A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Exodus 10

1
Jahve povedal Mojžišovi: "Choď k faraónovi, lebo to ja som zatvrdil jeho srdce i srdcia jeho služobníkov, aby som mohol robiť tieto svoje znamenia uprostred nich,
2
aby si mohol rozprávať svojmu synovi a synom svojho syna, ako som sa pohrával s Egypťanmi a aké znamenia som urobil medzi nimi, aby ste vedeli, že ja som Jahve."
3
Mojžiš a Áron išli teda k faraónovi a povedali mu: "Takto hovorí Jahve, Boh Hebrejov: Dokedy sa budeš zdráhať pokoriť sa predo mnou? Prepusť môj ľud, aby mi slúžil.
4
Ak odmietneš prepustiť môj ľud, už zajtra privediem na tvoje územie kobylky.
5
Tie pokryjú povrch pôdy, takže nebude možné viac vidieť pôdu. Zožerú zvyšok toho, čo sa zachránilo, čo vám zostalo po krupobití; poobžierajú všetky vaše stromy, ktoré rastú na poliach.
6
Naplnia tvoje domy, domy tvojich služobníkov a domy všetkých Egypťanov, niečo také tvoji otcovia nikdy nevideli, ani otcovia tvojich otcov odvtedy, ako prišli do tejto zeme, až do tohto dňa." Potom sa obrátil a odišiel od faraóna.
7
Služobníci povedali faraónovi: "Dokedy nám tento ešte bude pascou? Prepusť tých ľudí, aby slúžili Jahvemu, svojmu Bohu. Či ešte nevieš, že sa Egypt rúti do záhuby?"
8
Zavolali teda Mojžiša a Árona späť k faraónovi a ten im povedal: "Choďte slúžiť Jahvemu, svojmu Bohu. Ale ktorí to chcú odísť?"
9
Mojžiš odpovedal: "Vezmeme so sebou svoju mládež a svojich starcov, vezmeme svojich synov a svoje dcéry, svoje ovce a svoj dobytok, lebo je to pre nás Jahveho sviatok."
10
Faraón povedal: "Nech je s vami Jahve tak, ako ja chcem prepustiť vás, vaše ženy a vaše deti! Pozrite, aké zlé úmysly máte!
11
Nie! Choďte len vy muži a slúžte Jahvemu, veď to si žiadate." Nato ich vyhnali od faraóna.
12
Jahve povedal Mojžišovi: "Vystri ruku nad Egyptskú krajinu, aby prišli kobylky; aby zaplavili Egyptskú krajinu a zožrali všetky rastliny zeme, všetko, čo zostalo po krupobití."
13
Mojžiš vystrel palicu nad Egyptskú krajinu a Jahve zdvihol nad krajinu východný vietor, ktorý fúkal celý ten deň i celú noc. Keď nastalo ráno, východný vietor priniesol kobylky.
14
Kobylky zaplavili celú Egyptskú krajinu a vrhli sa na celé územie Egypta v obrovskom množstve. Predtým tam nikdy nebolo toľko kobyliek a nebolo ich tam ani nikdy potom.
15
Pokryli celý povrch krajiny a spustošili krajinu. Zožrali všetky rastliny v zemi, všetko ovocie na stromoch, ktoré zostalo po krupobití; v celej Egyptskej krajine nezostalo nič zelené na stromoch a na poľných rastlinách.
16
Faraón rýchlo zavolal Mojžiša a Árona a povedal: "Zhrešil som proti Jahvemu, vášmu Bohu, a proti vám.
17
A teraz ťa prosím, odpusť mi moju vinu ešte tento raz a proste Jahveho, svojho Boha, aby odvrátil odo mňa túto smrteľnú pohromu."
18
Mojžiš vyšiel od faraóna a prosil Jahveho.
19
Jahve zmenil vietor na veľmi silný západný vietor, ktorý odniesol kobylky a zahnal ich do Trstinového mora. Na celom území Egypta nezostala ani jediná kobylka.
20
Ale Jahve zatvrdil faraónovo srdce a on nedovolil Izraelcom odísť.
21
Jahve povedal Mojžišovi: "Vystri svoju ruku k nebu a hustá tma zahalí Egyptskú krajinu."
22
Mojžiš vystrel ruku k nebu a hustá tma sa rozprestrela po celej Egyptskej krajine na tri dni.
23
Ľudia už nevideli jeden druhého a nikto nevstal zo svojho miesta po tri dni, ale všetci Izraelci mali svetlo tam, kde bývali.
24
Faraón zavolal Mojžiša a povedal mu: "Choďte slúžiť Jahvemu, ale vaše ovce, dobytok musia ostať tu. Aj vaše ženy a deti môžu ísť s vami."
25
Mojžiš povedal: "Ty sám nám musíš poskytnúť všetko potrebné na obety a celopaly, aby sme mohli obetovať Jahvemu, svojmu Bohu.
26
Aj naše stáda pôjdu s nami a neostane tu ani kopyto, lebo z nich vyberieme, aby sme slúžili Jahvemu, svojmu Bohu; a my sami, dokiaľ tam neprídeme, ešte nevieme, čím budeme slúžiť Jahvemu."
27
Ale Jahve zatvrdil faraónovo srdce a on ich nechcel prepustiť.
28
Faraón povedal Mojžišovi: "Strať sa odtiaľto! Daj si pozor! Už sa neukazuj predo mnou, lebo v ten deň, keď sa ukážeš predo mnou, zomrieš."
29
A Mojžiš odpovedal: "Ty si to povedal, už sa nikdy viac neukážem pred tebou."
Exodus 10:1
Exodus 10:2
Exodus 10:3
Exodus 10:4
Exodus 10:5
Exodus 10:6
Exodus 10:7
Exodus 10:8
Exodus 10:9
Exodus 10:10
Exodus 10:11
Exodus 10:12
Exodus 10:13
Exodus 10:14
Exodus 10:15
Exodus 10:16
Exodus 10:17
Exodus 10:18
Exodus 10:19
Exodus 10:20
Exodus 10:21
Exodus 10:22
Exodus 10:23
Exodus 10:24
Exodus 10:25
Exodus 10:26
Exodus 10:27
Exodus 10:28
Exodus 10:29
Exodus 1 / Exo 1
Exodus 2 / Exo 2
Exodus 3 / Exo 3
Exodus 4 / Exo 4
Exodus 5 / Exo 5
Exodus 6 / Exo 6
Exodus 7 / Exo 7
Exodus 8 / Exo 8
Exodus 9 / Exo 9
Exodus 10 / Exo 10
Exodus 11 / Exo 11
Exodus 12 / Exo 12
Exodus 13 / Exo 13
Exodus 14 / Exo 14
Exodus 15 / Exo 15
Exodus 16 / Exo 16
Exodus 17 / Exo 17
Exodus 18 / Exo 18
Exodus 19 / Exo 19
Exodus 20 / Exo 20
Exodus 21 / Exo 21
Exodus 22 / Exo 22
Exodus 23 / Exo 23
Exodus 24 / Exo 24
Exodus 25 / Exo 25
Exodus 26 / Exo 26
Exodus 27 / Exo 27
Exodus 28 / Exo 28
Exodus 29 / Exo 29
Exodus 30 / Exo 30
Exodus 31 / Exo 31
Exodus 32 / Exo 32
Exodus 33 / Exo 33
Exodus 34 / Exo 34
Exodus 35 / Exo 35
Exodus 36 / Exo 36
Exodus 37 / Exo 37
Exodus 38 / Exo 38
Exodus 39 / Exo 39
Exodus 40 / Exo 40