A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Exodus 111
Jahve povedal Mojžišovi: "Ešte jednu ranu dopustím na faraóna a na Egypt, potom vás odtiaľto prepustí. Nielenže prepustí, ale nakoniec vás odtiaľ vyženie.
2
Povedz teda ľudu, aby si každý muž vypýtal od svojho suseda a každá žena od svojej susedy strieborné a zlaté predmety."
3
Jahve vzbudil v očiach Egypťanov priazeň voči ľudu. Aj Mojžiš sám bol veľmi veľkou osobnosťou v Egyptskej krajine, v očiach faraónových služobníkov a v očiach ľudu.
4
Mojžiš teda povedal: "Takto hovorí Jahve: Okolo polnoci prejdem Egyptom
5
a všetci prvorodení v Egyptskej krajine zomrú, od faraónovho prvorodeného, ktorý má zasadnúť na jeho trón, až po prvorodeného otrokyne, ktorá je pri ručnom mlynčeku, a aj všetko prvorodené z dobytka.
6
Vtedy bude veľký nárek v celej Egyptskej krajine, akého ešte nebolo a aký nikdy viac nebude.
7
Ale u žiadneho z Izraelcov ani pes nezašteká, ani proti človeku, ani proti zvieraťu, aby ste poznali, že Jahve robí rozdiel medzi Egyptom a Izraelom.
8
Potom všetci tvoji služobníci prídu ma vyhľadať a padnú predo mnou na tvár a povedia: ‚Odíď ty a všetok ľud, ktorý ide za tebou!‘ Potom odídem." A odišiel od faraóna veľmi nahnevaný.
9
Jahve povedal Mojžišovi: "Faraón vás nepočúvne, aby sa rozmnožili moje divy v Egyptskej krajine."
10
Mojžiš a Áron urobili všetky tieto zázraky pred faraónom, ale Jahve zatvrdil faraónovo srdce, a tak neprepustil Izraelcov zo svojej krajiny.