A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Žalmy 961
Spievajte Jahvemu novú pieseň; spievaj Jahvemu, celá zem!
2
Spievajte Jahvemu a oslavujte jeho meno, rozhlasujte deň čo deň jeho víťazstvo.
3
Rozprávajte národom o jeho sláve, zvestujte všetkým ľuďom jeho veľké činy.
4
Veľký je Jahve a hodný nevýslovnej chvály, úžasný, nad všetkých pohanských bohov,
5
všetci bôžikovia sú iba modly, ale náš Boh utvoril nebesia.
6
Obklopuje ho sláva a veleba, moc a nádhera napĺňajú jeho chrám.
7
Chváľte Jahveho, rodiny národov, chváľte Jahveho slávu a moc!
8
Chváľte slávne Jahveho meno, prinášajte dary a vstúpte do jeho chrámu!
9
Klaňajte sa Jahvemu v lesku jeho veleby, plesajte pred ním, ľudia celej zeme!
10
Oznamujte všetkým národom: Jahve je kráľ. Postavil svet pevne, že sa neotrasie; on spravodlivo súdi všetky národy.
11
Radujte sa, nebesia, a zaplesaj, zem, zahuč, more, so všetkým svojím tvorstvom!
12
Nech jasajú polia so všetkou úrodou, nech od radosti zašumia stromy v lesoch
13
pred Jahvem, lebo prichádza, lebo prichádza súdiť zem. Bude spravodlivo súdiť celý svet a nad národmi vynesie nestranný rozsudok.