A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Žalmy 971
Jahve je kráľ, raduj sa, zem, a tešte sa, všetky ostrovy!
2
Obklopujú ho temné mrákavy, jeho trón stojí na spravodlivosti a práve.
3
Pred ním napreduje oheň a navôkol spaľuje jeho nepriateľov.
4
Jeho blesky ožarujú celý obzor a pri pohľade na to trasie sa zem.
5
Ako vosk sa topia horstvá pred Jahvem, pred Pánom celého sveta.
6
Nebesia hlásajú jeho spravodlivosť a jeho sláva je zjavná všetkým národom.
7
Hanba všetkým modloslužobníkom, ktorí sa chvália svojimi modlami! Nech popadajú pred ním na zem všetci pohanskí bohovia!
8
Sion počuje a teší sa, naše mestá sa radujú, Jahve, lebo tvoje rozsudky sú spravodlivé.
9
Ty si Jahve a vládneš nad všetkým, pohanskí bohovia sú ničím pred tebou.
10
Jahve miluje každého, kto nenávidí zlo; chráni život svojich verných, vytŕha ich z moci bezbožníkov.
11
Spravodlivému zasvieti šťastie a statoční ľudia dožijú sa radosti.
12
Spravodliví, radujte sa z Jahveho priazne, pamätajte naňho s vďačným srdcom!