A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Exodus 1

1
Toto sú mená Izraelcov, ktorí prišli s Jakubom do Egypta, každý prišiel so svojou rodinou:
2
Ruben, Simeon, Lévi a Júda,
3
Isachar, Zabulon a Benjamín,
4
Dan a Neftali, Gad a Ašer.
5
Jakubových potomkov bolo dovedna sedemdesiat osôb. Jozef už bol v Egypte.
6
Potom Jozef zomrel, takisto aj jeho bratia a celé toto pokolenie.
7
Izraelci boli plodní a rozmnožovali sa, boli stále početnejší a mocnejší, až ich bola plná krajina.
8
V Egypte nastúpil nový kráľ, ktorý Jozefa nepoznal.
9
Ten povedal svojmu ľudu: "Pozrite, izraelský ľud sa stal početnejším a silnejším ako my.
10
Urobme teda múdre opatrenie, aby sa jeho počet nezvyšoval, inak v prípade vojny by sa zväčšil počet našich nepriateľov. Bojoval by proti nám a napokon by odišiel z krajiny."
11
Ustanovili tak nad Izraelom dozorcov, aby mu strpčovali život robotami, do ktorých ho budú nútiť. Staval faraónovi mestá-sklady Pitom a Ramses.
12
Ale čím viac ho utláčali, tým viac sa rozmnožoval počtom a vzmáhal, takže sa Izraelcov obávali.
13
Egypťania donucovali Izraelcov do robôt
14
a robili im život neznesiteľným tvrdou prácou: úpravou hliny a tvarovaním tehál, rozličnými poľnými prácami, všetkými druhmi robôt, do ktorých ich donucovali.
15
Egyptský kráľ povedal hebrejským pôrodným babiciam, z ktorých sa jedna volala Šifra a druhá Pua:
16
"Keď pomáhate pri pôrode hebrejským ženám, dívajte sa na oba kamene. Ak je to syn, zabite ho, ak je to dcéra, nechajte ju nažive."
17
Ale tie pôrodné babice sa báli Boha, nerobili, ako im povedal egyptský kráľ, a nechávali chlapcov nažive.
18
Egyptský kráľ si ich zavolal a povedal im: "Prečo ste to urobili a nechávate chlapcov nažive?"
19
Ony odpovedali faraónovi: "Hebrejské ženy nie sú ako egyptské, sú silné. Skôr, než k nim príde pôrodná babica, sú po pôrode."
20
Boh bol naklonený pôrodným babiciam, takže sa ľud rozmnožil a veľmi zosilnel.
21
Pretože sa pôrodné babice báli Boha, dal im početné potomstvo.
22
Faraón teda vydal všetkému svojmu ľudu tento rozkaz: "Každého novorodeného syna hoďte do Rieky, ale každú dcéru nechajte nažive."
Exodus 1:1
Exodus 1:2
Exodus 1:3
Exodus 1:4
Exodus 1:5
Exodus 1:6
Exodus 1:7
Exodus 1:8
Exodus 1:9
Exodus 1:10
Exodus 1:11
Exodus 1:12
Exodus 1:13
Exodus 1:14
Exodus 1:15
Exodus 1:16
Exodus 1:17
Exodus 1:18
Exodus 1:19
Exodus 1:20
Exodus 1:21
Exodus 1:22
Exodus 1 / Exo 1
Exodus 2 / Exo 2
Exodus 3 / Exo 3
Exodus 4 / Exo 4
Exodus 5 / Exo 5
Exodus 6 / Exo 6
Exodus 7 / Exo 7
Exodus 8 / Exo 8
Exodus 9 / Exo 9
Exodus 10 / Exo 10
Exodus 11 / Exo 11
Exodus 12 / Exo 12
Exodus 13 / Exo 13
Exodus 14 / Exo 14
Exodus 15 / Exo 15
Exodus 16 / Exo 16
Exodus 17 / Exo 17
Exodus 18 / Exo 18
Exodus 19 / Exo 19
Exodus 20 / Exo 20
Exodus 21 / Exo 21
Exodus 22 / Exo 22
Exodus 23 / Exo 23
Exodus 24 / Exo 24
Exodus 25 / Exo 25
Exodus 26 / Exo 26
Exodus 27 / Exo 27
Exodus 28 / Exo 28
Exodus 29 / Exo 29
Exodus 30 / Exo 30
Exodus 31 / Exo 31
Exodus 32 / Exo 32
Exodus 33 / Exo 33
Exodus 34 / Exo 34
Exodus 35 / Exo 35
Exodus 36 / Exo 36
Exodus 37 / Exo 37
Exodus 38 / Exo 38
Exodus 39 / Exo 39
Exodus 40 / Exo 40