A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Exodus 19

1
V treťom mesiaci po svojom odchode z Egyptskej krajiny, v ten deň došli Izraelci na Sinajskú púšť.
2
Odišli z Refidim, došli na Sinajskú púšť a utáborili sa na púšti; Izrael sa tam utáboril oproti vrchu.
3
Potom Mojžiš vystúpil k Bohu. Jahve ho z vrchu zavolal a povedal mu: "Takto prehovoríš k Jakubovmu domu, vyhlásiš Izraelcom:
4
‚Vy sami ste videli, čo som urobil Egypťanom a ako som vás vyniesol na orlích krídlach a priviedol k sebe.
5
Ak teraz budete počúvať môj hlas a budete zachovávať moju zmluvu, budete mojím zvláštnym vlastníctvom medzi všetkými národmi; veď celá zem patrí mne.
6
Budete mi kráľovstvom kňazov a svätým národom.‘ Toto sú slová, ktoré povieš Izraelcom."
7
Mojžiš šiel, zvolal starších ľudu a predložil im všetko, čo mu Jahve prikázal,
8
a všetok ľud jednotne odpovedal: "Urobíme všetko, čo Jahve povedal." Slová ľudu predniesol Mojžiš Jahvemu.
9
Jahve povedal Mojžišovi: "Prídem k tebe v hustom oblaku, aby ľud počul, keď budem s tebou hovoriť, a aby verili v teba naveky." A Mojžiš predniesol Jahvemu slová ľudu.
10
Jahve povedal Mojžišovi: "Choď k ľudu a urob, aby sa posvätil dnes i zajtra:
11
nech si operú šaty a nech sú pripravení na pozajtra, lebo pozajtra pred očami všetkého ľudu zostúpi Jahve na vrch Sinaj.
12
Potom vyznač obvod vrchu a povedz: ‚Neopovážte sa vystúpiť na vrch, ba ani sa dotknúť jeho úpätia. Lebo kto sa dotkne vrchu, bude vydaný na smrť.
13
Nikto nech sa ho rukou nedotkne, lebo bude ukameňovaný alebo prebodnutý šípmi, či človek, či zviera, nebude žiť.‘ Keď zaznie baraní roh, oni vystúpia na vrch."
14
Mojžiš zostúpil z vrchu a vyzval ľud, aby sa posvätil, a oni si oprali šaty.
15
Potom povedal ľudu: "Buďte pripravení na pozajtra, nepribližujte sa k žene."
16
Na tretí deň zrána začalo hrmieť a blýskať sa a husté mrákavy zatiahli vrch a zaznel veľmi silný hlas rohu a v tábore sa všetok ľud triasol.
17
Mojžiš vyviedol ľud z tábora v ústrety Bohu a oni zostali stáť na úpätí vrchu.
18
Vrch Sinaj bol celý zahalený dymom, lebo Jahve zostúpil naň v ohni; dym vystupoval z neho ako z pece a celý vrch sa silno otriasal.
19
Zvuk rohu stále zosilnieval; Mojžiš hovoril a Boh mu odpovedal v hrmení.
20
Jahve zostúpil na vrch Sinaj, na temeno vrchu. Jahve zavolal Mojžiša na temeno vrchu a Mojžiš vystúpil.
21
Jahve povedal Mojžišovi: "Zostúp a dôrazne napomeň ľud, aby neprekročili hranice v snahe uvidieť Jahveho, lebo mnohí z nich by zahynuli.
22
Dokonca aj kňazi, ktorí sa chcú priblížiť k Jahvemu, musia sa posvätiť, aby sa na nich Jahve neoboril."
23
Mojžiš povedal Jahvemu: "Ľud nemôže vystúpiť na vrch Sinaj, lebo ty sám si nás dôrazne varoval: ‚Ohranič vrch a vyhlás ho za posvätný.‘"
24
Jahve odpovedal: "Choď, zostúp a vystúpte ty a Áron. Ale kňazi a ľud nech neprekračujú hranice a nevystúpia k Jahvemu, aby sa na nich neoboril."
25
Mojžiš teda zostúpil k ľudu a povedal mu…
Exodus 19:1
Exodus 19:2
Exodus 19:3
Exodus 19:4
Exodus 19:5
Exodus 19:6
Exodus 19:7
Exodus 19:8
Exodus 19:9
Exodus 19:10
Exodus 19:11
Exodus 19:12
Exodus 19:13
Exodus 19:14
Exodus 19:15
Exodus 19:16
Exodus 19:17
Exodus 19:18
Exodus 19:19
Exodus 19:20
Exodus 19:21
Exodus 19:22
Exodus 19:23
Exodus 19:24
Exodus 19:25
Exodus 1 / Exo 1
Exodus 2 / Exo 2
Exodus 3 / Exo 3
Exodus 4 / Exo 4
Exodus 5 / Exo 5
Exodus 6 / Exo 6
Exodus 7 / Exo 7
Exodus 8 / Exo 8
Exodus 9 / Exo 9
Exodus 10 / Exo 10
Exodus 11 / Exo 11
Exodus 12 / Exo 12
Exodus 13 / Exo 13
Exodus 14 / Exo 14
Exodus 15 / Exo 15
Exodus 16 / Exo 16
Exodus 17 / Exo 17
Exodus 18 / Exo 18
Exodus 19 / Exo 19
Exodus 20 / Exo 20
Exodus 21 / Exo 21
Exodus 22 / Exo 22
Exodus 23 / Exo 23
Exodus 24 / Exo 24
Exodus 25 / Exo 25
Exodus 26 / Exo 26
Exodus 27 / Exo 27
Exodus 28 / Exo 28
Exodus 29 / Exo 29
Exodus 30 / Exo 30
Exodus 31 / Exo 31
Exodus 32 / Exo 32
Exodus 33 / Exo 33
Exodus 34 / Exo 34
Exodus 35 / Exo 35
Exodus 36 / Exo 36
Exodus 37 / Exo 37
Exodus 38 / Exo 38
Exodus 39 / Exo 39
Exodus 40 / Exo 40