A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Žalmy 94

1
Bože, ktorý spravodlivo tresceš, Jahve, Bože, ktorý spravodlivo odplácaš, ukáž sa!
2
Vstaň, sudca sveta, daj pyšným, čo si zaslúžia!
3
Jahve, dokedy budú bezbožníci, dokedy budú bezbožníci jasať?
4
Ničomníci sa chvascú, hovoria bezočivo, vystatujú sa;
5
šliapu tvoj ľud, Jahve, utláčajú tvoj vyvolený národe,
6
vraždia vdovy a prisťahovalcov, zabíjajú siroty
7
a vyhlasujú: "Jahve to nevidí, váš Boh si to nevšíma."
8
Veď si len všimnite, vy hlupáci v národe, vy blázni, kedy už prídete k rozumu?
9
Či nepočuje ten, kto stvoril ucho? Či nevidí ten, kto utvoril oko?
10
Či ten, kto vychováva národy, nemal by ich trestať? Boh, ktorý učí ľudstvo múdrosti,
11
Jahve dobre pozná myšlienky ľudí, vie, že sú ako závan vetra.
12
Jahve, šťastný je človek, ktorého ty vyučuješ, ktorého ty učíš zo svojich Písem,
13
zachrániš ho v zlých časoch, kým pre bezbožného sa kope hrob.
14
Jahve neopustí svoj ľud, nezanechá svoj vyvolený národa,
15
na súdoch znova zavládne spravodlivosť a budú sa ňou riadiť všetci statoční ľudia.
16
Kto sa ma zastane proti zlosynom, kto sa postaví za mňa proti zločincom?
17
Keby mi Jahve nebol pomohol, čoskoro by som býval v ríši večného ticha.
18
Keď som pocítil, že padám, tvoja láska, Jahve, ma zadržala.
19
Keď mi srdce zvierajú starosti, tvoja potecha mi vzpružuje dušu.
20
Či môže byť tvojím spojencom skrivodlivý sudca, ktorý pácha krivdy pod kepienkom zákona?
21
Ohrozujú život statočného človeka a nevinného odsudzujú na smrť,
22
ale mojím spoľahlivým hradom je Jahve, Boh je mojou skalou útočišťa.
23
Jahve, náš Boh, potresce zlých za ich zločiny, úplne ich vykynoží pre ich neprávosti.
Žalmy 94:1
Žalmy 94:2
Žalmy 94:3
Žalmy 94:4
Žalmy 94:5
Žalmy 94:6
Žalmy 94:7
Žalmy 94:8
Žalmy 94:9
Žalmy 94:10
Žalmy 94:11
Žalmy 94:12
Žalmy 94:13
Žalmy 94:14
Žalmy 94:15
Žalmy 94:16
Žalmy 94:17
Žalmy 94:18
Žalmy 94:19
Žalmy 94:20
Žalmy 94:21
Žalmy 94:22
Žalmy 94:23
Žalmy 1 / Žal 1
Žalmy 2 / Žal 2
Žalmy 3 / Žal 3
Žalmy 4 / Žal 4
Žalmy 5 / Žal 5
Žalmy 6 / Žal 6
Žalmy 7 / Žal 7
Žalmy 8 / Žal 8
Žalmy 9 / Žal 9
Žalmy 10 / Žal 10
Žalmy 11 / Žal 11
Žalmy 12 / Žal 12
Žalmy 13 / Žal 13
Žalmy 14 / Žal 14
Žalmy 15 / Žal 15
Žalmy 16 / Žal 16
Žalmy 17 / Žal 17
Žalmy 18 / Žal 18
Žalmy 19 / Žal 19
Žalmy 20 / Žal 20
Žalmy 21 / Žal 21
Žalmy 22 / Žal 22
Žalmy 23 / Žal 23
Žalmy 24 / Žal 24
Žalmy 25 / Žal 25
Žalmy 26 / Žal 26
Žalmy 27 / Žal 27
Žalmy 28 / Žal 28
Žalmy 29 / Žal 29
Žalmy 30 / Žal 30
Žalmy 31 / Žal 31
Žalmy 32 / Žal 32
Žalmy 33 / Žal 33
Žalmy 34 / Žal 34
Žalmy 35 / Žal 35
Žalmy 36 / Žal 36
Žalmy 37 / Žal 37
Žalmy 38 / Žal 38
Žalmy 39 / Žal 39
Žalmy 40 / Žal 40
Žalmy 41 / Žal 41
Žalmy 42 / Žal 42
Žalmy 43 / Žal 43
Žalmy 44 / Žal 44
Žalmy 45 / Žal 45
Žalmy 46 / Žal 46
Žalmy 47 / Žal 47
Žalmy 48 / Žal 48
Žalmy 49 / Žal 49
Žalmy 50 / Žal 50
Žalmy 51 / Žal 51
Žalmy 52 / Žal 52
Žalmy 53 / Žal 53
Žalmy 54 / Žal 54
Žalmy 55 / Žal 55
Žalmy 56 / Žal 56
Žalmy 57 / Žal 57
Žalmy 58 / Žal 58
Žalmy 59 / Žal 59
Žalmy 60 / Žal 60
Žalmy 61 / Žal 61
Žalmy 62 / Žal 62
Žalmy 63 / Žal 63
Žalmy 64 / Žal 64
Žalmy 65 / Žal 65
Žalmy 66 / Žal 66
Žalmy 67 / Žal 67
Žalmy 68 / Žal 68
Žalmy 69 / Žal 69
Žalmy 70 / Žal 70
Žalmy 71 / Žal 71
Žalmy 72 / Žal 72
Žalmy 73 / Žal 73
Žalmy 74 / Žal 74
Žalmy 75 / Žal 75
Žalmy 76 / Žal 76
Žalmy 77 / Žal 77
Žalmy 78 / Žal 78
Žalmy 79 / Žal 79
Žalmy 80 / Žal 80
Žalmy 81 / Žal 81
Žalmy 82 / Žal 82
Žalmy 83 / Žal 83
Žalmy 84 / Žal 84
Žalmy 85 / Žal 85
Žalmy 86 / Žal 86
Žalmy 87 / Žal 87
Žalmy 88 / Žal 88
Žalmy 89 / Žal 89
Žalmy 90 / Žal 90
Žalmy 91 / Žal 91
Žalmy 92 / Žal 92
Žalmy 93 / Žal 93
Žalmy 94 / Žal 94
Žalmy 95 / Žal 95
Žalmy 96 / Žal 96
Žalmy 97 / Žal 97
Žalmy 98 / Žal 98
Žalmy 99 / Žal 99
Žalmy 100 / Žal 100
Žalmy 101 / Žal 101
Žalmy 102 / Žal 102
Žalmy 103 / Žal 103
Žalmy 104 / Žal 104
Žalmy 105 / Žal 105
Žalmy 106 / Žal 106
Žalmy 107 / Žal 107
Žalmy 108 / Žal 108
Žalmy 109 / Žal 109
Žalmy 110 / Žal 110
Žalmy 111 / Žal 111
Žalmy 112 / Žal 112
Žalmy 113 / Žal 113
Žalmy 114 / Žal 114
Žalmy 115 / Žal 115
Žalmy 116 / Žal 116
Žalmy 117 / Žal 117
Žalmy 118 / Žal 118
Žalmy 119 / Žal 119
Žalmy 120 / Žal 120
Žalmy 121 / Žal 121
Žalmy 122 / Žal 122
Žalmy 123 / Žal 123
Žalmy 124 / Žal 124
Žalmy 125 / Žal 125
Žalmy 126 / Žal 126
Žalmy 127 / Žal 127
Žalmy 128 / Žal 128
Žalmy 129 / Žal 129
Žalmy 130 / Žal 130
Žalmy 131 / Žal 131
Žalmy 132 / Žal 132
Žalmy 133 / Žal 133
Žalmy 134 / Žal 134
Žalmy 135 / Žal 135
Žalmy 136 / Žal 136
Žalmy 137 / Žal 137
Žalmy 138 / Žal 138
Žalmy 139 / Žal 139
Žalmy 140 / Žal 140
Žalmy 141 / Žal 141
Žalmy 142 / Žal 142
Žalmy 143 / Žal 143
Žalmy 144 / Žal 144
Žalmy 145 / Žal 145
Žalmy 146 / Žal 146
Žalmy 147 / Žal 147
Žalmy 148 / Žal 148
Žalmy 149 / Žal 149
Žalmy 150 / Žal 150