebudete utláčať!
22
Ak ju predsa budeš utláčať a ona bude kričať ku mne, vypočujem jej krik;
23
môj hnev vzplanie a usmrtím vás mečom: vaše ženy budú vdovami a vaše deti sirotami.
24
Ak požičiavaš peniaze niekomu z môjho ľudu, chudobnému, ktorý býva u teba, nebudeš sa správať k nemu ako veriteľ, nebudeš mu ukladať úroky.
25
Ak vezmeš od niekoho do zálohy plášť, vrátiš mu ho do západu slnka.
26
Je to jeho jediná prikrývka, je to plášť, ktorým prikryje svoje telo, v čom bude spať? Ak bude ku mne volať, vypočujem ho, lebo ja som milostivý.
27
Nebudeš sa rúhať Bohu, ani nebudeš preklínať náčelníka svojho ľudu!
28
Neotáľaj obetovať zo svojej hojnosti a zo svojho prebytku. Prvorodeného zo svojich synov dáš mne.
29
Tak isto urobíš so svojím veľkým a malým dobytkom: sedem dní zostane pri matke, na ôsmy deň mi ho odovzdáš.
30
Budete pre mňa svätými ľuďmi. Nebudete jesť mäso zo zvieraťa roztrhaného šelmou na poli, hodíte ho psom.
Exodus 22:1
Exodus 22:2
Exodus 22:3
Exodus 22:4
Exodus 22:5
Exodus 22:6
Exodus 22:7
Exodus 22:8
Exodus 22:9
Exodus 22:10
Exodus 22:11
Exodus 22:12
Exodus 22:13
Exodus 22:14
Exodus 22:15
Exodus 22:16
Exodus 22:17
Exodus 22:18
Exodus 22:19
Exodus 22:20
Exodus 22:21
Exodus 22:22
Exodus 22:23
Exodus 22:24
Exodus 22:25
Exodus 22:26
Exodus 22:27
Exodus 22:28
Exodus 22:29
Exodus 22:30
Exodus 1 / Exo 1
Exodus 2 / Exo 2
Exodus 3 / Exo 3
Exodus 4 / Exo 4
Exodus 5 / Exo 5
Exodus 6 / Exo 6
Exodus 7 / Exo 7
Exodus 8 / Exo 8
Exodus 9 / Exo 9
Exodus 10 / Exo 10
Exodus 11 / Exo 11
Exodus 12 / Exo 12
Exodus 13 / Exo 13
Exodus 14 / Exo 14
Exodus 15 / Exo 15
Exodus 16 / Exo 16
Exodus 17 / Exo 17
Exodus 18 / Exo 18
Exodus 19 / Exo 19
Exodus 20 / Exo 20
Exodus 21 / Exo 21
Exodus 22 / Exo 22
Exodus 23 / Exo 23
Exodus 24 / Exo 24
Exodus 25 / Exo 25
Exodus 26 / Exo 26
Exodus 27 / Exo 27
Exodus 28 / Exo 28
Exodus 29 / Exo 29
Exodus 30 / Exo 30
Exodus 31 / Exo 31
Exodus 32 / Exo 32
Exodus 33 / Exo 33
Exodus 34 / Exo 34
Exodus 35 / Exo 35
Exodus 36 / Exo 36
Exodus 37 / Exo 37
Exodus 38 / Exo 38
Exodus 39 / Exo 39
Exodus 40 / Exo 40