A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Žalmy 951
Poďme, spievajme Jahvemu radostnú pieseň, oslavujme nášho mocného ochrancu!
2
Predstúpme pred neho, vzdávajme mu vďaky a spievajme mu oslavné piesne!
3
Lebo Jahve je Boh nekonečný, mocný kráľ nad všetkými mocnármi.
4
Svojou rukou ovláda najhlbšie útroby zeme, v jeho moci sú končiare vrchov.
5
Jeho je more, veď on ho utvoril i suchá zem, veď on ju stvárnil.
6
Poďme, hlboko sa mu pokloňme, padnime na kolená pred Bohom, ktorý nás utvoril.
7
On je náš Boh a my sme ľud, ktorý on vedie, ovečky, o ktoré sa láskavo stará.
8
Počúvajte dnes jeho hlas: "Nezatvrdzujte svoje srdcia, ako kedysi vaši otcovia pri Vodách sváru, v Deň pokúšania na púšti,
9
kde ma pokúšali a roztrpčovali, hoci videli, čo som pre nich urobil.
10
Štyridsať rokov sa mi tento ľud priečil, až som povedal: Je to ľud neverného srdca, nechce chápať moje cesty.
11
Preto som sa nahneval a rozhodne vyhlásil: Nevojdú do zeme, kde som im pripravil pokojný domov."