English
A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Exodus 17
1
Celá pospolitosť Izraelcov sa pohla z púšte Sin, na Jahveho príkaz sa vydala na ďalší úsek a utáborili sa v Refidim, kde nebola pre ľud voda na pitie.
2
Vtedy sa ľud hádal s Mojžišom; hovorili: "Daj nám vody, aby sme sa napili!" Mojžiš im povedal: "Prečo sa vadíte so mnou? Prečo pokúšate Jahveho?"
3
Ľud tam trpel smädom, ľud reptal proti Mojžišovi a vravel: "Prečo si nás vyviedol z Egypta? Či preto, aby si umoril na smrť mňa, moje deti i môj dobytok?"
4
Mojžiš volal k Jahvemu a povedal: "Čo mám urobiť pre tento ľud? Ešte trochu, a ukameňujú ma."
5
Jahve povedal Mojžišovi: "Postav sa na čelo ľudu a vezmi so sebou niektorých spomedzi starších Izraela; do ruky si vezmi svoju palicu, ktorou si udrel Rieku, a choď.
6
Pozri, ja budem pred tebou stáť tam na skale (na Chorebe), udrieš po skale, vytryskne z nej voda a ľud bude piť." Mojžiš tak urobil pred očami starších Izraela.
7
Toto miesto nazval Massa a Meriba,a pretože Izraelci sa hádali a pokúšali Jahveho vraviac: "Je Jahve medzi nami, alebo nie?"
8
Zrazu prišli Amalekovci a bojovali s Izraelom v Refidim.
9
Vtedy Mojžiš povedal Jozuemu: "Vyber si mužov a zajtra vyjdi bojovať proti Amalekovi; ja budem zajtra stáť na temene pahorka s Božou palicou v ruke."
10
Jozue urobil, ako mu prikázal Mojžiš, a vyrazil bojovať proti Amalekovi a Mojžiš, Áron a Hur vystúpili na temeno pahorka.
11
Keď mal Mojžiš ruky zdvihnuté, víťazil Izrael, ale keď ruky spustil, víťazil Amalek.
12
A keď Mojžišove ruky oťaželi, vzali kameň a podložili mu ho, on si naň sadol, zatiaľ mu Áron a Hur podopierali ruky jeden z jednej strany a druhý z druhej. Tak zostali jeho ruky pevné až do západu slnka.
13
Jozue porazil Amaleka a jeho ľud ostrím meča.
14
Tu Jahve povedal Mojžišovi: "Napíš to do knihy na pamiatku a oznám to Jozuemu, že vyhladím spod neba pamiatku na Amaleka."
15
Potom Mojžiš postavil oltár a dal mu meno "Jahve Nissi",
16
lebo povedal: "Jahveho zástava v ruke! Jahve je vo vojne proti Amalekovi z pokolenia na pokolenie."