A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Exodus 2

1
Istý muž z domu Léviho šiel a vzal si za ženu jednu Léviho dcéru.
2
Ona počala a porodila syna. Keď videla, že je krásny, skrývala ho tri mesiace.
3
Keď ho už nemohla dlhšie skrývať, vzala pre neho papyrusový košík, vymazala ho asfaltom a smolou, vložila doň dieťa a položila ho do tŕstia na brehu Rieky.
4
Sestra dieťaťa sa postavila obďaleč, aby videla, čo sa s ním stane.
5
Tu faraónova dcéra prišla k Rieke vykúpať sa tam, jej slúžky sa medzitým prechádzali po brehu Rieky. Zbadala košík medzi tŕstím a poslala svoju slúžku, aby ho vzala.
6
Otvorila ho a uvidela dieťa: bol to chlapec, ktorý plakal. Bolo jej ho ľúto a povedala: "To je jedno z tých hebrejských detí."
7
Vtedy povedala jeho sestra faraónovej dcére: "Chceš, aby som ti pohľadala dojku z hebrejských žien, ktorá ti toto dieťa oddojčí?" — 
8
"Choď," odpovedala jej faraónova dcéra. Dievča odišlo a zavolalo matku dieťaťa.
9
Faraónova dcéra jej povedala: "Vezmi toto dieťa a odchovaj mi ho, ja sama ti budem platiť mzdu." Žena vzala dieťa a dojčila ho.
10
Keď dieťa odrástlo, priviedla ho k faraónovej dcére, ktorá ho prijala za syna a dala mu meno Mojžiš, lebo povedala: "Vytiahla som ho z vody."
11
V tom čase, keď Mojžiš vyrástol, zašiel sa pozrieť na svojich bratov. Videl roboty, do ktorých ich nútili; videl tiež, ako akýsi Egypťan bije Hebreja, jedného z jeho bratov.
12
Poobzeral sa sem i tam, a keď videl, že tam niet nikoho, zabil Egypťana a zahrabal ho do piesku.
13
Nasledujúci deň prišiel znova, keď sa práve bili dvaja Hebreji. Útočníkovi povedal: "Prečo biješ svojho druha?"
14
On odpovedal: "Kto ťa ustanovil za nášho veliteľa a sudcu? Chceš aj mňa zabiť, ako si zabil toho Egypťana?" Mojžiš sa naľakal a povedal si: "Určite sa o tej veci vie."
15
Faraón sa o tom dopočul a chcel dať zabiť Mojžiša. Mojžiš utiekol ďaleko od faraóna; pobral sa do krajiny Madián a sadol si k studni.
16
Istý madiánsky kňaz mal sedem dcér. Tie prišli nabrať vodu a nalievali ju do napájadiel, aby napojili ovce svojho otca.
17
Tu prišli pastieri a odohnali ich. Mojžiš vstal, pomohol im a napojil ich ovce.
18
Keď sa vrátili k svojmu otcovi Reuelovi, on im povedal: "Prečo ste sa dnes tak skoro vrátili?"
19
Odpovedali mu: "Akýsi Egypťan nás vyslobodil z rúk pastierov, ba aj vodu nám načerpal a napojil ovce."
20
A opýtal sa svojich dcér: "A kdeže je? Prečo ste toho človeka nechali tam? Zavolajte ho, nech si zaje."
21
Mojžiš uznal za dobré usadiť sa u tohto človeka a on mu dal svoju dcéru Cipporu za ženu.
22
Táto porodila syna, ktorému on dal meno Geršom, lebo povedal: "Som prisťahovalcom v cudzej zemi."
23
Počas toho dlhého obdobia egyptský kráľ zomrel. Izraelci však vzdychali v otroctve, kričali a ich volanie o pomoc vystúpilo z hĺbky ich otroctva k Bohu.
24
Boh počul ich bedákanie; Boh sa rozpomenul na svoju zmluvu s Abrahámom, Izákom a Jakubom.
25
Boh videl Izraelcov a Boh poznal…
Exodus 2:1
Exodus 2:2
Exodus 2:3
Exodus 2:4
Exodus 2:5
Exodus 2:6
Exodus 2:7
Exodus 2:8
Exodus 2:9
Exodus 2:10
Exodus 2:11
Exodus 2:12
Exodus 2:13
Exodus 2:14
Exodus 2:15
Exodus 2:16
Exodus 2:17
Exodus 2:18
Exodus 2:19
Exodus 2:20
Exodus 2:21
Exodus 2:22
Exodus 2:23
Exodus 2:24
Exodus 2:25
Exodus 1 / Exo 1
Exodus 2 / Exo 2
Exodus 3 / Exo 3
Exodus 4 / Exo 4
Exodus 5 / Exo 5
Exodus 6 / Exo 6
Exodus 7 / Exo 7
Exodus 8 / Exo 8
Exodus 9 / Exo 9
Exodus 10 / Exo 10
Exodus 11 / Exo 11
Exodus 12 / Exo 12
Exodus 13 / Exo 13
Exodus 14 / Exo 14
Exodus 15 / Exo 15
Exodus 16 / Exo 16
Exodus 17 / Exo 17
Exodus 18 / Exo 18
Exodus 19 / Exo 19
Exodus 20 / Exo 20
Exodus 21 / Exo 21
Exodus 22 / Exo 22
Exodus 23 / Exo 23
Exodus 24 / Exo 24
Exodus 25 / Exo 25
Exodus 26 / Exo 26
Exodus 27 / Exo 27
Exodus 28 / Exo 28
Exodus 29 / Exo 29
Exodus 30 / Exo 30
Exodus 31 / Exo 31
Exodus 32 / Exo 32
Exodus 33 / Exo 33
Exodus 34 / Exo 34
Exodus 35 / Exo 35
Exodus 36 / Exo 36
Exodus 37 / Exo 37
Exodus 38 / Exo 38
Exodus 39 / Exo 39
Exodus 40 / Exo 40